Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Stüdyo Kültürü

Stüdyo Kültürü

Giriş:

ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü belgesi Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, Mimarlık Bölümü Akademik Kurulu, Mimarlık Bölümü Öğrencileri (Gönüllü) Eğitim Çalışma Grubu üyelerinin stüdyolar üzerindeki görüşleri ile oluşturulmuştur.  Stüdyo kültürü, her dönemin başında eğitim-öğretimin paydaşlarına gönderilir. Bu çalışmanın ana amacı ders planının omurgasını oluşturan tasarım stüdyoları ile ilgili “ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü” nün tasarım stüdyolarında uygulanmasıdır. 

 

Ders Planı – Program Çıktıları – Ders Çıktıları – Ders İçerikleri – Amaçları: 

Tasarım stüdyoları pek çok diğer mimarlık programı gibi ÖzÜ MTF Mimarlık ders planında da omurgayı oluşturan birbirlerine önkoşullu “Tasarım / Design” ile başlayan Tasarım Stüdyosu I-VI / Architectural Design Studio I-VI” ile devam eden ve “Mezuniyet Projesi /Capstone Project” ile biten bir dizidir. Bu dizi kendi içerisinde birbirlerini besleyen birbirleri üzerine kurulan bir sistem oluşturması hedeflenerek planlanmıştır. 

 

 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ TASARIM STÜDYOLARI

 

 

CDF OBJECTIVES

CDF İÇERİK

DERS ÇIKTILARI

MİM 101 / ARCH 101

TASARIM / DESIGN UYGULAMALAR ARACILIĞI ILE TASARIMIN TEMEL BILEŞENLERI VE ILKELERININ, ÖĞRENCILERCE BÜTÜNLEŞIK KOMPOZISYONLARA YANSITILMASI.  BU DERS, TASARIMIN TEMEL KAVRAMLARININ ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI BİÇİMDE AKTARILMASINI AMAÇLARDERS KAPSAMINDA MİMARLIK DİSİPLİNİYLE DAHA YAKINDAN İLİŞKİLİ BİÇİMSEL VE SANATSAL ÖĞELERE YOĞUNLAŞILIR. TASARIMIN TEMEL ÖĞELERİYLE MEKANSAL VE BİÇİME İLİŞKİN KOMPOZİSYONLARIN ELDE EDİLMESİ HEDEFLENİR.

1.  

Genel-basit tasarımproblemlerini çözme, 

2.  

Temel anlatım tekniklerinikullanma

3.  

Temel ilkeleri kullanarak iki-üç boyutlu kompozisyonlarıyapma,

4.  

Analiz yaparak eleştirel düşünme,

5.  

Genel-basit tasarım problemleri için araştırma yapma,

6.  

Tasarım analizleri için birlikte çalışma

MİM 102 / ARCH 102

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO I ÖĞRENCILERIN MIMARI TASARIMIN TEMEL ILKELERINI VE SÜREÇLERINI KULLANARAK KÜÇÜK ÖLÇEKLI MEKAN VE BINA TASARIMLARINI YAPABILMELERINE REHBERLIK ETMEK.  BU DERSİN AMACI, ANTROPOMETRİDEN YOLA ÇIKARAK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MEKANLARIN TASARLANMASI ARACILIĞI İLE, ÖĞRENCİNİN MİMARİ PROJE SÜRECİ İLE TANIŞMASINI SAĞLAMAKTIR. BU BAĞLAMDA ÖĞRENCİLER, TASARIM EYLEMİNİN NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ DENEYİMLEYEREK, TASARIM ÇÖZÜMLERİ ÜRETME VE SUNMA BECERİSİ KAZANACAKLARDIR. 

1.    

Çok boyutlu düşünme ve tasarlama 

2.    

Mimari anlatım tekniklerinin kullanılması.

3.    

Mimari tasarım araştırması yöntemlerinin uygulanması. 

4.    

Kullanıcı davranış ilişkilerini yapılmış örnekler üzerinden analiz etme, eleştirel bir yaklaşım doğrultusunda proje okuma ve tasarım geliştirme

5.    

İç – dış mekan düşey ve yatay mekânsal ilişkilerin üç boyutta kavranması ve iki ve üç boyutlu ifade edilmesi, 

6.    

