Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2011-2012 Bursları

2011-2012 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2011 - 2012 Giriş Bursları

Özyeğin Üniversitesi lisans programlarına 2011-2012 akademik yılında kabul edilecek öğrencilere sağlanan giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs  : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs  : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs  : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenler, 300 TL tutarındaki yıllık teknoloji ücretinden muaf olurlar.
Kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir dizüstü bilgisayar tahsis edilir.

 

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Hukuk Fakültesi’ne tam burslu kontenjandan yerleştirilen adaylardan LYS'de yerleştirildiği puan türünde;

 • İlk 100'e aylık 750 TL nakit burs desteği,
 • 101- 1.000'e aylık 450 TL nakit burs desteği ya da konaklama desteği,
 • 1.001 - 5.000’e aylık 300 TL nakit burs desteği sağlanır.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi programlarına ilk altı tercihinden yerleştirilen adaylara sağlanan olanaklar:

LYS’de Yerleştirildiği Programın Puan Türünde Üstün Başarı Elde Edenlere

 • İlk 1.000’e aylık 1.100 TL nakit burs
 • 1.001 – 5.000’e aylık 800 TL nakit burs
 • 5.001 – 10.000’e aylık 300 TL nakit burs sağlanır. 
   

Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlara (*)

 • %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50’ye yükseltilir.
 • %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.
 • Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak, yerleştirildiği programın puan türünde ilk 10.000’de yer alanlara aylık 800 TL, diğerlerine aylık 300 TL nakit burs

Aylık nakit burslar, Eylül – Haziran ayları arasında olmak üzere yılda 10 ay süreyle sağlanır.

(*) Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlar 

 • IB diploma notu 32 ve üzeri olanlar
 • ABITUR diploma notu 2.3 veya daha iyi olanlar
 •  MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlar
 •  MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar
 •  Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye'deki liseler tarafından verilen ve Fransız  Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olanlar
 • AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olanlar
 •  Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olanlar

Giriş Bursu Süre ve Devam

 • Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için beş akademik yıl boyunca,  öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
 • Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan, veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer.
 • %100, %50 veya %25 öğrenim ücreti muafiyeti bursları, akademik başarıdan bağımsız olarak devam eder.
 • Nakit bursun devamı için, lisans diploma programında her dönem sonu sağlanması gereken genel not ortalaması ve dönem not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin nakit bursu izleyen dönem için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME DESTEK BURSU

Her yıl, mezun olan Hukuk Fakültesi öğrencileri arasında yapılacak başarı değerlendirmesinde, genel not ortalaması en az 3.50 olmak koşuluyla, o yıl mezun olan öğrenciler arasında ilk on öğrenciye sağlanan olanaktır.

 • İlk beş: Özyeğin Üniversitesi’nin onayladığı, yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından birindeki öğrenimlerine en fazla 20 bin € tutarında burs desteği

İkinci beş: Özyeğin Üniversitesi lisansüstü programlarından birine kabul edildikleri takdirde bu programda tam burs desteği