Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

ÖzÜ Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin  temel bilimler  alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlar. Mühendislik lisans öğrencilerine verilen matematik ve fizik dersleri ile yüksek lisans öğrencilerine verilen mühendislik matematiği dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bir diğer uygulama olarak, mühendislik lisans ve lisansüstü öğrencilerinin fizik veya matematiğin ilgi duydukları bir alanında derinlemesine bilgi kazanmaları için açılan dersler sayılabilir.  Ayrıca,  üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan fizik ve matematik  dersleri için de Bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmaktadır.     
Lisans ve lisansüstü düzeyde temel bilimler derslerini vermenin yanında,  üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak da Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü misyonunun önemli bir parçasıdır. Bölüm öğretim üyeleri yürüttükleri araştırma projeleri, saygın uluslararası dergilerde yayınladıkları bilimsel makaleler  ve saygın konferanslarda sundukları bilimsel bildirilerle alanlarındaki bilimsel araştırmalarda öncü olma amacındadırlar. Bunun yanında, özellikle disiplinlerarası projeler geliştirmek yoluyla,    ÖzÜ’nün diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek bir başka amaçtır.
 
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim kadrosu tam zamanlı 5 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisinden oluşur. Öğretim kadrosunun tamamı doktoralarını  saygın ulusal ve uluslararası  üniversitelerden almış olup,  gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında eğitim-öğretim ve araştırma deneyimlerine sahiptirler. Öğretim kadrosu  eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmadaki yetkinlikleri nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri esas olarak fizik ve matematik alanlarında araştırmalarını yürütmektedirler. Akademik kadronun sırasıyla fizik ve matematik alanlarında odaklandığı araştırma alanları aşağıdaki şekilde listelenebilir:
 
Fizik:
·         Hadron Fiziği
·         Lattice QCD
·         Yüksek Enerji Fiziği Fenomenolojisi
·         Deneysel Yüksek Enerji Parçacık Fiziği
 
Matematik:
·         Uygulamalı Matematik
·         Doğrusal Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler
·         Sonsuz Boyutlu Dinamik Sistemler
·         Uygulamalı Analiz
·         Sayısal Analiz
·         Hesaplamalı Matematik
·         Matematiksel Modelleme
·         Sürekli Ortamlar Mekaniği