Mevcut bir kentsel çevreyi fiziksel bileşenleri bağlamında analiz edebilme,

7.    

Çevre bileşenlerinin tasarımda etkin parameter olarak yorumlanması

MİM 201 / ARCH 201

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO II BU DERSIN AMACI, ÖĞRENCIYE TASARIMIN ÜRETILECEĞI YERI VE TASARIM BAĞLAMINI ÖZGÜNCE KAVRAYARAK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI TASARIMLAR KONUSUNDA ÇÖZÜMLEME, YORUMLAMA VE IFADE YETENEKLERININ KAZANDIRILMASIDIR. EGZERSIZ ÇALIŞMALAR YOLUYLA ÖĞRENCILERIN MIMARI TASARIMIN TEMEL PRENSIPLERINI KAVRAMALARINI VE IÇSELLEŞTIRMELERINI SAĞLAMAK.   

1.  

Çok boyutlu düşünme ve tasarlama.

2.  

Mimari anlatım tekniklerinin tasarım süreçlerinde etkin kullanılması.

3.  

Farklı arazı arazi verileri ile coğrafi koşulların ve bunların potansiyellerinin tasarım sürecinde etkin kullanılması. 

4.  

Proje konusu kapsamında özgün bir ihtiyaç programını oluşturmaya yönelik literatür tarama ve araştırma yapma

5.  

Mekânlar arasında düşey ve yatay bağlantılara ilişkin merdiven, rampa gibi mekânsal bileşenler ile mekânsal organizasyonuçözümleyebilme, 

6.  

Mevcut bir kentsel dokuyu fiziksel ve sosyal bileşenleri ile analiz etme ve söz konusu çevre ile proje alanı arasındaki kamusal alan-yarı kamusal alan-özel alan ayrımını sağlayacak olan mekânsal kurguyu oluşturma

7.  

Mekânsal organizasyonun geliştirilme aşamasında taşıyıcı sisteme ilişkin bileşenlerin, bina tasarımını etkilerinin kavranması

MİM 202 / ARCH 202

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO III ÖĞRENCILERIN MEVCUT BIR ÇEVRE IÇINDE YAPI TASARLAMASINA REHBERLIK ETMEK.  BU STÜDYONUN KONUSU MEVCUT/TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE YENİ YAPI TASARIMIDIR. DÖNEM BOYUNCA, ÖĞRENCİLER ÇEŞİTLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ VE TEMSİL TEKNİKLERİ ARACILIĞI İLE MEVCUT BİR KENT DOKUSUNU OKUMAYI VE BÖYLECE DE BAĞLAMSAL YAKLAŞIMIN ÖNEMİNİ KAVRARLAR. DERS İKİ AŞAMALIDIR: BİRİ ARAŞTIRMA VE ANALİZ, DİĞERİ İSE YERİN KİMLİĞİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURAN TASARIM ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRMEKTİR. 

1.  

Mevcut veya tarihi çevreyi fiziksel ve sosyal bileşenleri ile analiz etme ve proje konusu kapsamında özgün bir ihtiyaç programını oluşturmaya yönelik olarak literatür tarama ve araştırma yapma

2.  

Yerel mimarlık, kültürel miras ve tarihi çevre koruma bilincini kazanması ve elde edilen bu sağduyunun mimarın toplumsal sorumluluğu üzerine olan etkisinin özümsenmesi

3.  

Mekânsal organizasyon ve tasarım sürecini, bina taşıyıcı sistem bileşenleri ile bütünleşik (entegre) bir süreç dahilinde yürütebilme

4.  

Binanın düşey ve yatay sirkülasyon şemasının oluşturulmasında, bina tahliye kriterlerinin mekan organizasyonu ile bağlantlı çözümleme

5.  

Proje konusu kapsamında tekrar eden mekânların bir araya gelme koşullarının ortaya çıkardığı mekânsal gereksinmeleri çözümleme

6.  

