Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı

Doçent Dr. Nagihan ÇÖMEZ DOLGAN
Doçent Dr. Nagihan ÇÖMEZ DOLGAN
İşletme Bölüm Başkanı
İşletme Lisans Programı, küresel ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek evrensel değerlere sahip, yaratıcı, birden fazla yabancı dil bilen, sektörleri iyi tanıyan, sonuç odaklı ve takım çalışmasına yatkın iş insanları yetiştirmek üzere oluşturuldu. Programın temel amacı öğrencilerine bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklanan bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve girişimciler yetiştirmektir.

İşletme Programı’nda geleceğin istihdam eğilimleri doğrultusunda, dünya ve Türkiye ekonomisinde önemi giderek artan sektörlere ağırlık verilir. Program, yönetim ve ekonomide geniş bir vizyon ve temel becerilerin yanı sıra, hem sektörel bilgi hem de uzmanlık alanı kazandıracak esnek ve modüler bir yapıda tasarlandı. İşletmeler büyüdükçe işletmeciliğin alt alanlarında uzmanlaşmış çalışanlara olan ihtiyaç da artmaktadır. Özyeğin Üniversitesi İşletme Lisans Programı, öğrencilerine Finans, Pazarlama, Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yönetim/Organizasyon alt alanlarından birinde uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır.

Üniversitemizin eğitim kadrosunun ve iş dünyası ortaklıklarının sağladığı bilgi birikimiyle şekillendirilmiş bu uzmanlaşma süreci, öğrencilerimize kendilerini farklılaştıracak bir donanımla kariyerlerine başlama şansı veriyor. Özyeğin Üniversitesi disiplinler arası yaklaşımı ve eğitim modelindeki yenilikçi arayışlarıyla çok yönlü ve nitelikli mezunlar yetiştirme hedefine bir adım daha yaklaşıyor.