Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İşletme Enstitüsü Akademik Dürüstlük Kuralları

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İşletme Enstitüsü Akademik Dürüstlük Kuralları

Akademik dürüstlük, kısaca sınıf içi de dahil olmak üzere tüm akademik ortamlarda dürüst ve etik davranış sergilemek olarak tanımlanabilir. Akademik dürüstlük olmazsa, yani akademik davranışlarda doğruluk, dürüstlük ve ahlak gözetilmediğinde, akademik dünyanın parçası olan kişi ve kurumlar, güvenirliklerini, inandırıcılıklarını ve itibarlarını yitirirler. Özyeğin Üniversitesi'nin Etik Davranış İlkeleri (https://www.ozyegin.edu.tr/en/about-us/principles-and-policies/code-ethics) üniversitenin bütün üyelerinin akademik dürüstlük ilkelerine kati suretle uymasını gerektirir.

Özyeğin Üniversitesi, her türlü akademik usulsüzlük ve hatalı davranış biçimine karşı sıfır tolerans politikasını benimsemiştir. Akademik dürüstlüğü ihlal eden çalışmalar sunan öğrenciler, işledikleri suçun ağırlığına bağlı olarak, not ve/ya disiplin cezası şeklinde gerekli cezai işlemlere tabi olurlar. Bu cezalar arasında sunulan çalışmanın geçersiz sayılması (0 almak), dersten bırakılma, burs iptali, Üniversite'den uzaklaştırma yer alır. Akademik usulsüzlük suçunun tekrarlanması ve artması halinde ise daha katı cezalar verilir.

Akademik usulsüzlük ve hatalı davranışlar, farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bunlardan bazıları (bilerek ya da bilmeden) aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek veya gerçekleştirmeye teşebbüs etmektir:

 • İntihal/bilgi hırsızlığı: Bir başkasının dilini, fikirlerini, savlarını ya da bulgularını, herhangi bir akademik amaçla, atıf verip kaynak göstermeden kendi çalışması gibi kullanmak ya da göstermek. Örneğin:
  • Bir başkasının çalışmasını, makalesini ya da bilgisayar çalışmasını kopyalayıp kendi ödevi gibi sunmak,
  • Yeterli belge sunmadan veya atıfta bulunmadan herhangi bir kaynağı kopyalamak, alıntılamak ya da özetlemek,
  • Bir çalışmayı satın alıp kendi çalışması gibi sunmak,
  • Daha önceden başka dersler için sunup not aldığı kendine ait bir çalışmayı tekrar
 • Kopya çekme: Bir ölçme-değerlendirme işlemi sırasında, izinsiz yardım almak ya da vermek veya dersi veren öğretim elemanının izni olmadan herhangi bir yardımdan, materyalden (örn kopya kağıdı, elektronik cihaz) veya ilgili çalışmaya yardımcı olabilecek başka herhangi bir destekten faydalanmak veya faydalanmaya teşebbüs etmek. Örneğin:
  • Bir başkasının ödevini onlar için yapmak,
  • Bir başkasına kendi ödevini yaptırmak,
  • Rekabetin esas olduğu ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde, bir başkasının yetkisi olduğu halde gerekli desteğe ulaşmasına engel
 • Uydurma: Herhangi bir akademik ölçme-değerlendirme işlemi sırasında uydurma ya da üzerinde oynanmış bilgiler/veriler sunmak. Örneğin:
  • Bir değerlendirme için veri toplamak yerine veri uydurmak veya mevcut verileri değiştirmek,
  • Var olmayan makalelere atıfta bulunmak,
  • Bir ödevden kaçınmak için sahte sağlık raporu almak
 • Haksız avantaj: Akademik bir ölçme-değerlendirme işlemi sırasında, diğer öğrenciler karşısında haksız üstünlük elde etmeye çalışmak. Örneğin:
  • Sınav materyallerini izinsiz elde etmek veya bunlara izinsiz erişim sağlamak,
  • Akademik bir ölçme-değerlendirme yönteminde bir başka öğrencinin çalışmalarına engel olmak veya bunlara müdahalede bulunmak,
  • Son teslim tarihi kesin olan bir değerlendirme için ek süreye ihtiyaç duyduğu konusunda yalan söylemek,
  • Daha sonra bırakmak niyetiyle ders programına ders eklemek ve böylece suç ortağının dersi alabilmesini sağlamak.
 • Başkalarının akademik    açıdan    kusurlu    davranışlarda    bulunmasına    yardımcı olma/bulunmasını kolaylaştırma: Bir başkasının herhangi bir akademik usulsüzlük gerçekleştirmesine veya akademik açıdan kusurlu bir davranışta bulunmasına bilerek isteyerek yardımcı olmak veya yardımcı olmaya teşebbüs etmek. Örneğin:
  • Ev sınavı üzerinde birlikte çalışmak.

Davranışlarının akademik dürüstlük ihlali olup olmayacağından emin olamayan öğrenciler, bu tür belirsizlikleri ortadan kaldırmak için akademik kadroya danışmalıdır.

Kaynaklar: