Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çalışmalar ve Konferans Sunumları

Çalışmalar ve Konferans Sunumları

Çalışmalar

Yükseköğretimde Öz-Düzenleyici Öğrenme

Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Öz-Düzenleyici Öğrenme Davranışlarının Modellenmesi

Dr. Ebru Kılıç-Bebek, Pınar Şengül-Tığ, Ernoyan Çavdar & Yeşim Tuba Başaran

Bu çalışma, Özyeğin Üniversitesi’nde çevrimiçi ortamda yürütülen SEC202 ve SEC204 derslerinde, öğrencilerin öğrenme davranışlarını incelemek ve anlamak ve bu dersleri iyileştirmek amacı taşımaktadır. Aynı zamanda, çalışmadaki verilere dayanarak her bir öğrenci için “öz-düzenleyici öğrenen” profili oluşturulması, böylece öğrencilerin öğrenme süreçlerine dair bireysel farkındalıklarının desteklenmesi hedeflenmektedir.


Üniversite Öğrencilerinin Fizik Derslerinde Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejileri ile Akademik Performansları Arasındaki İlişkiler

Prof. Dr. Güray Erkol, Dr. Öğretim Üyesi Bora Işıldak, Dr. Ebru Kılıç-Bebek & Pınar Şengül-Tığ

Çalışmanın amacı, öğrencilerin almakta oldukları Fizik dersine ilişkin öz-yeterlilik inançları, kullandıkları üst-biliş stratejileri ile akademik performansları arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaktır. Bu çalışmanın ortaya koyacağı genel sonuçların, üniversite öğrencilerinin öğrenme deneyimlerinin iyileştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Yükseköğretimde İlk Yıl Deneyimi

İlk Yıl Seminerlerinde "Öğrenmeyi Öğrenmek"

Dr. Ebru Kılıç-Bebek & Pınar Şengül-Tığ

Bu çalışma, "Üniversite Yaşamına Giriş" dersi kapsamında verilen "Öğrenmeyi Öğrenme" sunum ve atölye çalışmalarındaki öğrenci davranışlarını gözlemlemeyi ve öğrencilerin tepkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

 

İlk Yıl ve Ötesinde Öğrenci Deneyimi: Boylamsal Vaka İncelemeleri

Prof. Dr. Güray Erkol, Işıl Ceren Demirci, Pelin Ertem & Pınar Şengül-Tığ

Çalışmada, öğrencilerin üniversite yaşamını şekillendirenöğrenci katılımı”nın, akademik, bilişsel, sosyal ve duygusal boyutlarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında yürütülen bireysel görüşmelerle, öğrencilerin üniversite deneyiminde öne çıkan temaların ve öğrenci katılımını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.

  

Konferans Sunumları

Yükseköğretimde Öz-düzenleyici Öğrenme:

Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (International Higher Education Studies Conference) IHEC 2019, “Learning to learn: The value of and dedication to a self-regulated learning experience” (Dr. Ebru Kılıç-Bebek)

Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretmeyi Destekleme:

Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (International Higher Education Studies Conference) IHEC 2018, PANEL: Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Hizmetlerinin Üniversitelerde Eğitimin İyileştirilmesindeki Rolü (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri--Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doç. Dr. Murat Sözer--Koç Üniversitesi, Prof. Dr. Cem Güneri--Sabancı Üniversitesi, Dr. Ebru Kılıç-Bebek--Özyeğin Üniversitesi)

Yükseköğretimde Yaşantısal Öğrenme:

Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK), 2017, “Robotikte Yaşantısal Öğrenme: Kazanımlar ve Zorluklar” (Dr. Ebru Kılıç-Bebek)

Yükseköğretimde Öğretim Kalitesi:

Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (International Higher Education Studies Conference) IHEC 2017, “Searching for Validity in Teaching Rankings: Content Analysis of the Times Higher Education’s Top Ranking Young European Universities’ Web Sites for Teaching Quality” (Dr. Ebru Kılıç-Bebek)

 

cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys