Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Psikolojik Gelişim Birimi

Psikolojik Gelişim Birimi

Özyeğin Üniversitesi’nde sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin genel olarak amacı, öğrencilerin üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak, farkındalık yaratarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, karşılaşabilecekleri akademik, kişisel ve sosyal zorlukları aşmalarına yardımcı olmak ve onlara günlük hayattaki problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan çeşitli becerileri kazandırmaktır. Bu kapsamda ele alınan konular, bunlarla sınırlı olmamakla beraber aşağıdaki gibidir:

  • Üniversite ve yurt yaşamına uyumda yaşanan zorluklar
  • Kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar
  • Ailevi sorunlar
  • Akademik zorluklar (konsantrasyon eksikliği, erteleme, motivasyon eksikliği gibi)
  • Kişisel sorunlar (karar vermede güçlük, çekingenlik, özgüven gibi)

Psikolojik danışmanlık ve engelli öğrenci desteği hizmetlerimiz hakkında daha geniş bilgi almak için Psikolojik Gelişim Birimi ile counseling@ozyegin.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Öngörüşme başvuruları MyÖzÜ üzerinden alınmaktadır.

Online Başvuru

Bilgilendirici Yazılar