Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2013-2014 Bursları

2013-2014 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2013 - 2014 Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs  : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%75 Burs  : Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet
%50 Burs  : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs  : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenler, yıllık teknoloji ücretinden muaf olurlar.
Kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir kişisel bilgisayar tahsis edilir.


Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar
                             

SıralamaNakit Burs Yurt ve Yemek Bursu
İlk 100Aylık 800 TLYurt Bursu + Yemek Bursu
101 – 1000Aylık 600 TLYurt Bursu + Yemek Bursu
1001 – 5000Aylık 400 TLYurt Bursu + Yemek Bursu
5001 – 10.000Aylık 300 TLYurt Bursu + Yemek Bursu
10.001 – 15.000-Yurt Bursu

Nakit Burs: Nakit burs Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır.
 
Yemek Bursu: Akademik yıl içinde Ekim - Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle ayda 160 TL değerinde aylık yemek desteğini kapsar.
 
Yurt Bursu: Yurtta kalmak isteyenlere en düşük yurt ücretinden muafiyet, kalmak istemeyenlere ise dönem başlarında yapacakları başvuru ile Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 300 TL ulaşım desteğini kapsar.

 
İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e, %75 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %100'eTam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak yurt bursu sağlanır:
 
(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;
(7) Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olmak.
 

Öğrenim ücreti muafiyeti dışındaki ek burs burslardan, durumuna uygun olanların hepsi değil bunlar arasında en yüksek olanı tahsis edilir.
 

Giriş Bursu Süre ve Devam

 • Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıl boyunca sağlanır.
 • Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler için; Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için hazırlıkta en fazla iki yıl, lisans programına başlayanların burs süresi ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl eklenir.
 • Öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
 • Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer. İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, ek burslar dışındaki öğrenim ücreti muafiyeti bursları yeniden bağlanır.
 • %100,%75, %50, %25 öğrenim ücreti muafiyeti bursları, akademik başarıdan bağımsız olarak devam eder.
 • İlave öğrenim ücreti muafiyeti dışındaki ek burslarının (Nakit, yurt, yemek bursunun) devamı için her dönem sonu sağlanması gereken genel ve dönem not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir; koşulu sağlayamayanların bursları izleyen dönem için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır.

 

2013 ÖSYS Ek Yerleştirme Rektörlük Bursu Kapsamı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin  aşağıdaki programlarına 2013 ÖSYS Ek Yerleştirme ile ilk altı tercihinde yerleşen ve aşağıdaki koşulları sağlayan öğrencilere 2013 ÖSYS Ek Yerleştirme Rektörlük  Bursu verilecektir.

Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı

 • %50 Burslu yerleşen, MF4 puanı 434.000 ve üzerinde olan en yüksek puanlı ilk 7 öğrencinin bursu %25 yükseltilir.
 • Burssuz yerleşen, MF4 puanı 320.000 ve üzerinde olan ve en yüksek puanla giren ilk 17 öğrenciye  %25 burs verilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) Lisans Programı

 • %50 Burslu yerleşen en yüksek puanlı ilk 4 öğrencinin bursu %25 yükseltilir.
 • Burssuz yerleşen öğrencilere %25 burs verilir.

İletişim  Tasarımı (İngilizce) Lisans Programı

 • %50 Burslu yerleşen en yüksek puanlı ilk 4 öğrencinin bursu %25 yükseltilir.
 • Burssuz yerleşen öğrencilere %25 burs verilir.
   

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Lisansans Programı

 • %50 Burslu yerleşen en yüksek puanlı ilk 4 öğrencinin bursu %25 yükseltilir.
 • Burssuz yerleşen öğrencilere %25 burs verilir.

 

2013 ÖSYS Ek Yerleştirme Rektörlük Bursu Süre Ve Devam Koşulları

 • Ek burslar, öğrenimlerine Ingilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla bir yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl; doğrudan lisans programlarında başlayanlar için beş akademik yıl boyunca sağlanır.
 • Lisans diploma programında her dönem sonu sağlanması gereken genel not ortalaması ve dönem not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50’dir.  Bu koşulu sağlamayan öğrencinin Rektörlük bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağlandığında yeniden bağlanır.
 • Rektörlük Bursu öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır.  Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
 • Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını 1 yılın sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Rektörlük Bursları sona erer.Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi  akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden  doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.