Bina kabuğunun, aslen tasarım nesnesi ile fiziksel çevre arasındaki iletişimisağlayan bir arayüz olduğunu kavraması ve cephe kurgusunu oluşturan geometrik dil ve malzeme kurgusuna ilişkin öneriler geliştirme 

MİM 301 / ARCH 301

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU IV / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IV ÖNCEKI TASARIM STÜDYOSU OLAN MİM 202 VERILMIŞ OLANTEMEL MIMARI PRENSIPLERININ TASARIM SÜREÇLERI VE BINA SISTEMLERI BILGISI VE BECERISI ILE GELIŞTIRILMESI.  BU STÜDYO ÇALIŞMASININ AMACI, ÇAĞDAŞ MİMARLIK SORUNLARINA YENİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEK YENİ BAKIŞ AÇILARI VE ARAÇLAR TANIMLAMAKTIR.ÖĞRENCİLER, MİMARİDE KİMLİK VE KÜLTÜR MESELESİNİ MERKEZE ALAN BİR PROBLEM ARACILIĞIYLA MALZEME VE TAŞIYICI SYSTEM ÇÖZÜMLEMELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE KEŞİFLER YAPACAKLARDIR.

1.   

Kavramsal ve bağlamsal çok boyutlu düşünme ve tasarlama

2.   

Kavramsal ve teknik anlatım tekniklerinin kullanılması.

3.   

Mimari tasarım araştırmayöntemlerinin kullanılması.

4.   

Arazi verilerinin ve coğrafi koşulların mimari tasarımda yorumlanması.

5.   

Bina taşıyıcı sistemini diğer mimari ve yere ilişkin parametrelerle uyumlu olarak çözme.

6.   

Kentin ve toplumun ihtiyacını gözeten unsurların tasarımla bütünleştirilmesi 

7.   

Sürdürülebilirlikkavramının tasarımlarda yorumlanması.

MİM 302 / ARCH 302

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO V ÖĞRENCILERINKARMAŞIK MEKÂNSALSORUNLARI ÇÖZMESINE VE MIMARI DETAYLARI DA IÇERECEK ŞEKILDE BÜTÜNLEŞIK TASARIMLAR ÜRETEBILMESINE OLANAK SAĞLAMAK.  BU STÜDYO ÇALIŞMASI, KARMAŞIK İŞLEVLİ BİR YAPININ AYRINTILI BİR BİÇİMDE ÇÖZÜMLENMESİNE ODAKLANMAKTADIR. ÖĞRENCİ BU ÇALIŞMADA, BİR YANDAN KONUNUN GEREKTİRDİĞİ MEKANSAL ORGANİZASYONU KURGULAMAYA ÇALIŞIRKEN, DİĞER YANDAN AKTİF VE PASİF SİSTEMLER KULLANARAK ÇEVRE VE YAPI İLİŞKİSİNE EN UYGUN ÇÖZÜM ARAYIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRİR.

1.   

Büyük açıklıklı tek mekan veya farklı katlardan oluşan orta büyüklükte ve karmaşık olmayan mimari tasarım problemini uygulama projesi safhasına kadar çözme

2.   

Binanın kabuk, iklimlendirme, aydınlatma, sürdürülebilirlik, taşıyıcı sistemler, malzeme konularında araştırma yapma.

3.   

Sürdürülebilir mimari tasarım ilkelerini kullanma,

4.   

Bina yaşam güvenliğikonularını mimari tasarıma uygulama,

5.   

Mimari tasarım problemini taşıyıcı sistem çözümleri ile entegre olarak çözme,

6.   

Pasif ve aktif iklimlendirme, akustik, aydınlatma sistemlerini mimari tasarımla bütünleşik olarak yorumlama,

7.   

Bina kabuğunu enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde sistem detayı seviyesinde detaylandırma, 

8.   

Bina servis sistemlerinimimari çözümle bütünleşik olarak çözme,

9.   

Yapı malzemelerini mimari tasarımla bütünleşik olarak seçme ve detaylandırma, 

MİM 401 / ARCH 401

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU VI / / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO VI TO GIVE STUDENTS INSIGHT INTO THE SIGNIFICANCE OF PUBLIC SPACE, TO HELP THEM INTERPRETE RESEARCH FINDINGS AND PRODUCE MOST COHERENT DESIGN SOLUTIONS.  BU STÜDYO ÇALIŞMASI, KENTSEL ÖLÇEKTE ELE ALINACAK MEKANSAL ÇÖZÜMLERE ODAKLANMAKTADIR. KAMUSAL MEKANIN VERİLERİNİN YORUMLANMASI, FARKLI İŞLEV VE MEKAN DİZİLERİNİ KULLANARAK KENTİN PROBLEMLİ NOKTALARINA ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİNİN ÜRETİLMESİ BU PROJENİN ANA AMAÇLARINI OLUŞTURMAKTADIR.

