Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kaynaklar

Kaynaklar

Bir üniversitede mükemmeliyeti yakalamak için, mükemmel öğretim üyeleri, mükemmel öğrenciler, mükemmel sistemler ve mükemmel olanaklar gerekir. 

Kütüphane Olanakları

İleri teknoloji ile donatılmış üç kata yayılan 2.270 m2’lik kütüphane üst düzey teknolojisi, zengin kitap ve film koleksiyonu, geniş ve rahat çalışma ortamı ile bir yaşam ve öğrenme merkezi olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 45.000 basılı koleksiyonu, 370.000’den fazla e-kitabı, 79.500’ü aşkın e-dergisi ile kullanıcılarına hizmet sunan kütüphanede eğitim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanılmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi kütüphanesi herhangi bir mekân sınırlaması olmadan kaynaklara erişim olanağı sağlayan elektronik kaynaklar odaklıdır. Elektronik kaynaklar açısından çok geniş bir kaynak havuzuna erişimi ile kütüphanemiz her an ve her alanda öğrencilerimizin bilgi ihtiyacını karşılamaya hazırdır.

Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde, elektroniği mevcut olduğu sürece elektronik kitap alımı yapmayı hedeflemektedir. Böylelikle kullanıcılara 7/24 ve mekândan bağımsız hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Yalnızca basılı koleksiyon için önümüzdeki beş yıllık büyüme hedefi 100.000+ kitaptır.

Çekmeköy kampüsü Öğrenci Merkezi içerisinde bulunan kütüphane şu anda 3 katta faaliyet göstermektedir.

Koleksiyonlar:


Bazı Temel Bilgiler:
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi, ileri düzeyde bilgili ve deneyimli personeli ile öğrencilere araştırma teknikleri, kütüphane kaynaklarının kullanımı, bilgi kaynaklarını değerlendirme gibi alanlarda bilgi okuryazarlığı programları kapsamında destek ve eğitim verir.
Özyeğin Üniversitesi’nin mevcut koleksiyonu ile sağlanamayan kaynaklar (kitap, süreli yayın, vb.) yurt içi ve dışında anlaşmalı kurumlardan kolayca temin edilebilmektedir. Yurt içinde tüm üniversite ve araştırma kurumları, yurt dışında British Library gibi kuruluşlarla yapılmış olan anlaşmalar çerçevesinde kullanıcılara istedikleri kaynaklar en kısa sürede sağlanabilmektedir. 
Kitap, DVD ve çalışma odalarını dışında teknolojik ekipmanlar da öğrencilerin ödünç alımına açıktır.
Öğrenciler kütüphanede bulunan fotokopi makinalarından para yükledikleri üniversite kimlik kartıyla yararlanmaktadırlar. Ayrıca Öğrenci Merkezinde bulunan BİLGİTAŞ Kopyalama Merkezi öğrencilere hizmet vermektedir.

Telif hakları:
Özyeğin Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri Telif Hakkı (copyright) ile ilgili her türlü eylem ve işlemlerinde yasalara, üniversitenin telif hakları politikasında belirtilen ilkelere, genel akademik etik ve ilkelere uygun davranmakla yükümlüdürler.
Özyeğin Üniversitesi, “Üniversitede, ders kitapları dahil hiçbir eserin aslının ya da kopyasının Fikir Mülkiyeti Yasası sınırları dışında, herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltılmaması veya çoğaltılmışlarının kullanılmaması” nı bir davranış kuralı olarak kabul eder.
Fikri Mülkiyet haklarına gösterilen özen ve bu hakların zedelenmemesi için alınan önlemler Üniversitenin tüm yönetmelik ve politika belgelerinde yansıtılmaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlâli halinde, durum, Üniversite DisiplinYönetmeliği, üniversitenin çeşitli politikaları ve uygulama pratiği çerçevesinde değerlendirilir ve işlem yapılır.

Kullanıcı Grubuna Göre Ödünç Alma Adet ve Süreleri: