Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Desteği’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alan faaliyetlerinin amacı şöyle özetlenebilir:

 • Engeli bulunan öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmak,
 • Engeli bulunan öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak,
 • Öğretim programlarını düzenlerken engeli bulunan öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellenmemesini gözetmek,
 • Engeli bulunan öğrencilere sosyal ve kültürel alanda destek olmak,
 • Engeli bulunan öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak,
 • Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamak.
 • Engelli Öğrenci Birimi'ne ulaşmak siteyen öğrenciler specialneeds@ozyegin.edu.tr adresine mail atabilirler.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN SAĞLANAN HİZMETLER

Fiziksel Engelli Bireyler için Sağlanmış Hizmetler:

 • Yapı ve inşaat alanlarının düzenlenmesi
 • Kampüs binalarına rampa ve asansör ile ulaşım
 • Kampüs içi erişim kolaylığı
 • Kampüs içinde tuvaletlerin erişilebilir olması
 • Erişimi uygun olmayan binalardaki derslerin ve diğer aktivitelerin yerlerinin tekrar düzenlenmesi
 • Erişilebilir binaların olduğu haritalar
 • Kampüs boyunca bulunan kaldırımlarda erişimi bütünüyle sağlayan rampaların olması
 • Erişilebilir park etme alanlarının bulunması
 • Üniversitede yurtlarında kalma konusunda öncelik
 • ÖzÜ Profesyonel Gelişim ve Psikolojik Gelişim aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Kütüphane’ye tekerlekli sandalye ile erişilebilinir. Engelli ziyaretçiler için dizayn edilmiş tuvaletler;  Kütüphane içerisinde  -2. katta bulunmaktadır.
 • (İngilizce Hazırlık sınıfında) : Sınavın yazma bölümünü özel bilgisayarıyla yazmasına destek ve süre esnekliği

Görme Engelli Bireyler için Sağlanmış Hizmetler

Kütüphane tüm Özyeğin Üniversitesi üyelerine Ayrımcılık Yapmama İlkesi doğrultusunda eşit erişim sağlamayı taahhüt eder. Engelli kullanıcılar için verilen hizmetlerin bazıları:

 • Kütüphane koleksiyonundan CD’li kitaplar, alt yazılı DVD’ler gibi farklı tipte materyaller ödünç alınabilir.
 • EbscoHost veri tabanları ve Factiva gibi bazı elektronik kaynakların diğer erişilebilir öğeleri dışında ses kayıtlı ürünleri de vardır.
 • LCD ekranlı grup çalışma odaları önceden yaptıracağınız rezervasyon ile grup çalışmaları için ayırtılabilir.
 • Kütüphane kullanımını kolaylaştıracak kaynakları veya donanım istemek için, bilgi masasına danışarak, library@ozyegin.edu.tr e-posta adresine mesaj atabilirsiniz.
 • (İngilizce Hazırlık sınıfında) Sınavların büyük punto ile A3 kağıda basılarak verilmesi ve süre esnekliği, sınavın yazma bölümünde gözetmenden yazma desteği alınması ve süre esnekliği

İşitme Engelli Bireyler için Sağlanmış Hizmetler

 • Kampüsteki konaklama (yurtlarda) birimlerinde değişikliklerin yapılması
 • Görsel (görülebilir) yangın alarmları
 • (İngilizce Hazırlık sınıfında) Ayrı bir salonda yanına gözetmen vererek dinleme parçasını kendi kulaklığını kullanarak laptoptan dinleme uygulaması, ağır işitme kaybı nedeniyle sınavların dinleme bölümlerinden muafiyet, dudak okuyabilen öğrenciler için ayrı bir salonda dinleme parçasının gözetmen tarafından öğrenciye okunması
 • Konuşma engelli öğrenciler için: İngilizce Hazıırlık sınavların konuşma bölümünden muafiyet ve kriter adaptasyonu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Sağlanmış Hizmetler

 • Derslerde not alınması, teybe kayıt yapılması
 • (İngilizce Hazırlık sınıfında) Dikkat dağınıklığını heyet raporu ile belgelemiş öğrencilerin sınav süresini uzatmak
 • Olası dislexi için önlem: ScOLa’da Tüm ders materyalleri ve sınavların Calibri 11,12 ile yazılması.

Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunları olan Öğrenciler için Gereken Servisler:

 • Revir
 • ÖzÜ Psikolojik Gelişim aracılığı ile psikolojik destek hizmetlerinin  sağlanması. Psikolojik danışmanlık birimine ulaşmak siteyen öğrenciler counseling@ozyegin.edu.tr adresine mail atabilirler.