Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2017-2018 Bursları

2017-2018 Bursları

 

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2017 - 2018 Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına  LYS ve YGS sınav sonucuna göre ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.

SıralamaNakit BursYemek BursuYurt Bursu*
İlk 100Aylık 1.200 TLAylık 425 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
101 – 1000Aylık 825 TLAylık 425 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
1.001 – 5.000Aylık 550 TLAylık 425 TLEn düşük oda ücretinden yurt muafiyeti
5.001 – 10.000Aylık 425 TLAylık 425 TLEn düşük oda ücretinden yurt muafiyeti


Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.

 

Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yaparak yurt bursu yerine ulaşım bursu alabilirler. Ulaşım Bursu Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 360 TL ulaşım desteğini kapsar.

Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan burslarından ve aşağıda belirtilen koşullara göre ek burslardan yararlanırlar. Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri tahsis edilir. 

Uluslararası Diploma

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olan,
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olan,
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olan,
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olan;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olan;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olan;

öğrencilerden Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu kontenjanlarına LYS veya YGS sınav sonucuna göre ilk altı tercihi arasında yerleşenlere, ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanarak, %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir.

(1)’den (6)’ya kadar maddelerde belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.

Şehit Çocukları Bursu

LYS ve YGS sınav sonucuna göre Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000'e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir.

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

LYS ve YGS sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Giriş Bursu Süre ve Devam

Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile ek burslar karşılıksız olup bu bursların süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Dikey Geçişle kayıt olanlar için burs, İngilizce hazırlık programında en fazla iki yıl, lisans programında ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.

Öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yılsonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağlandığında ek burslar yeniden bağlanır. Nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarını alan öğrencilerin, aldıkları ek burslar kayıt yenileme işlemi yaparak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır, kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışarıdan hazırlanan statüye geçtikleri vb Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçtikleri dönem itibari ile yeniden devam eder.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.