Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 101 Dersi Projeleri

SEC 101 Dersi Projeleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri iki farklı koldan çalışmalarını yürütür. Bunlardan bir tanesi SEC 101 - Üniversite Yaşamına Giriş Dersi kapsamında sürdürdüğü saha çalışmalarıdır. SEC 101 - Üniversite Yaşamına Giriş Dersi tüm yeni girişli öğrencilerin alması gereken 1 kredilik zorunlu bir derstir. SEC 101 - Üniversite Yaşamına Giriş dersi ile öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum süreci sağlanır ve ilerleyen yıllar için iyi bir temel oluşturur.

  • SEC 101 Dersi farklı seçeneklerden oluşmaktadır. Ders kapsamında SEÇENEK 2’ye kaydolan öğrenciler dönem başında projelerini ve gerçekleştirecekleri dönemlerini seçerler.
  • Öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri projede, belirlenen döneme göre 6 ile 12 saat arasında çalışmaktadırlar. Bu çalışma karşılığında ise SEC 101 Dersi’nden daha önce ilan edilen oranda bir puan kazanır.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, yukarıda detayları paylaşılan SEC 101 Dersi’ne saha çalışmalarının planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında destek sağlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi’nin temel değerlerinden olan toplumsal duyarlılık kavramının öğrencilerimiz tarafından deneyimlenerek öğrenilmesi adına yürüttüğümüz bu saha çalışmasında öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda farklı projelere kayıt olurlar. Bu projeler aşağıdaki gibidir;

 

Çocuklarla ProjelerBir Dilek Tut: Bir Dilek Tut Derneği işbirliğiyle birlikte hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların dileklerini gerçekleştirmek için  SEC 101 öğrencilerimiz dersi aldıkları dönem boyunca kampüste gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle maddi bir kaynak yaratmaya çalışırlar. Bu maddi kaynağın yaratılmasının akabinde Bir Dilek Tut Derneği üyesi çocuk / çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyonlar yapılır.

23 Nisan Şenliği: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerle bir bayram kutlaması yaptığımız projemizdir. Bu projemiz ile amaçlanan hem milli bayramımızı kutlamak hem de ilkokul çağındaki çocukları düzenlediğimiz etkinlik günü ile spora ve sanata teşvik etmektir. Bunu yaparken etkinlik günü boyunca onlara eşlik eden Duyarlı ÖzÜ Gönüllülerimiz ve ders öğrencileri abi/abla rol modeli olurlar. Öğrencilerimiz bu süreçteki bütün planlama ve uygulama aşamalarından sorumlu olarak bütün süreçlere dahil olurlar. Bu sürecin sonunda da etkinlik günü çocuklarla keyifli bir gün geçirirler.

Dilek Ağacı: Ülkemizin sosyal açıdan dezavantajlı olan tanımlanabilecek bölgelerinde yer alan ilk ve ortaokulda okuyan çocuklara hayallerindeki hediyeleri götürmeyi amaçlayan projemizdir. SEC 101 dersi kapsamında öğrencilerimiz Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ekibi’ne, projenin tanıtılması, hediyelerin operasyonu gibi konularda destek olmakta.

 


Parmakların Dili: İşaret dilinin yaygınlaştırılması ve işitme engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı projemizde, SEC 101 Dersi öğrencilerimiz etkinlik gününün öncesinde Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin temsilcilerinden temel işaret dili ve empati eğitimleri alırlar. Alınan bu eğitimi takiben, işitme engelli çocuklar ve bireyler kampüsümüzde sanat aktiviteleri ile dolu keyifli bir gün geçirmek için misafir edilir.

Betimleme Kumbarası: Betimleme Kumbarası,görme engelli bireyler için çeşitli görsel materyallerin erişilebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelik kampüsteki görsel malzemelere verilmiş ve kampüsteki çeşitli logolar ile binaların fotoğrafları gibi içerikler belirlenmiştir. Belirlenen bu görsellerin betimlenmesinin öncesinde öğrencilerimiz Sesli Betimleme Derneği tarafından eğitim almaktadırlar.

