Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Staj Prosedürü

Staj Prosedürü

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı Staj Prosedürü

Staj belgelerinizi iletmek ve sorularınız için psyinternship@ozyegin.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Staj uygulamasının temel amacı psikoloji lisans eğitimi sırasında öğrenilen bilgilerin ve kazanılan becerilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir. Staj pratiği ile öğrenciler psikolojinin uygulama ve araştırma alanları ile ilgili farkındalık kazanma, gözlem yapma, kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini deneyimleme fırsatı bulacaktır. Stajın bir diğer amacı da öğrencilerin alanlarında iş deneyimi kazanmaları ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeleridir. ÖzÜ Psikoloji Bölümünde öğrenciler PSY 300 Psikolojide Staj dersi kapsamında veya gönüllü (kredisiz) olarak staj yapabilirler. Hem PSY 300 Psikolojide Staj dersi kapsamında yapılan stajlarda, hem de gönüllü stajlarda öğrenciler için sosyal sigorta primleri üniversite tarafından ödenir. İlgili mevzuata göre üniversitede kısmi zamanlı çalışmakta olan öğrenciler (KZÖ) için bu işlemin mümkün olmaması sebebiyle  öğrencilerin stajlarına başlamadan önce KZÖ olarak çalışmalarının sonlanması gerekmektedir. 

PSY 300 Psikolojide Staj dersi kapsamında stajlar:

PSY 300 Psikolojide Staj dersi katalog dönemi 2019-2020 Güz ve sonrası olan psikoloji lisans öğrencileri için zorunludur. Daha önce lisans programına başlamış olan öğrenciler ise PSY 300’ü psikoloji alan seçmeli dersi olarak alabilirler. Öğrenciler SIS’te mezuniyet denetimi çalıştırarak katalog dönemlerini öğrenebilir, mezuniyet alan yükümlülüklerine bakarak stajın bir yükümlülük olup olmadığını görebilirler.  

PSY 300 Psikolojide Staj dersi yönetmeliğe uygun olarak Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilen bir derstir. Ders kapsamında stajın süresi en az toplam 20 tam iş günüdür. Sağlık sorunu sebebiyle 20 tam günü tamamlayamamış öğrenciler, mazeret durumu ortadan kalkınca eksik günlerini tamamlamalıdırlar. Öğrencilerin stajlarına başlamadan önce ‘Psikoloji Staj Eğitimini’ almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitim Psikoloji Bölümü tarafından hazırlanmış ve LMS üzerinden çevrimiçi olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek bir eğitimdir. 

Öğrenciler staj dersine stajı yapacakları dönemde, ya da stajları bittikten sonra başlayacak olan dönemde kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin staj dersine kayıt olmadan önce yukarıda verilen mail adresi üzerinden staj yapmayı planladıkları kurumu bildirmeleri gerekmektedir. Bunu yapmayan ve staj yeri için onay almayan öğrencilerin derse kayıt talepleri kabul edilmeyecektir.Staj dersi her üç dönemde (Güz, Bahar, Yaz) de çok şubeli olarak açılır, her bir şube farklı bir staj danışmanı tarafından verilir. Staj dersini yaz döneminde alan öğrencilerden bu ders için yaz okulu ücreti alınmaz. Staj süresince staj günlüğü tutmak ve stajın sonunda staj raporu yazmak dersin yükümlülükleri arasındadır. Staj dersine staj yapacakları dönemde kaydolan öğrencilerin akademik takvimde ilgili dönem için tanımlanan son ders gününden en az iki hafta önce stajlarını tamamlamış ve staj raporu ile günlüklerini staj danışmanına teslim etmiş olmaları gerekmektedir, aksi takdirde dersten başarısız sayılırlar. Staj dersinin yükümlülükleri ile staj öncesinde, staj sırasında ve staj sonrasında yapılması gereken işlemler ve yükümlülüklerle ilgili daha detaylı bilgi almak için Staj Uygulama Esaslarını inceleyiniz. Staj Uygulama Esaslarına ve staj belgelerine ulaşmak için tıklayınız.

PSY 300 Psikolojide Staj dersini alabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamak gerekmektedir.