1.   

Karmaşık kentsel bağlamı olan mekânsal kurguların tasarlanması,

2.   

Kentsel bağlam, kavramsal yaklaşımların yere ve güncel yaklaşımlara bağlı ilkeler çerçevesinde araştırılması,

3.   

Karmaşık bina sistemleri kullanıcıları için yaşam güvenliğinin standartlara uygun çözümü,

4.   

Mimari tasarımla bütünleşik taşıyıcı sistem tasarımı,

5.   

Mimari tasarımla bütünleşik bina kabuğu sistemleritasarımı,

6.   

Bina servis sistemlerininmimari tasarımla bütünleşik çözümü

7.   

Kentsel bağlamı içinde karmaşık bir mimari programın yere ve kavramsal yaklaşımlara bağlı olarak geliştirilmesi,

8.   

Sosyal, kültürel, fizikselsürdürülebilirlik ilkelerininmimari tasarım çözümlerine yansıtılması,

MİM 402 / ARCH 402

MEZUNİYET PROJESİ / CAPSTONE (GRADUATION) PROJECT ÖĞRENCILERE ÇEVREYE DUYARLI BÜTÜNLEŞIK TASARIM YAKLAŞIMLARINI DUYARLILIK, YARATICILIKLA MIMARI TASARIM PROBLEMLERINI TÜM MIMARLIK ÖĞRENIMI KAZANIMLARI ILE BIRLIKTE ÇÖZÜMLENMESINE REHBERLIK ETMEK.  MEZUNİYET PROJESİ, BİR MİMAR ADAYI OLAN ÖĞRENCİNİN TÜM EĞİTİM SÜRECİNDE EDİNMİŞ OLDUĞU BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ KULLANARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAĞIMSIZ BİR ÇALIŞMADIR.

1.   

Bireysel olarak çok boyutlu tasarım problemleri üzerine detaylı araştırma yapma. 

2.   

Bireysel olarak bağlamı içinde karmaşık çok boyutlu tasarım problemleri içeren bina sistemlerini tasarlama,

3.   

Arazi verilerinin ve coğrafi koşulların potansiyellerinin tasarım süreçlerinde kullanma,

4.   

Bina taşıyıcı sisteminimimari tasarımla bütünleşik olarak çözme,

5.   

Kentin ve toplumun ihtiyacını gözeten unsurların tasarımla bütünleştirilmesi.

6.   

Sürdürülebilirlik ilkelerinin tasarım süreçlerinde kullanılması.

7.   

Tasarımda yaşam güvenliği çözümlerinin üretilmesi.

8.   

Bina servis sistemlerininbina ile bütünleştirilmesi.

9.   

Lisans eğitimi boyunca kazanılan bilgi ve beceriler ile geniş kapsamlı proje geliştirme

10.

Tasarımın tüm süreçlerinde mimar-işveren ilişkisiningereklerini tasarıma yansıtma, 

 

Stüdyo Yürütülüş / İşleyiş / Duyuru / Etkileşim / Ortaklıklar / Entegrasyon:

1.    

Stüdyolar “ÖzÜ MTF Mimarlık Stüdyo Kültürü” belgeleri çerçevesinde yürütülür. 

2.    

Stüdyo tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim üyeleri / görevlileri / araştırma görevlileri görevlendirmeleri Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık tarafından yapılır. 

3.    

Bir öğretim üyesi (+ araştırma görevlisi) başına öğrenci sayısı 15-20 arasında olacaktır.

4.    

Stüdyo alternatif yürütülüş şekilleri: 

a)    

Bir öğretim üyesi / öğrenci grubu, 

b)   

Birkaç öğretim üyesi / öğrenci grubu stüdyonun yatayda veya düşeyde bir araya gelerek yatay veya düşey ortak stüdyo yapmaları,

c)    

Birden çok öğretim üyesi / öğretim üyesi x 15-20 öğrenci grubu (örneğin 3 öğretim üyesi x 15-20 öğrenci 45-60 öğrenci)

5.    

