Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1-Uzaktan eğitiminiz var mı?
Hayır, öğrencilerin derse katılımları beklenmektedir.
2-Derslere devam zorunluluğu var mı?
Evet, özellikle bazı derslerde grup çalışmaları yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmaktadır.
3-Başvurduğum programa kaç kişi kabul edilecek?
Bölümlere, başvuran adayların sayısına, niteliğine, programın kapasitesine göre her sene farklı sayıda öğrenci kabul edilebilir. Bu konuda önceden belirlenmiş bir rakam bulunmamaktadır.
4-Nasıl başvuru yapabilirim?
İşletme Enstitüsü web sitesi üzerinden başvuru yapmak istediğiniz programlarla ilgili detaylı bilgi bulabilir ve online başvuru sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
5-Başvurumu tamamlamadan online sistemden çıkabilir miyim?
Başvurunuzu kaydettikten sonra sistemden çıkabilirsiniz. Ancak başvurunuzun değerlendirilmeye alınması için tamamlanması gerekmektedir.
6-İngilizce dil belgem ve bilim sınav sonucum olmadan başvuru yapabilir miyim?
Başvuru yapacağınız programın şartlarını eksiksiz tamamlamanız gerekmektedir.
7-ÖzÜ TRACE sınavı tarihi ne zaman, ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
Aşağıdaki linklerden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri/akademik-takvim?utm_source=hedefKitle
Sınavla ilgili detaylı bilgi edinmek için İşletme Enstitüsü ile iletişime geçiniz.
8-Son sınıf olduğum için son dönem transkriptim başvuru sırasında elimde olmayacak. Bu bir sorun teşkil eder mi?
Elinizde mevcut olan transkriptinizi gönderirsiniz.  Mezun olduktan sonraki not dökümünüzü de, kayıt sırasında ibraz edebilirsiniz.
9-Erken ve Geç başvuru tarihlerinin farkı nedir?
Erken başvurusunu belgeleri tam olarak belirtilen tarihe kadar tamamlayan adaylar program ücreti üzerinden %5 oranında indirim hakkı kazanır.
Erken başvuru tarihi sona erdikten sonra başvuru belgeleri tam olan adaylar değerlendirilmeye alınacaktır. Bu süreç boyunca geç başvuru tarihi sonuna kadar başvuru almaya devam edilecektir.
10-Doktora programındaki Normal ve Geç başvuru tarihlerinin farkı nedir?
Normal başvuru tarihi sona erdikten sonra başvuru belgeleri tam olan adaylar değerlendirilmeye alınacaktır. Bu süreç boyunca geç başvuru tarihi sonuna kadar başvuru almaya devam edilecektir. Aynı zamanda Normal başvuru sürecinde belgesi eksik olan
adaylar içinde belge tamamlamaları için süre tanınmış olacaktır.
11-En az kaç genel not ortalaması gerekiyor?
Belirlediğimiz genel not ortalaması yoktur. Adayın tüm başvuru belgelerine bakılıp değerlendirme yapılmaktadır. Ancak, genel not ortalamanız ne kadar yüksek olursa kabul edilme şansınız o kadar artar.
12-CV ve niyet mektubum hangi dilde olmalı?
CV ve niyet mektubunuz İngilizce olmalıdır.
13-Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi şart mıdır?
Hayır, bu belge şart değildir.
14-Bahar döneminde başvuru kabul ediyor musunuz?
Hayır, ara dönemde öğrenci alımı yapılmamaktadır.
15-Kontenjan sayılarınızı öğrenebilir miyim?
Kontenjan sayılarını açıklamıyoruz.
16-Akademik takvime nereden ulaşabilirim?
Öğrenci Hizmetleri’nin web sayfasından ulaşabilirsiniz.
17-Referans mektubunu başvuru sistemine nasıl yüklemeliyim?
Başvuru sisteminde bulunan referans mektubu alanına referans olacak kişilerin bilgilerini eksiksiz girmeniz durumunda sistem üzerinden referans olacak kişilerin e-posta adreslerine bir referans formu gidecektir. Referans olan kişinin bu formu doldurması
ile referans mektubu sisteme yüklenecektir.
18-Referans mektuplarını elden teslim edebilir miyim?
Referans formlarını dolduracak kişilerin internete erişimi yoksa, referans formunun çıktısını doldurup, doğrudan ÖzÜ İşletme Enstitüsü Ofisi’ne postalayabilir veya mühürlü bir zarf içerisinde, mührün üzerini imzalayarak, diğer başvuru belgeleriyle birlikte
teslim etmesi için öğrenciye teslim edebilir.
İşletme Enstitüsü Ofisi:
Özyeğin Üniversitesi
Nişantepe Mah. Orman Sok. No: 34 – 36, 34794
Alemdağ – Çekmeköy / İstanbul
19-Kimler referans mektubu yazabilir?
