Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Stüdyo Kültürü

Stüdyo Kültürü

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü Giriş: ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü belgesi Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, Mimarlık Bölümü Akademik Kurulu, Mimarlık Bölümü Öğrencileri (Gönüllü) Eğitim Çalışma Grubu üyelerinin stüdyolar üzerindeki görüşleri ile oluşturulmuştur. Stüdyo kültürü, her dönemin başında eğitim-öğretimin paydaşlarına gönderilir. Bu çalışmanın ana amacı ders planının omurgasını oluşturan tasarım stüdyoları ile ilgili “ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü” nün tasarım stüdyolarında uygulanmasıdır. Ders Planı – Program Çıktıları – Ders Çıktıları – Ders İçerikleri – Amaçları: Tasarım stüdyoları pek çok diğer mimarlık programı gibi ÖzÜ MTF Mimarlık ders planında da omurgayı oluşturan birbirlerine önkoşullu “Tasarım / Design” ile başlayan Tasarım Stüdyosu I-VI / Architectural Design Studio I-VI” ile devam eden ve “Mezuniyet Projesi /Capstone Project” ile biten bir dizidir. Bu dizi kendi içerisinde birbirlerini besleyen birbirleri üzerine kurulan bir sistem oluşturması hedeflenerek planlanmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü

ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü – 17 Mayıs 2021

 

Giriş:

ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü belgesi Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, Mimarlık Bölümü Akademik Kurulu, Mimarlık Bölümü Öğrencileri (Gönüllü) Eğitim Çalışma Grubu üyelerinin stüdyolar üzerindeki görüşleri ile oluşturulmuştur.  Stüdyo kültürü, her dönemin başında eğitim-öğretimin paydaşlarına gönderilir. Bu çalışmanın ana amacı ders planının omurgasını oluşturan tasarım stüdyoları ile ilgili “ÖzÜ MTF Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü” nün tasarım stüdyolarında uygulanmasıdır.

 

Ders Planı – Program Çıktıları – Ders Çıktıları – Ders İçerikleri – Amaçları:

Tasarım stüdyoları pek çok diğer mimarlık programı gibi ÖzÜ MTF Mimarlık ders planında da omurgayı oluşturan birbirlerine önkoşullu “Tasarım / Design” ile başlayan Tasarım Stüdyosu I-VI / Architectural Design Studio I-VI” ile devam eden ve “Mezuniyet Projesi /Capstone Project” ile biten bir dizidir. Bu dizi kendi içerisinde birbirlerini besleyen birbirleri üzerine kurulan bir sistem oluşturması hedeflenerek planlanmıştır.

 

 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ TASARIM STÜDYOLARI

 

  CDF OBJECTIVESCDF İÇERİKDERS ÇIKTILARI
MİM 101 / ARCH 101TASARIM / DESIGNBu ders öğrencilere tasarımın temel bileşenlerini ve ilkelerini tanıtmayı ve 2-boyutlu ve 3-boyutlu tasarım egzersizleri aracılığıyla öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.Ders, tasarımın temel bileşenleri ve ilkeleri, mimariyle ilgili biçimsel ve sanatsal öğeler, nesnelerin ve kompozisyonların analizi ve soyutlanması, kompozisyonda görsel algı, mekânsal ve biçime ilişkin kompozisyonlar konularını içerir. 

1.      Tasarımın temel bileşenlerini ve ilkelerini açıklamak.

2.      Tasarım süreçlerini gözlem, analiz ve organizasyon aşamaları ile uygulamak.

3.      Tasarımları iki ve üç boyutlu temsil araçları ile sunmak.

MİM 102 / ARCH 102MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IBu ders, öğrencilerin mimari tasarımın temel ilkeleri ve süreçlerini kullanarak küçük ölçekli mekan ve bina tasarımlarını yapabilmelerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.Ders, antropometri kavramlarını; küçük ölçekli bir mekanın veya bir binanın tasarımına yönelik konsept geliştirilmesini; bir tasarım probleminin çözümü için gerekli olan fonksiyonel, yapısal ve çevresel parametrelerini ve çeşitli mimari temsil teknikleriyle tasarım projesinin sunumunu kapsar.

