Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2012-2013 Bursları

2012-2013 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2012 - 2013 Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs  : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%75 Burs  : Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet
%50 Burs  : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs  : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenler, yıllık teknoloji ücretinden muaf olurlar.
Kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir kişisel bilgisayar tahsis edilir.


Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar
                             

SıralamaNakit Burs Yurt, Yemek, Kitap Bursları
İlk 100Aylık 800 TLYurt Bursu + Yemek Bursu + Kitap Bursu
101 – 1000Aylık 600 TLYurt Bursu + Yemek Bursu + Kitap Bursu
1001 – 5000Aylık 400 TLYurt Bursu + Yemek Bursu+ Kitap Bursu
5001 – 10.000Aylık 300 TLYurt Bursu + Yemek Bursu
10.000 – 25.000-Yurt Bursu + Yemek Bursu

Nakit Burs: Ulaşım ve yemek desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır.
 
Yemek Bursu: Akademik yıl içinde Ekim - Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle ayda 160 TL değerinde aylık yemek desteğini kapsar.
 
Yurt Bursu: Yurtta kalmak isteyenlere en düşük yurt ücretinden muafiyet, kalmak istemeyenlere ise dönem başlarında yapacakları başvuru ile Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 300 TL ulaşım desteğini kapsar.

 
Kitap Bursu: Güz ve bahar dönemleri başlarında verilecek ve üniversite kitabevinde geçerli 250 TL değerinde hediye çekini kapsar.
 
Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlara (*)

 • Burssuz kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %25’e yükseltilir.
 • %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50’ye yükseltilir.
 • %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.
 • %75 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %100’e yükseltilir.
 • Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak, yurt bursu sağlanır.


(*) Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlar

 • IB diploma notu 32 ve üzeri olanlar
 • ABITUR diploma notu 2.3 veya daha iyi olanlar
 • MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlar
 • MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar
 • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olanlar
 • AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olanlar
 • Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olanlar 
   

Giriş Bursu Süre ve Devam

 • Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
 • Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer.
 • %100, %75, %50, %25 öğrenim ücreti muafiyeti bursları, akademik başarıdan bağımsız olarak devam eder.
 • Nakit, yurt, yemek ve kitap bursunun devamı için her dönem sonu sağlanması gereken genel ve dönem not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir; koşulu sağlayamayanların bursları izleyen dönem için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır.


Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

Her yıl mezun olan Hukuk Fakültesi öğrencileri arasında yapılacak başarı değerlendirmesinde genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,50 olmak koşuluyla, o yıl mezun olan öğrenciler arasından ilk on öğrenciye sağlanan olanaktır. İlk beşe girenlere Özyeğin Üniversitesi’nin onayladığı, yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından birindeki öğrenimlerine en fazla 20.000 Avro tutarında burs; ikinci beşe girenlere Özyeğin Üniversitesi Hukuk lisansüstü programlarından birine kabul edildikleri takdirde bu programda tam burs sağlanır.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Programlarına ilk 6 tercihi arasında yer vererek ilk 2.000’den yerleşen ve normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrencilerin, genel not ortalamaları 4,00 üzerinden en az 3,50 olmak koşuluyla, Shanghai Jiao Tong (www.arwu.org) üniversite sıralamalasına göre dünya çapın­da ilk 10’da yer alan üniversitelerden birinde doktora programlarına burslu olarak kabulüne destek verilir; öğrencinin burslu olarak kabul edilmemesi durumunda ise, ilk yıl doktora öğrenim masraflarının 40.000 ABD dolarına kadar olan kısmı Özyeğin Üniversitesi tarafından karşılanır.