Engelliler Haftası: Engelliler Haftası her yıl Mayıs ayının 9 - 16’sı arasında kutlanmakta olup proje ile, Özyeğin Üniversitesi genelinde farklı engel grupları hakkında farkındalık yaratmak ve engelli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Engelliler Haftası projemiz üç aşamadan oluşmaktadır; ön eğitim, etkinlik günü ve etkinlik sonrası farkındalık pekiştirmek amaçlı gerçekleştirilen seminer. Etkinlik günü öncesi öğrencilerimiz engellilik hakkında bir eğitim alırlar, etkinlik gününün hemen akabinde ise işbirliğinde bulunduğumuz kurumun temsilcileri / bireysel misafirlerimiz tarafından verilen seminere katılırlar. Etkinlik günü ise, farklı sanat ve müzik aktivitelerini içerecek şekilde planlanmaktadır.

Otizm Farkındalık Zamanı: Otizm Farkındalık Zamanı projesi ile, Özyeğin Üniversitesi genelinde genelinde otizm hakkında farkındalık yaratmak ve otizmli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  Bu projemiz de Engelliler Haftası gibi üç aşamalı bir süreçtir; ön eğitim, etkinlik günü ve etkinlik sonrası farkındalık pekiştirme seminer. Etkinlik günü öncesi öğrencilerimiz otizmli bireyler hakkında bir eğitim alırlar, etkinlik gününün hemen akabinde ise iş birliğinde bulunduğumuz kurumun temsilcileri tarafından verilen seminere katılırlar. Etkinlik günü ise, farklı sanat ve müzik aktivitelerini içerecek şekilde planlanır.


Kampüs Köpekleri: Özyeğin Üniversitesi Geçici Hayvan Barınağı, Üniversitemizin Doğal Yaşamı Koruma Kulübü tarafından yönetilmektedir. Öğrencilerimiz SEC 101 dersi çalışmaları dahilinde kampüsümüzdeki köpek yaşam alanlarında yaşayan köpeklerin bakımları konusunda Doğal Yaşamı Koruma Kulübü’ne destek olmaktadırlar. Öğrenciler çoğunlukla köpeklerin dolaştırılmasından sorumlu olmakla birlikte, bazı zamanlarda ise köpeklerin temizliğine ve beslenmelerine destek olmaktadırlar.

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet kavramı hakkındaki bilgiyi arttırarak farkındalık yaratmaya çalışılır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanmak oldukça kıymetli. Proje kapsamında öğrencilerimizden toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımını teşvik edecek mesajlar üretmesi ve  bu mesajların kampüste görünürlüğünün sağlanması için görselleştirme çalışmaları gerçekleştirmesi beklenmektedir. Öğrencilerimiz görselleştirme çalışmalarını hazırlamadan önce Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı eğitmenleri tarafından toplumsal cinsiyete duyarlı dil konusunda bir eğitim alırlar. Dönem sonunda hazırlanan görseller ise kampüste sergilenir.

 

 

Gezegenin Durumu & Küresel Amaçlar: Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında ilan edilen Küresel Amaçlar, sürdürülebilir kalkınmanın küresel seviyede konuşulur olmasına olanak sağladı. Bu yolda atılan önemli adımlar da mevcut olmakla birlikte farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Gezegenin Durumu & Küresel Amaçlar projesinin temel amacı  sosyal meselelerin öğrencilere aktarılması ve çözüm üretme konusunda teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler yaklaşık 3 saatlik bir atölye çalışmasında sürdürülebilirlik kavramı, Küresel Amaçlar ve önemi hakkında bilgi edindikten sonra, çeşitli gelecek senaryoları (Mike Pearl – En Sonunda Oldu) üzerinden bir «World Cafe» çalışması yürütürler. 1 saatlik bu uygulamanın akabinde üzerlerinde konuşulan gelecek senaryolarını görselleştirmeleri istenir. Görselleştirme çalışmasını teslim etmeleri için derslerin son gününe kadar vakitleri bulunmaktadır. Bu çalışmalar daha sonra kampüste farkındalık yaratma maksatlı etkinliklerde sergilenirler.

yaklaş_Nişantepe: Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından yürütülen yaklaş_Nişantepe toplumsal güçlenme çalışmalarına «halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması» ayağında destek oluyoruz. Öğrencilerimiz yurttan ayrılan öğrencilerin geride bıraktıkları ve prosedürel olarak Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne bağışlanan eşyaların tasnifinden ve tesliminden sorumlu oldukları bu projede ürünleri sahiplerine teslim etmeden önce teslimleri yapmadan önce ise Psikoloji Bölümü hocalarımızdan bir eğitim alıyorlar.