Stüdyolarla ilgili duyurular her dönem kayıt haftası öncesi ilgili blog üzerinden yapılır. Her yürütücü bir sayfalık bir dosyada, yürütücü/ler, konu, yer, yöntem, kurallar, devam, katılım, teknik gezi vb bilgileri öğrencilerle paylaşır. 

6.    

Öğrenciler stüdyolara açılan şubelere SIS üzerinde kendi tercihleri ile kayıt olurlar. Ders ekleme – bırakma döneminde şube değiştirebilirler. Aynı yarıyılda boş kontenjanlı bir şube olması durumunda diğer şubelerin kotası artırılmaz. 

7.    

Aynı veya farklı yarıyıllardaki stüdyolarda yapılan çalışmaların belirli aralıklarla jüri, açık jüri, sergi, seminer, kolokyum gibi etkinliklerle etkileşimli hale getirilmesi beklenir,

8.    

Stüdyoların yatay ve düşeyde entegrasyonu için ortaklıkların kurulması teşvik edilir. 

 

Stüdyo Ortamı:

Genel tasarım problemleri ile basitten, en karmaşığına kadar mimari tasarım problemlerinin çözümlenmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğrencilerce kazanılması için bilgi kaynakları, teknoloji ve donanıma sahip stüdyo ortamlarının sağlanması ile mümkündür. Stüdyo ortamı için aşağıdaki olanakların sağlanması beklenir:

1.    

Her stüdyo öğrencisinin bir çalışma ünitesine sahip olması,

2.    

Bireysel ve takım halinde çalışmaya olanak sağlayan esnek düzenli mekan, 

3.    

Projektör, sergileme, pin-up, maket yapım olanakları,

4.    

Malzeme geri dönüşümü için altyapı,

5.    

İlk yardım altyapısı,

6.    

Internet erişimi, 

7.    

7/24 kullanım olanağı

8.    

Her öğrencinin temizlik kurallarını uygulanması,

9.    

Genel temizlik ve kullanım kurallarına uyulması, 

10. 

Zaman kullanımı: Mimari tasarım eğitimi zaman alan ve süreklilik gerektiren bir eğtim-öğrenimdir. Bu nedenle yürütücüler ve öğrenciler derse ayrılmış zamanı en verimli şekilde değerlendirmeli, yüksek katılım ve paylaşımla stüdyonun aktif – etkileşimli bir öğrenme ortamı olmasını sağlamalıdır. 

11. 

Tasarım eğitiminin ana mekanı stüdyo ortamıdır. Ancak buna ek olarak stüdyo dışı etkinlikler (teknik gezi, arazi çalışması, kütüphanede, sahada araştırma yapılması, sergi, vaka çalışması, kaynak incelemesi, öğrenci yarışmalarına ve çalıştaylara katılım) teşvik edilmelidir. 

12. 

Stüdyolar tasarım ve yapım uygulamalarında çalışan yarı zamanlı öğretim üyesi, davetli konuşmacı ve jüri üyeleri desteklenmelidir. 

 

Stüdyolarda Değerlendirme / Şeffaflık / Kamuoyunu Bilgilendirme / Etik konular:

1.    

Adil ve şeffaf değerlendirme,

2.    

Dersten çekilme dönemi öncesi bir ara değerlendirme yapılması ve öğrencilere ilan edilmesi,

3.    

Ara jüri, final jüri, sınıf jürileri ve masa başı kritiklerde karşılıklı saygı ve iyi niyetle kişiliklerin korunmasının önemi,

4.    

Yapılan öğrenci çalışmalarının sergi, yayın vb ile kamuoyuna duyurulması,

5.    

Kopya, yardım ve benzeri etik konularda öğrenci ve öğretim üyesinin çok dikkatli davranması gereği,

6.    

Yapılan her türlü çalışmada (sınav, jüri, eskiz sınavı, ön tesim, ara teslim vb) stüdyo yürütücülerinin ayırımsız olarak aynı sınıf ve grupta olan öğrencilere aynı şekilde davranması,

 

Stüdyo Kültürü Değerlendirmesi ve Revizyonu: 

1.    

Stüdyo kültürü belgesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, Mimarlık Bölümü Akademik Kurulu, öğrenci eğitim çalışma grubu, mezunlar ve danışma kurulu ortak çalışması ile üç yılda bir değerlendirilerek gözden geçirilir. Mimarlık Bölüm Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde revize edilir.