Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2019-2020 Bursları

2019-2020 Bursları

2019-2020 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ek burs/indirimler sağlanır. Öğrenciler, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun birden fazla olanların her birinden yararlanır.

Daha önce herhangi bir Üniversiteye tam veya kısmı burslu kayıt olup ayrılan, ilişiği kesilen veya mezun olan aday öğrencilerden, YKS sonuçlarına göre yeniden Üniversitemiz lisans programlarına tam veya kısmı burslu/indirimli yerleşerek kayıt olanlar bu burs/indirimlerinden yararlanırlar.

Giriş (Kılavuz) Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir: 

Giriş BursuKapsamı
BursluÖğrenimücretinin tamamından muafiyet
%50 İndirimliÖğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 İndirimliÖğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Yerleşme Başarı Sırası Bursu

YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran ayında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar verilir. 

Başarı SıralamasıNakit Burs 
(Aylık)
Yemek Bursu
(Aylık) 
Yurt Bursu (*)
(Dönemlik)
İlk 1001.625 TL550 TL2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet (Yurt 4 veya 5)
101-10001.125 TL550 TL2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet (Yurt 4 veya 5)
1001-5000725 TL550 TL3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet (Yurt 1 veya 3)
5001-10.000550 TL550 TL3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet (Yurt 1 veya 3)

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yapmaları durumunda,  yurt bursu yerine aylık 500 TL ulaşım desteği sağlanır.  

Uluslararası Diploma Bursu

YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları:  

  • %25 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
  • %50 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir. 
Diplomalar
Diploma Notu
IB
32 ve üzeri
ABITUR
2.3 veya daha iyi
MATURA
2.0 ve üstü
MATURİTA
80 ve üstü
Fransız Bakaloryası
En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) 
AP Programları
En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

Yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs/indirim yükseltme olanağından yararlanamaz.

10. Yıl Özel Bursu

2019 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına ilk üç tercihi arasından yerleşen öğrencilere, belirtilen oranlarda ek burs sağlanacaktır. Bu burs, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. 10. Yıl Özel Bursu tahsisi sonucunda ilgili programlara uygulanacak KDV dahil yıllık öğrenim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

%10 Burs Sağlanacak Programlar
Yerleşilecek Burs Dilimi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Burssuz
Bilgisayar Mühendisliği
25%
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
25%
Endüstri Mühendisliği
25%
Makina Mühendisliği
25%
İnşaat Mühendisliği
25% veya 50%
%15 Burs Sağlanacak Programlar
Yerleşilecek Burs Dilimi
Hukuk
Burssuz veya 25%
Mimarlık (İngilizce)
Burssuz veya 25%
Havacılık Yönetimi
25%
İletişim Tasarımı
25%
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
25%
Ekonomi
25% veya 50%
Endüstri Ürünleri Tasarımı
50%
Girişimcilik
50%
İşletme
50%
Uluslararası Finans
50%
Yönetim Bilişim Sistemleri
50%
%20 Burs Sağlanacak Programlar
Yerleşilecek Burs Dilimi
Mimarlık (Türkçe)
Burssuz veya 25%
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
25%
Psikoloji
25%
Uluslararası İlişkiler
50%
%40 Burs Sağlanacak Programlar
Yerleşilecek Burs Dilimi
Otel Yöneticiliği
50%

Otel Yöneticiliği lisans programında uygulanan Otel Profesyonelleri Aile Bireyleri Özendirme Ek Bursu ile 10. Yıl Özel Bursu birleştirilemez; burslardan yalnızca biri ve en yüksek oranlı olan geçerli olacaktır.

Otel Profesyonelleri Aile Bireyleri Özendirme Ek Bursu

Bir otel işletmesinde aktif olarak kendisi veya birinci dereceden akrabası (anne / baba / kardeş / yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeş / eş / çocuk) çalışan öğrenciler, 2019 YKS ile EA puan türünde %50 burslu kontenjandan Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Lisans programına ilk 6 tercihinden yerleştiği ve kayıt olduğu takdirde, ek 10% öğrenim ücreti muafiyeti sağlayan ‘Otel Profesyonelleri Aile Bireyleri Özendirme Ek Bursu’ndan faydalanabileceklerdir. Burs, %50 + %10 = %60 şeklinde uygulanacak olup, 10 öğrenciye tahsis edilecektir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ilgili kurum çalışanı olduklarına dair belgenin aslını kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 10’dan fazla öğrencinin başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan öğrenciler aldıkları YKS yerleşme puanına göre en yüksekten düşüğe göre sıralanacak ve en yüksek yerleşme puanı olan 10 öğrenciye burs tahsis edilecektir. Otel Profesyonelleri Aile Bireyleri Özendirme Ek Bursu ile 10. Yıl Özel Bursu birleştirilemez; burslardan yalnızca biri ve en yüksek oranlı olan geçerli olacaktır.

Şehit Çocuklarına Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehadetnamenin aslını kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 

Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

FİBA/ÖZÜ Çalışan İndirimi

2019-2020 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmeye hak kazanmış FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir.

Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgenin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. 

Aile İndirimi

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne sunmaları gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

  • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.  
  • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz. 
  • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır. 
  • Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir. 

Lisansüstü Eğitime Destek Bursu

Üniversitemiz lisans programlarına YKS sonucu yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Üniversiteden 4.00 üzerinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs  sağlanır.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile  diğer burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır ve ilgili ayın 1 ile 7'si arasında ödemeleri gerçekleştirilir. 

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (10. Yıl Özel Bursu hariç) akademik başarıdan bağımsızdır; belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile ÖzÜ 10. Yıl Özel burslarının devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.