Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenmeyi Öğrenmek Dersi (EDU 201)

Öğrenmeyi Öğrenmek Dersi (EDU 201)

2016 yılından bu yana her dönem sunulmakta olan bu ders öğrencilere nasıl öğrendiğimizle ilgili en son bilgiler ışığında gerçek bir öğrenme deneyimi sunan proje tabanlı bir derstir. Öğrenciler öğrenmenin altında yatan güdüsel, bilişsel ve nörobiyolojik süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve kendi belirledikleri hedeflere ulaşmak için üniversite öğrencilerine yönelik belirlenmiş öz yönlendirmeli öğrenmenin prensiplerini uygularlar. Ödevlerin sorgulamacı yaklaşımı sayesinde öğrenciler yeni bir şey öğrenirken nelere ihtiyaç duyduklarını keşfetme ve yeni kullanmaya başladıkları zihinsel araçları değerlendirme fırsatı bulurlar. Bu ders üniversite deneyimini kişisel potansiyeli geliştirici etkinlik ve projelerle zenginleştirmek isteyen bütün öğrencilere açıktır.

Öz düzenleyici Öğrenen İradesi ve Becerileri

Hedef Belirleme: Bütün başarılı insanlar hedef belirlerler. Hedefler olmadan ulaşabileceğimizden daha azına ulaşırız. Hedefler işimizin odaklanmasında ve yön bulmasında faydalıdır. Kendimize uzun ve kısa vadeli hedefler belirlemeli, bunların zorlayıcı ancak gerçekçi olmasına dikkat etmeliyiz. Öğrenirken hata yapma korkusu performansımızı düşürür; bu nedenle hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu unutmamamız gerekir. Hata yapmak uygun biçimde risk alındığının bir göstergesidir ve risk alınmadan öğrenme gerçekleşmez.

Motivasyon: Motivasyon davranışlarımızın enerji kaynağıdır. Bu gücü kaybetmemek için başarısızlık ya da hayal kırıklığı durumlarında bunlarla başa çıkabilmeyi bilmemiz gerekir. Öğrenirken özgüvenimizi artırıcı stratejiler kullanmalı, başarı ve başarısızlık durumlarında kendimize yapıcı açıklamalarla hatırlatmalar yapmalı ve çabamızı ödüllendirecek etkili pekiştireçler kullanmalıyız.

Kaynak Yönetimi: Kaynak yönetimi elimizdeki imkanları kendimize uygun biçimde organize etmek ve kullanmak demektir. Organizasyon kolay gibi görünen ama uygulaması zor bir kaynak yönetimi stratejisidir. Esnek haftalık planlar yapmak, çalışmak için doğru yerleri bulmak, etkili grup çalışmaları yapmak ve hocalardan destek almak kaynak yönetiminde önemli stratejiler arasında yer alır.

Dikkat ve Bellek: Öğrenilecek içeriğe yönlendirilen ilgi gibi etkili zihinsel etkinlikler öğrenmenin en önemli içsel unsurlarıdır. Dikkatimizi geliştirici, öğrendiklerimizi etkili şekilde uzun süreli belleğe aktarıcı ve ihtiyaç duyduğumuzda bunlara erişilebilmemizi kolaylaştırıcı stratejiler kullanarak öğrenme başarımızı artırabiliriz.

Biliş ve Üstbiliş: Üstbiliş öğrenme sürecinde kendimizle ilgili farkındalığımızı ve süreç üzerindeki kontrolümüzü ifade eder. Kendi öğrenmenizle ilgili önemli unsurların farkında olmak öğrenme başarımızı artırır. Öğrenilecek içeriği önceden gözden geçirmek, kendimize ve başkalarına sorular sormak, öğrenilenlerle ilgili zihinsel ya da gerçek resimler oluşturmak üstbilişimizi geliştirici stratejiler arasında yer alır.

Eleştirel Düşünme: Eleştirel düşünme edinilen bilgiyi esnek ve anlamlı biçimlerde kullanabilme becerisidir. Her okuduğunuz ya da duyduğunuz şeyi doğru kabul ediyorsanız, okuduğunuz şeyler aklınızda sorular oluşturmuyor ya da başka kaynaklardan araştırmaya sevk etmiyorsa ve bir iddia ile karşılaştığınızda “Hangi kanıtlara dayanıyor?” şeklinde bir değerlendirme yapmıyorsanız henüz iyi bir eleştirel düşünen değilsiniz demektir. Eleştirel düşünme prensiplerini keşfederek ve düzenli olarak uygulayarak bu becerinizi geliştirmeniz mümkün.

Problem Çözme: Problem çözme bir işi nasıl tamamlayacağını bilmeme durumundan tamamlayabilme durumuna geçme eylemidir. Farklı türden problemler ve çözüm stratejileri vardır: Testlerde karşımıza çıkan somut problemlerin çözümüne yönelik stratejiler farklı türden, daha zayıf biçimde tanımlanmış ve doğru çözüm üzerinde herkesin uzlaşamayabileceği problemlere yönelik strtatejiler farklı türdendir. Eleştirel düşünmede olduğu gibi, problem çözme prensiplerini inceleyerek ve uygulayarak bu becerinizi geliştirebilirsiniz.

Etkin Dinleme ve Not Alma: Üniversite başarısı için not alma olmazsa olmaz becerilerdendir. Bu beceride sonuç kadar süreç de önemlidir. Bilginin korunabilmesi açısından güzel notlar oluşturmak önemli olsa da bu notları nasıl oluşturduğumuza da öğrenmemiz açısından dikkat etmemiz gerekir.

Okuma: Çoğu öğrenci okurken kendilerine yanlış ortamlar seçer, metni bir an önce bitirmek için hızlıca okur ve okuduğunu gerçekten anlayıp anlamadığının farkında olmaz. İyi bir okuyucu olmak için doğru ortamı oluşturmak, okuma hedefleri belirlemek, sorular sormak ve metinle etkileşim içinde olmak gerekir. İyi okuyucu profiline özgü davranışları benimseyerek öğrenme amaçlı okuma performansımızı artırabiliriz.

Yazma: İyi yazı yazma süreci kalem kağıda (ya da parmaklar klavyeye) değmeden başlar. Metne rehber olacak iyi kaynaklar bulmak gibi etkili yazı öncesi stratejilerini benimsemek, fikirlerimizi metne dönüştürmede ve metni gözden geçirmede etkili bazı teknik ve stratejileri kullanmak yazma becerimizi üst düzeylere taşır.

Sınav Hazırlığı: Her sınav ya da test bir değildir; dolayısıyla her biri kendine özgü çalışma stratejisi gerektirir. Çoktan seçmeli bir teste hazırlanma süreci ile kompozisyon sınavına hazırlanma süreci farklıdır. Sınav endişesi de başarı için baş edilmesi gereken önemli bir engeldir ve bunun aşılabilmesi için endişenin temelinde yatan nedenleri iyi anlamak ve gerekli tedbirleri alarak üstesinden gelmek gerekir.

Kaynak: VanderStoep, S. W., & Pintrich, P. R. (2007). Learning to Learn: The Skill and Will of College Success. Pearson/Prentice Hall.

cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys