Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2018-2019 Bursları

2018-2019 Bursları

2018-2019 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ek burs/indirimler sağlanır. Öğrenciler, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun birden fazla olanların her birinden yararlanır.

Daha önce herhangi bir Üniversiteye tam veya kısmı burslu kayıt olup ayrılan, ilişiği kesilen veya mezun olan aday öğrencilerden, YKS sonuçlarına göre yeniden Üniversitemiz lisans programlarına tam veya kısmı burslu/indirimli yerleşerek kayıt olanlar bu burs/indirimlerinden yararlanırlar.


Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Giriş BursuKapsamı
BursluÖğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 İndirimliÖğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 İndirimliÖğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Yerleşme Başarı Sırası Bursu

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran ayında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar verilir. 

Başarı SıralamasıNakit Burs
(Aylık)
Yemek Bursu
(Aylık) 
Yurt Bursu (*)
(Dönemlik)
İlk 1001.375 TL475 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet
101-1000950 TL475 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet
1001-5000625 TL475 TLEn düşük yurt oda ücretinden muafiyet
5001-10.000475 TL475 TLEn düşük yurt oda ücretinden muafiyet

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yapmaları durumunda,  yurt bursu yerine aylık 430 TL ulaşım desteği sağlanır.  

Uluslararası Diploma Bursu

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları:  

  • %25 İndirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.

  • %50 İndirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir.

DiplomalarDiploma Notu
IB32 ve üzeri
ABITUR2.3 veya daha iyi
MATURA2.0 ve üstü
MATURİTA80 ve üstü
Fransız BakaloryasıEn az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) 
AP ProgramlarıEn az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs/indirim yükseltme olanağından yararlanamaz.

Şehit Çocuklarına Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe ve şehadetnameyi Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 

Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

FİBA/ÖZÜ Çalışan İndirimi

2018-2019 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmeye hak kazanmış FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir. Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgenin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 

Aile İndirimi

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır: 

  • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.  

  • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz. 

  • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır. 

  • Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir. 

Lisansüstü Eğitime Destek Bursu

Üniversitemiz lisans programlarına YKS sonucu yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Üniversiteden 4.00 üzerinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri, ek burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve diğer indirimler karşılıksız olup, tüm bursların/indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. 

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile ek öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri akademik başarıdan bağımsızdır; belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. 

Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır ve bursların devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.