Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

ÖzÜ Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü matematik ve fizik yüksek lisans programlarını yürütür. Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü ayrıca lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin temel bilimler alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlar. Mühendislik lisans öğrencilerine verilen matematik, fizik ve kimya dersleri ile yüksek lisans öğrencilerine verilen mühendislik matematiği dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bir diğer uygulama olarak, mühendislik lisans ve lisansüstü öğrencilerinin fizik, kimya veya matematiğin ilgi duydukları bir alanında derinlemesine bilgi kazanmaları için açılan dersler sayılabilir. Ayrıca, üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan fizik, kimya ve matematik dersleri için de Bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmaktadır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde temel bilimler derslerini vermenin yanında, üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak da Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü misyonunun önemli bir parçasıdır. Bölüm öğretim üyeleri yürüttükleri araştırma projeleri, saygın uluslararası dergilerde yayınladıkları bilimsel makaleler ve saygın konferanslarda sundukları bilimsel bildirilerle alanlarındaki bilimsel araştırmalarda öncü olma amacındadırlar. Bunun yanında, özellikle disiplinlerarası projeler geliştirmek yoluyla, ÖzÜ’nün diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek bir başka amaçtır.

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim kadrosu tam zamanlı 10 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisinden oluşur. Öğretim kadrosunun tamamı doktoralarını saygın ulusal ve uluslararası üniversitelerden almış olup, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında eğitim-öğretim ve araştırma deneyimlerine sahiptirler. Öğretim kadrosu eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmadaki yetkinlikleri nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri esas olarak fizik, kimya ve matematik alanlarında araştırmalarını yürütmektedirler. Akademik kadronun sırasıyla fizik, kimya ve matematik alanlarında odaklandığı araştırma alanları aşağıdaki şekilde listelenebilir:

Fizik

 • Hadron Fiziği
 • Lattice QCD
 • Yüksek Enerji Fiziği Fenomenolojisi
 • Deneysel Yüksek Enerji Parçacık Fiziği

Kimya

 • Nanogözenekli Malzemeler
 • Metal Organik Yapılar

Matematik

 • Diferansiyel Denklemler
 • Sayısal Analiz ve Hesaplamalı Matematik
 • Uygulamalı Fonksiyonel Analiz
 • Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler
 • Stokastik Kontrol ve Oyun Teorisi
 • İstatiksel Öğrenme Teorisi
 • Bilgi Teorisi