1.      Küçük ölçekli bir mekanın veya binanın tasarımı için konsept geliştirmek.

2.      Mimari kavramları mimari bir strateji olarak tasarıma uygulamak.

3.      İşlevsel, strüktürel ve çevresel parametreleri mimari tasarım problemlerinin çözümünde kullanmak.

4.      Çeşitli mimari temsil araçlarını kullanmak.

MİM 201 / ARCH 201MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IIBu ders öğrencilerin mimari tasarımın temel prensiplerini kavramalarını, içselleştirmelerini ve küçük ve orta ölçekli tasarımlar geliştirmelerini amaçlarBu ders kapsamında tasarımın üretileceği yer ve işleve bağlı olarak küçük ve orta ölçekli mimari tasarımlar geliştirilir; form ve strüktür özellikleri irdelenir ve tasarımlar çeşitli mimari temsil araçlarıyla sunulur.

1.      Mimari tasarımın ilişkilendiği evrensel, yerel,  sosyal ve kültürel bağlamı açıklamak.

1.      Mimari tasarım sürecindeki verileri yaratıcı düşünme ile yorumlamak.

2.      Tasarım sürecinde elde edilen bilgilerle orta ölçekli mimari tasarım geliştirmek.

3.      Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgiyi kullanarak ve çeşitli araçlardan yararlanarak tasarım yapmak.

MİM 202 / ARCH 202MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IIIBu dersin amacı öğrencilerin mevcut/tarihi çevre içinde yeni bir bina tasarlama becerilerinin gelişmesini sağlamaktır.Bu ders kapsamında çeşitli analiz yöntemleri ve temsil teknikleri aracılığı ile tasarımın yapılacağı mevcut doku incelenir ve böylece bağlamdan üretilen bilgi mimari tasarıma aktarılır. Yerin kimliğini göz önünde bulunduran tasarım çözümleri geliştirilir.

1.      Yerin sosyal, kültürel ve fiziksel özelliklerini analiz etmek.

2.      Kent okuması bulguları mevcut çevrenin kimliğiyle örtüşecek biçimde yorumlamak.

3.      Mevcut bir kent dokusu içinde çevresel değerleri gözeten tasarım alternatifleri geliştirmek.

4.      Analiz aşamasından projelendirmeye dek çeşitli mimari temsil araçlarını kullanmak.

MİM 301 / ARCH 301MİMARİ TASARIM STÜDYOSU IV / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IVBu dersin amacı öğrencilerin çağdaş mimarlık sorunlarına  yeni bakış açıları ile  özgün çözümler getirmelerine ve yaratıcı mimari projeler üretmelerine yol göstermektir.Bu ders kapsamında önceki tasarım stüdyolarında verilmiş olan temel mimarlık prensiplerinin bina sistemleri bilgisi ve becerisi ile geliştirilir. Mimaride kimlik ve kültür konularını merkeze alan bir problem aracılığıyla malzeme ve taşıyıcı sistem çözümlemeleri üzerine araştırma ve keşifler yapılır.

1.      Tasarım için kavramsal öneri geliştirmek.

2.      Projelerde tasarım stratejilerine dayanan mimari konseptleri uygulamak.

3.      Çevreyi yer kavramı aracılığıyla analiz etmek.

4.      Mimari tasarımda işlevsel, strüktürel ve çevresel parametreleri uygulamak.

MİM 302 / ARCH 302MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO VBu ders, öğrencilere karmaşık mekânsal sorunların çözümünde, bina alt sistemlerini ve mimari detayları da dahil ederek, bütünleşik tasarım yaklaşımının uygulanması konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.   Bu ders kapsamında, karmaşık işlevli bir yapının ayrıntılı bir biçimde çözümlenmesi ele alınır. Bir yandan konunun gerektirdiği mekansal organizasyon kurgulanmaya çalışılırken, diğer yandan aktif ve pasif sistemler kullanılarak çevre ve yapı ilişkisine en uygun çözüm arayışı gerçekleştirilir. Yapı malzemeleri, taşıyıcı sistem ve bina servis sistemleri konularındaki araştırmalar da tasarım sürecine dahil edilerek, uygulama projesi aşamasına kadar çözüm geliştirilir.

1.      Karmaşık bina tasarımlarını bütünleşik tasarım yaklaşımıyla geliştirmek.

2.      Tasarımda, yapı malzemeleri ve yapım sistemlerine ilişkin seçimleri uygulamak.

3.      Yapı detaylarını, verimlilik, sürdürülebilirlik, sağlık ve konfor ilkeleri çerçevesinde çözümlemek.

4.      Taşıyıcı sistem, bina servis sistemleri gibi bina alt sistemlerine ilişkin kararları mimari tasarımla bütünleşik olarak uygulamak.

MİM 401 / ARCH 401MİMARİ TASARIM STÜDYOSU VI / / ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO VIBu dersin amacı, öğrencilerin kentsel bağlamda özgün mimari tasarım alternatifleri üretmelerine yardımcı olmaktır.Bu ders, kentsel ölçekte ele alınacak mekansal çözümlere odaklanır. Bu kapsamda; kentsel veriler yorumlanır; farklı işlev ve mekan dizileri kullanılarak kentin problemli noktalarına çözüm alternatifleri üretililir.

1.      Kentsel bağlamı analiz etmek.

2.      Kentsel dokuyu çevresel, sosyal ve fiziksel parametreleri ile değerlendirmek.

3.      Kentsel bağlamda mimari tasarıma yönelik bilgi üretmek.

4.      Üretilen yeni bilgiyi bütünleşik mimari tasarım çözümlerine aktarmak

5.      Konvansiyonel ve çağdaş grafik, yazılı, görsel ve dijital mimari temsil araçlarını kullanmak.

MİM 402 / ARCH 402MEZUNİYET PROJESİ / CAPSTONE (GRADUATION) PROJECTBu ders, bir mimar adayı olan öğrencinin lisans eğitim sürecinde edinmiş olduğu bilgi ve deneyimini kullanarak gerçekleştirdiği, bağımsız bir mimari tasarım projesi geliştirmesini amaçlar.Bu ders, mimarlık eğitimi sırasında edinilen bilgi ve deneyimle, karmaşık bir mimari tasarım probleminin çözümlenmesini, çevreye duyarlı ve bütünleşik tasarım çözümleri geliştirilmesini ve sunulmasını kapsar.

1.      Özgün bir mimari tasarım projesi için gerekli olan veri analiz ve değerlendirme sürecini gerçekleştirmek.

2.      Karmaşık bir tasarım problemine yönelik bütünleşik bir bina tasarımı geliştirmek.

3.      Lisans öğrenimi boyunca elde edilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyi tasarıma uygulamak.

4.      Bir mimarın yerine getirmesi gereken mesleki etik, sorumluluk ve yönetmelikleri proje tasarım sürecine entegre etmek.

5.      Konvansiyonel ve çağdaş grafik, yazılı, görsel ve dijital mimari temsil araçlarını yetkin biçimde kullanmak.


                     

Stüdyo Yürütülüş / İşleyiş / Duyuru / Etkileşim / Ortaklıklar / Entegrasyon:

 1. Stüdyolar “ÖzÜ MTF Mimarlık Stüdyo Kültürü” belgeleri çerçevesinde yürütülür.
 2. Stüdyoların tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim üyeleri / görevlileri / araştırma görevlileri görevlendirmeleri Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık tarafından yapılır.
 3. Bir öğretim üyesi (+ araştırma görevlisi) başına öğrenci sayısı 15-20 arasında olacaktır.
 4. Stüdyo alternatif yürütülüş şekilleri:

a)     Bir öğretim üyesi / öğrenci grubu,

b)    Birkaç öğretim üyesi / öğrenci grubu stüdyonun yatayda veya düşeyde bir araya gelerek yatay veya düşey ortak stüdyo yapmaları,

c)     Birden çok öğretim üyesi / öğretim üyesi x 15-20 öğrenci grubu (örneğin 3 öğretim üyesi x 15-20 öğrenci 45-60 öğrenci)

 1. Stüdyolarla ilgili duyurular her dönem kayıt haftası öncesi ders-şubenin ders izlencesinin SIS/LMS de ilan edilmesi ve ilgili blog üzerinden posterlerle yapılır. Her yürütücü bir sayfalık bir dosyada, yürütücü/ler, konu, yer, yöntem, kurallar, devam, katılım, teknik gezi vb bilgileri öğrencilerle paylaşır.
 2. Öğrenciler stüdyolara açılan şubelere SIS üzerinde kendi tercihleri ile kayıt olurlar. Ders ekleme – bırakma döneminde şube değiştirebilirler. Aynı yarıyılda boş kontenjanlı bir şube olması durumunda diğer şubelerin kotası artırılmaz.
 3. Aynı veya farklı yarıyıllardaki stüdyolarda yapılan çalışmaların belirli aralıklarla jüri, açık jüri, sergi, seminer, kolokyum gibi etkinliklerle etkileşimli hale getirilmesi beklenir,
 4. Stüdyoların yatay ve düşeyde entegrasyonu için ortaklıkların kurulması teşvik edilir.

 

Stüdyo Ortamı:

Genel tasarım problemleri ile basitten, en karmaşığına kadar mimari tasarım problemlerinin çözümlenmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğrencilerce kazanılması için bilgi kaynakları, teknoloji ve donanıma sahip stüdyo ortamlarının sağlanması ile mümkündür. Stüdyo ortamı için aşağıdaki olanakların sağlanması beklenir:

 1. Her stüdyo öğrencisinin bir çalışma ünitesine sahip olması,
 2. Bireysel ve takım halinde çalışmaya olanak sağlayan esnek düzenli mekan,
 3. Projektör, sergileme, pin-up, maket yapım olanakları,
 4. Malzeme geri dönüşümü için altyapı,
 5. İlk yardım altyapısı,
 6. Internet erişimi,
 7. 7/24 kullanım olanağı
 8. Her öğrencinin temizlik kurallarını uygulanması,
 9. Genel temizlik ve kullanım kurallarına uyulması,
 10. Zaman kullanımı: Mimari tasarım eğitimi zaman alan ve süreklilik gerektiren bir eğitim-öğrenimdir. Bu nedenle yürütücüler ve öğrenciler derse ayrılmış zamanı en verimli şekilde değerlendirmeli, yüksek katılım ve paylaşımla stüdyonun aktif – etkileşimli bir öğrenme ortamı olmasını sağlamalıdır.
 11. Tasarım eğitiminin ana mekanı stüdyo ortamıdır. Ancak buna ek olarak stüdyo dışı etkinlikler (teknik gezi, arazi çalışması, kütüphanede, sahada araştırma yapılması, sergi, vaka çalışması, kaynak incelemesi, öğrenci yarışmalarına ve çalıştaylara katılım) teşvik edilmelidir.
 12. Stüdyolar tasarım ve yapım uygulamalarında çalışan yarı zamanlı öğretim üyesi, davetli konuşmacı ve jüri üyeleri desteklenmelidir.

 

Stüdyolarda Değerlendirme / Şeffaflık / Kamuoyunu Bilgilendirme / Etik konular:

 1. Adil ve şeffaf değerlendirme,
 2. Dersten çekilme dönemi öncesi bir ara değerlendirme yapılması ve öğrencilere ilan edilmesi,
 3. Ara jüri, final jüri, sınıf jürileri ve masa başı kritiklerde karşılıklı saygı ve iyi niyetle kişiliklerin korunmasının önemi,
 4. Yapılan öğrenci çalışmalarının sergi, yayın vb ile kamuoyuna duyurulması,
 5. Kopya, yardım ve benzeri etik konularda öğrenci ve öğretim üyesinin çok dikkatli davranması gereği,
 6. Yapılan her türlü çalışmada (sınav, jüri, eskiz sınavı, ön tesim, ara teslim vb) stüdyo yürütücülerinin ayırımsız olarak aynı sınıf ve grupta olan öğrencilere aynı şekilde davranması,

 

Stüdyo Kültürü Değerlendirmesi ve Revizyonu:

 1. Stüdyo kültürü belgesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, Mimarlık Bölümü Akademik Kurulu, öğrenci eğitim çalışma grubu, mezunlar ve danışma kurulu ortak çalışması ile üç yılda bir değerlendirilerek gözden geçirilir. Mimarlık Bölüm Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde revize edilir.