Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Mühendislik Fakültesi Hakkında

Mühendislik Fakültesi akademik programlarının ilk yapılanması, dünyada ve Türkiye’de önde gelen mühendislik fakültelerinin incelenmesiyle, tüm paydaşlarının görüşleri doğrultusunda ve danışmanlıklar alınarak gerçekleştirildi ve Fakültemiz ilk öğrencilerini Eylül 2009’da karşıladı.
Hayat boyu eğitim programlarımız, endüstri ile yakın işbirliğimiz ve teknoloji transferi faaliyetlerimiz yollarıyla eğitim ve araştırmalarımız, bütün endüstrilere ve toplumuza açıktır. Bu cins etkileşimler, araştırma ve eğitimde sürdürülebilir mükemmellik sağlamayı amaçlayan büyüme ve istihdam planlarımızın da temellerinde yer almaktadır.

Vizyonumuz

Araştırma, eğitim ve bilgi transferinde dünyanın en iyi mühendislik fakülteleri arasında yer almaktır.

Misyonumuz

İnsanlığa fayda sunacak mühendislik sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yeni bilgileri üretmek; teknoloji şirketleri ve akademiye önemli katkılar sağlayacak mezunlar yetiştirmek ve ülke ekonomisinin büyümesi için endüstriye bilgi transfer etmek için çalışıyoruz.

Bir Bakışta Özyeğin Mühendislik (2019 Verileri) 

  • 1725 Lisans Öğrencisi
  • 290 Lisans Hazırlık Öğrencisi
  • 316 Yüksek Lisans Öğrencisi
  • 116 Doktora Öğrencisi
  • 72 Öğretim Üyesi
  • 5 Lisans Programı, 15 Lisansüstü Programı
  • 30 Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı
  • 93,9 Milyon TL Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Fon Desteği
  • Özyeğin Üniversitesi adına 122 aktif Patent Başvurusu 
  • Özyeğin Üniversitesi adına 54 Tescilli Patent

Lisans Eğitimi

ÖzÜ Mühendislik öğrencileri, güncel teknolojiyi içeren ders planları yoluyla, sağlam bir temel ve geniş mühendislik bilgisi edinirler. Yoğun laboratuvar çalışmalarıyla uzmanlık kazanırlar. İlgili endüstrilerle yakın ilişki içinde olmalarıyla, yerel ve küresel iş kollarının ihtiyaçları ve eğilimleri konusunda farkındalık oluştururlar. Sektörel Çözümler Merkezimiz, yönlendirilmiş staj ve proje programlarımız sayesinde mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri konusunda da kapsamlı bir anlayış geliştirirler.

Lisansüstü Eğitimi

Lisansüstü öğrencileri ve bulundukları laboratuvar ve araştırma grupları Özyeğin'deki araştırmalara hayat vermektedir. Yapılan araştırmalar teknik dergilerde makaleler, konferanslarda bildiriler, patentler ve hatta yeni yüksek teknoloji şirketleri olarak meyve verir. Mezunlar dünya standartlarında alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olur.

Araştırma

Özyeğin Üniversitesi bir araştırma üniversitesidir. Bu misyonun önemli bir parçasını göğüsleyen Mühendislik Fakültesi yürüttüğü modern araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük etmekte ve yeni bilgi üretimine öncelik vermektedir. Modern araştırmaların yolunu açan bilginin üretimi, tartışılması ve transfer edilmesi süreci için öğretim üyelerine özgür bir ortam sunmaktayız. Hızla değişen dünya üzerindeki etkimizi, gerçekleştirdiğimiz araştırma çıktılarıyla kanıtlamayı amaçlıyoruz.

Bilgi Transferi

ÖzÜ’de gerçekleştirilen üst düzey araştırmaların sonuçlarının üniversite dışına da başarıyla transfer edilmesini sağlamak; bu sayede de ulusal ekonomik gelişmeye itici güç oluşturmak ve topluma yararlı olmak önemlidir. Mühendislik Fakültesi bu sebeple Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik Merkezi ile yakın çalışmalar yürütmektedir. Akademisyenlerimiz şirketlerle ortak yürüttükleri projelerle ve girişimcilik faaliyetleriyle araştırma çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmektedir.