Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi iyi bir araştırma üniversitesinde olması gereken bütün özelliklere sahip bir fakültedir. Fakültemiz ekonomi ve işletme alanlarında en prestijli dergilerde yayınlanan kalitede araştırma yapan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Hedefimiz bu araştırmaların hem teorik hem de uygulamada evrensel bilgi birikimine katkı sağlamasıdır. Fakültemiz bünyesinde kurulu araştırma merkezleri sektör ortaklarıyla bu araştırmaları kurgulamakta ve uygulamaktadırlar. Her biri kendi alanlarında uzman ve deneyimli öğretim üyelerimiz bu üretkenlikleriyle dünyada ekonomi ve işletme eğitimin ve uygulamasının geleceğini belirleyen kadronun üyeleridirler. Fakülte öğretim üyelerimiz bu bilgi birikimi ve deneyimlerini öğrencilerimize altı lisans programı üzerinden aktarmaktadırlar. İşletme Fakültesi dahilinde lisans programlarımız şunlardır:

Programlarımız ilgili sektörlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak sektörün ileri gelen kurumları ve uzmanlarıyla birlikte hazırlanmıştır. Amacımız ekonomi ve işletme eğitiminde geleceğin istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve henüz öğrenim hayatı sırasında staj ve yarı zamanlı çalışmak üzere katıldıkları kurumlara birinci günden itibaren katkıda bulunabilecek donanımda ve özgüvende mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilerimize iş hayatıyla iç-içe bir lisans eğitimini staj ve sertifika programlarımız, sektörel çözümler ders programımız ve profesyonel gelişim ofisimizin desteği sayesinde veriyoruz.

Eğitim Prensiplerimiz

Girişimcilik

Yenilikçi ve değişim öncüsü iş liderleri yetiştirebilmek için girişimcilik becerilerinin kilit bir rol oynadığına inanıyoruz.

İşletme Fakültesi’nde öğrencilerimiz yalnızca iş kurma, organizasyon ve yönetim konularını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda—ister halihazırda var olan kurumsal bir yapı içerisinde ister yeni kurulmuş bir şirkette, ister toplumsal bir projede olsun—yenilikleri (inovasyonları) ve yaratıcılıklarını kullanarak nasıl fırsatları yakalayabileceklerini, yeni fikirler üretebileceklerini ve sorunları çözebileceklerini öğrenir.

Öğrencilerimizin bu kazanımları elde etmesini sağlamak için kullandığımız araçlardan bazıları şunlardır:

 • Altı lisans programımızın tamamının birinci yıl müfredatlarında sunulan BUS 101 ve BUS 102 temel dersleri. BUS 101'de öğrenciler, işletmenin bütün işlevsel alanları ile tanıştırılarak, bir işletmenin başarısını değerlendirebilmek için gerekli pratik deneyimi kazanır. BUS 102 ise işletmenin bütün işlevlerini girişimci bir bakış açısıyla ele alan bir giriş dersi olup, dersin sonunda öğrenciler kendi iş planlarını hazırlayıp sunar.
 • Kariyerlerini girişimcilik üzerine sürdürmek isteyen veya girişimcilik becerilerini ilerletmek isteyen öğrenciler, Yaratıcılık ve Fikir Geliştirme'den İş Modeli Geliştirme'ye, Kurumsal Girişimcilik’ten Sosyal Girişimcilik ve İnnovasyon'a kadar uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda ders seçme fırsatına sahiptir.
 • Girişim Fabrikası, teknoloji tabanlı iş girişimlerini fikir aşamasından ürün lansmanı aşamasına kadar destekleyen bir iş hızlandırma programıdır. Maker Studio, ürün tasarımı odaklı bir kuluçka merkezi olup girişimcilere, prototip geliştirme, pazar analizi ve potansiyel ürün ortakları ve yatırımcılar ile sözleşme yapma süreçlerinde destek sağlar.
 • Girişimcilik Sertifikası. Lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bu ders serisi, katılımcılara iş fikri geliştirme, takım kurma, tüketici hissiyatı analizi ve iş planı geliştirme konularında eğitim sunar.
 • Yönetici Eğitimleri. Fikir Geliştirme ve Yaratıcı Yıkım programlarımız, açık kayıt veya kurumsal eğitim şeklinde sunulur.
 • Asansör Konuşması Yarışması. Öğrencilerin Türkiye'nin lider girişimcileri ve iş uzmanlarına iş fikirlerini sunduğu, periyodik olarak düzenlenen bir iş planı yarışmasıdır.

Sektörel Entegrasyon

Sektörlerle iç içe hazırladığımız güçlü akademik müfredatımız ile geleceğin iş liderlerini yetiştiriyoruz.

Başarılı bir iş lideri olabilmek için, analitik düşünme, eleştirel düşünme ve takım çalışması becerilerini geliştirmek ya da kuramlar ve akademik araştırmalar hakkında derin bir bilgi birikimine sahip olmak yetmez. Öğrencilerin aynı zamanda daha açık fikirli olmayı öğrenmesi, olaylar arasında bağlantı kurabilme yeteneklerini de geliştirmesi gerekir. Bu ise ancak, farklı pratik deneyimler kazanarak mümkün olabilir.

