Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Töreni Katılım Kriterleri

Mezuniyet Töreni Katılım Kriterleri

Mezuniyet Törenine Katılım Koşulları:

  • Törenin yapılacağı akademik yıldan bir önceki akademik yılın yaz dönemi sonunda mezun olanlar ile törenin yapılacağı akademik yıl güz ve bahar dönemi sonunda mezuniyet yükümlülüklerinde belirtilen tüm koşulları (mezuniyet genel not ortalaması, ders, staj, sertifika, proje/tez teslimi vb.) tamamlayarak mezun olan öğrenciler törene katılabilir. Ancak Pilotaj programı 4. sınıf öğrencilerinden mücbir sebeplerden dolayı uçuş eğitimlerini tamamlayamamaları nedeniyle eksik (I) notları bulunanlar, bu notların başarıldığı varsayıldığında belirtilen mezuniyet yükümlülüklerini sağlıyor durumda iseler törene katılabilirler, mezuniyet ve diploma işlemleri ise eksik notları tamamlandıktan sonra yapılır.
  • Çift anadal yapan öğrenciler, hem anadal programına ait yükümlülüğünü tamamlayıp mezun oldukları yılda, hem de çift anadal programına ait yükümlülüğünü tamamlayıp mezun oldukları yılda ki mezuniyet törenine katılabilirler. Her iki daldan aynı anda mezun olan öğrenci sadece o yıl yapılan mezuniyet törenine katılabilir.
  • Öğrencilerin, mezun olup törene katılmaya hak kazandığı akademik yıl sonundaki yapılan törene katılması esastır,   Mezuniyet Törenine her bir öğrenim görülen anadal programı için sadece bir kere katılım hakkı bulunmaktadır ve herhangi bir yıl törene katılan öğrenci daha sonraki yıllarda yapılacak olan törene tekrar katılamaz.