EMBA, MBA  ve Finans Mühendisliği tezsiz yüksek lisans adayları için çalıştıkları birimdeki yöneticileri veya mezun olduğu üniversitedeki danışman hocaları; Doktora programı adayları için referans olacak kişilerden en az birisinin öğrencinin akademik
danışmanı olmalıdır.
20-Başvuru koşullarında belirtilen herhangi bir belge eksik olursa şartlı kabul mümkün müdür?
Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programa şartlı kabul edilebilirler.
21-Türkiye’de İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezunum yine de İngilizce dil belgesi getirmeme gerek var mı?
Yüksek Lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir Yükseköğretim programından Üniversiteye kayıt olacağı tarihten en geç iki yıl önce mezun olup, Enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli
bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucundan muaf tutulur.
22-İngilizce yeterlik sınavı, GMAT/GRE ve ALES belgeleri ile diğer başvuru evraklarını size göndermem gerekiyor mu?
Başvuru sırasında tüm istenilen evrakların taranmış (pdf) halini başvuru sistemine yüklemeniz yeterli olacaktır. Belgelerin orijinalleri kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Birimi’ne teslim edilecektir.
23-Mülakatlar ne zaman yapılacaktır?
Son başvuru tarihlerinden hemen sonra, başvuru evrakları tam olan adaylarla mülakat gerçekleştirilecektir.
24-Mülakatı skype aracılığıyla ile yapabilir miyiz?
Yurt dışında ve uzun süreli şehir dışında bulunacak olan adaylar için skype ile görüşme ayarlanmaktadır. Ancak aday ile mülakatların yüz yüze yapılması ilk tercihimizdir.
25-Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacaktır?
Adaya, yapılan mülakat sonrası en geç bir hafta içerisinde sonucu bildirilir.
26-Burs imkanından yararlanabilir miyim?
Burslar akademik başarıya göre verilmektedir. Bununla birlikte anlaşmalı olduğumuz şirketlerde çalışan öğrencilerimize belli oranlarda burs imkanı sunuyoruz. En yüksek olan burs oranınız geçerli olacaktır.
27-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının maksimum bitirme süresi nedir?
Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
28-Doktora programının maksimum bitirme süresi nedir?
Yüksek Lisans derecesi kayıt yaptıran öğrencilerin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört
yarıyıldır.
29-Doktora programının akşam eğitimi var mı?
Hayır, doktora programının dersleri hafta içi gündüz saatlerinde olmaktadır.
30-Doktora programının ders saatleri çalışan adaylar için uygun mu?
Doktora programı ders saatleri gün içinde olup her hafta 10-15 saatlik bir dilim kaplamaktadır. Buna ek olarak seminer katılımları ve araştırma/asistanlık görevlerinin de yapılması beklenmekte. Bu nedenle, aday öğrencinin saatler konusunda esnek olması beklenmektedir.
31-Doktora öğrencisini kurumunuz istihdam ederek, üniversitede projeler yapmasına olanak sağlıyor mu?
Evet. Hem Ar-Gör (üniversite) hem de Asistanlık (işletme bölümü) sayesinde iki farklı burs elde etmek mümkün. ÖzÜ’nün verdiği istihdamın üstüne ek gelir elde etmek de mümkün. Burada hem aday hem de çalışmak istediği hocalar ortak projeler (Tübitak/
Avrupa birliği projeleri veya araştırma) geliştirebiliyorlar.
32-Ders seçimlerimizi uzmanlaşmak istediğimiz alana yönelik ayarlayabiliyor muyuz?
Bu konuda programımız çok esnek ve adayın ilgi alanları bazında ilerleme imkanı veriliyor. İlk sene daha genel derslerle başlayıp ikinci sene özelleştirilmiş dersler ve hocalarla yapacağınız projeleri takiben son iki sene tamamen istediğiniz tez konusuna
odaklanmanız programın yapısında var.
33-Genelde adaylarda ne gibi koşullar arıyorsunuz? PhD'ye seçilen adayların gerçek hayatta çalışıyor olması artı mıdır?
Burada çalışma tecrübesinin yanında analitik beceriler adaylarda aranan koşullardan. İş tecrübesi tez konusu ve etkili olabilecek bir araştırma için ön plana çıkıyor. Ancak analitik yetenek ve alt yapı da makale yazma becerisiyle beraber önem kazanıyor.
34-Programa kabul edilen öğrenciler aynı zamanda asistanlık yapıyor mu?
Evet, Doktora programına kabul edilen öğrencilerden, ders yükümlülüklerinin yanı sıra, eğitimlerinin bir parçası olan ve kendilerini mezuniyet sonrası akademik ve araştırma pozisyonlarına hazırlayacak olan Öğretim Asistanlığı Eğitimi yükümlülüklerini de
başarı ile yerine getirmeleri ve öğrenimlerinin Araştırma Asistanlığı Eğitimini içeren kısmında ise tez çalışmasını da içeren tüm diğer araştırmalara katılımları beklenir.