İşletme Fakültesi'nde, akademik deneyim ve sektörel deneyim kusursuz bir bütünlük içinde sunulur:

 • Sektörel Çözümler dersleri. İşletme Fakültesi'ndeki bütün öğrencilere, ekonominin temel sektörleri hakkında bilgi ve sektörel analiz becerileri kazandırmayı hedefleyen, iki veya üç seneye yayılmış bir ders serisi sunulur. Bu ders serisi sayesinde, öğrenciler ikinci senelerinde, 8 ila 10 ayrı sektör ile tanışır. Sektörel Çözümler derslerinde öğrenciler, farklı sektörler hakkında bilgi edinirler, farklı pazarları analiz ederler ve derslere konuk konuşmacı olarak davet edilen, önemli sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanırlar. Üçüncü senelerinde ise, gerek küresel gerek yerel arenada kendi tercih ettikleri sektörler üzerinde uzmanlaşarak, bu sektörler üzerine yapılmış vaka çalışmalarını ve sektörel analizleri derinlemesine öğrenme fırsatı bulurlar. Son senelerinde ise çoğu öğrenci, kendi tercih ettiği sektörden bir şirketin halihazırda yaşadığı gerçek bir soruna çözüm geliştirmek üzere, ekipçe bir proje üzerinde çalışır. İşletme Lisans Programı öğrencileri, Sektörel Çözümler serisini, bir çok haftayı kapsıyacak bir simülasyon oyunu ile tamamlarlar ve lisans eğitimleri süresince sektörler ve işletmenin işlevsel alanları hakkında edindikleri bütün bilgileri harmanlayarak uygulama fırsatı bulurlar.
 • Kredili ve kredisiz stajlar. Bütün öğrencilerin yerli veya yabancı şirketlerde 8 haftalık stajlar tamamlaması gerekir. Çoğu öğrenci, kredisiz olarak daha uzun ve farklı stajlar yapmayı da tercih etmektedir.
 • Profesyonel Gelişim Ofisi. Profesyonel danışmanlardan oluşan uzman bir ekip, öğrencilere kişisel becerilerini geliştirme konusunda destek verir, kariyer danışmanlığı sunar ve her sene Sektörel Oryantasyon Günleri'ni düzenler. Sektörel Oryantasyon Günleri, çeşitli atölye çalışmaları, şirket tanıtımları, konuk konuşmacılar tarafından verilen sunumlar, mülakat simülasyonları, ve kariyer sohbetleri gibi çeşitli etkinliklerden oluşan ve bütün sektörleri kapsayan iki haftalık bir kariyer maratonudur.
 • Finans Mühendisliği Merkezi, Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi ve Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi. Akademik araştırmaları sektörel deneyim ile buluşturmak isteyen bu merkezler, akademik dünya ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görür.

Disiplinlerarası Çalışma

İki farklı dünya olan araştırma ve uygulamanın en iyi geleneklerini aynı potada eriterek, iş dünyası ve toplumun yaşadığı karmaşık sorunlara daha iyi çözümler üretebileceğimize inanıyoruz.

 • Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları. Başarılı öğrencilerin, dilerlerse İşletme Fakültesi bünyesinde ya da üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokullarındaki farklı disiplinlerde çift anadal veya yandal yapmasını teşvik ediyoruz. Bu programlar sayesinde, öğrenciler kendi eğitim deneyimlerini kendileri tasarlama, farklı disiplinler arasındaki sinerjiyi yakalama, ve ilgi alanlarında daha derinlemesine bilgi edinerek uzmanlıklarını geliştirme fırsatı yakalarlar.
 • İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik sertifika programları. Bu iki sertifika programının çatısı altında, farklı donanımlara sahip akademisyenleri bir araya getirerek, disiplinlerarası bir müfredat sunuyoruz.
 • Disiplinlerarası Araştırma. İşletme Fakültesi'ndeki pek çok öğretim üyesi, pazarlama-finans arayüzünden, girişimci karar alma ve kültürler arası tüketici davranışına, etik ve kurumsal sosyal sorumluluktan nanoteknoloji ve pazarlamaya dek uzanan geniş bir yelpazede ortak araştırma projeleri yürütmektedir.

İş Dünyası ve Toplumda Dürüstlük

Bilgi üreterek ve üretilen bilgilerin paylaşılmasını ve kullanılmasını sağlayarak iş dünyasında ve toplumda olumlu değişiklikler yaratabilecek yerel ve küresel iş liderleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal sorumluluk ve kişisel bütünlük, Özyeğin Üniversitesi ve İşletme Fakültesi'nde öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal hayatının ayrılmaz bir parçasıdır.

 • Sosyal Sorumluluk üzerine dersler (ENG 101 ve ENG 102). İşletme Fakültesi'nin temel müfredatı içerisinde yer alan bu iki derslik seri, bir yandan öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirirken, diğer yandan kurumsal sosyal sorumluluk ve bireysel gönüllülük konuları üzerinde durur.
 • İşletmelerde Sürdürülebilirlik üzerine dersi ve sertifikası. Bu derste, çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamalarının, işletmenin bütün alanlarındaki karar alma süreçlerine nasıl dahil edilebileceğini incelenir.
 • Duyarlı ÖzÜ. Öğrencilerimizi çok çeşitli toplumsal projelerde işbirliği yapmak üzere sivil toplum kuruluşları ile bir araya getiren geniş kapsamlı bir platformdur.