 • Bölüm tarafından verilen staj eğitimini tamamlamış olmak
 • en az 120 AKTS kredisi tamamlamış olmak
 • 4.00 üzerinden minimum 1.80 ortalamaya sahip olmak
 • PSY 101 Psikolojiye Giriş I ve PSY 102 Psikolojiye Giriş II dersleri ile yapılacak stajın niteliğine göre belirlenen psikoloji alan derslerini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Hangi nitelikteki stajlar için hangi psikoloji zorunlu derslerinin tamamlanmış olması gerektiğine staj danışman(lar)ı tarafından karar verilecektir. Şu ana denk alınmış olan kararlara örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 • Klinik psikoloji alanıyla ilgili stajlar: PSY 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar ve PSY 303 Yetişkin Psikopatolojisi
 • Anaokulu, kreş, okul, yaşlı bakımevi gibi belli yaş gruplarından bireylere hizmet sunan kurumlarda stajlar: PSY 203 Gelişim Psikolojisi I ve PSY 204 Gelişim Psikolojisi II
 • Şirketlerin ve kamu kuruluşlarının insan kaynakları ve benzeri birimlerinde yapılacak stajlar: PSY 205 Sosyal Psikoloji I ve PSY 206 Sosyal Psikoloji II, PSY 305 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Davranışların toplumsal boyutlarıyla ilgili konularda reklam şirketleri ve sağlık kurumları gibi yerlerde yapılacak stajlar: PSY 205 Sosyal Psikoloji I ve PSY 206 Sosyal Psikoloji II
 • Araştırma şirketlerinde gerçekleştirilecek stajlar: PSY 103 Psikolojide İstatistik ve PSY 207 Araştırma Yöntemleri I
 • Üniversitelerin araştırma laboratuvarları: PSY 103 Psikolojide İstatistik ve PSY 207 Araştırma Yöntemleri I derslerine ek olarak staj danışmanları tarafından belirlenecek araştırma alanı ile ilgili en az bir ders (örnekler: PSY 201 Bilişsel Psikoloji, PSY 202 Öğrenme Psikolojisi, PSY 205 Sosyal Psikoloji I, PSY 206 Sosyal Psikoloji II, PSY 203 Gelişim Psikolojisi I, PSY 204 Gelişim Psikolojisi II, PSY 302 Biyopsikoloji vb.)

Yukarıdaki örneklerde yer almayan stajlarda hangi derslerin tamamlanmış olması gerektiğine de yine stajın niteliğini değerlendirerek staj danışmanı veya danışmanları karar verir.

Öğrenciler, stajlarını aşağıda listelenen özellikteki kurum ve kuruluşlarda ya da staj danışmanlarının onayladığı diğer kurum ve kuruluşlarda yapabilirler:

 • Yuva, kreş ve anaokullarında
 • Yetiştirme yurtları ve çocuk evlerinde
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
 • Huzur evlerinde
 • Hastaneler ve diğer sağlık birimlerinde
 • Ruh sağlığı alanında çalışan vakıflarda
 • Kamu kurumları ve özel kurumların insan kaynakları, personel, eğitim ve ARGE birim veya bölümlerinde
 • Araştırma merkezlerinde veya şirketlerinde
 • Reklam şirketlerinde
 • Davranış bilimleriyle ilgili alan çalışmalarında veya projelerinde
 • Biyoloji, fizyoloji gibi temel bilimlere yönelik araştırma laboratuvar ya da merkezlerinde

Öğrenciler yapmayı planladıkları stajın PSY 300 Psikolojide Staj dersi kapsamında staja uygun olup olmadığını staj danışmanları ile netleştirmelidirler. Bu değerlendirmede kurumun özellikleri ve stajın süresi ile beraber dikkate alınacak temel unsur staj süresince stajyere verilecek görevlerin ÖzÜ Psikoloji Lisans Programında öğrenilen bilgilerin ve kazanılan becerilerin kullanılmasına olanak sağlamasıdır. Öğrenciler bu değerlendirmenin yapılması için ilgili staj danışmanları ile iletişime geçmelidirler:

Staj Danışmanları

Gizem Arıkan (Özellikle klinik psikoloji ile ilişkili hastane ve danışmanlık merkezleri gibi kurumlarda yapılacak stajlar)

Ercenur Ünal (Özellikle gelişim psikolojisi ile ilişkili ve belli yaş gruplarına hizmet veren anaokulu, kreş, okul, yaşlı bakımevi gibi kurumlarda yapılacak stajlar)

Canan Ergin (Özellikle sosyal psikoloji ile endüstri ve örgüt psikolojisi ile ilgili, insan kaynakları yönetimi birimlerinde, danışmanlık şirketlerinde ya da araştırma şirketlerinde gerçekleştirilecek stajlar)

Alper Açık (Özellikle üniversite laboratuvarları ve araştırma merkezlerinde deneysel çalışmalar kapsamında yapılacak stajlar ve diğer tüm stajlar)

Gönüllü Stajlar

PSY 300 Psikolojide Staj dersi kapsamında yapılmayan stajlarda da öğrenciler stajlarına başlamadan önce staj eğitimini almak zorundadırlar. Gönüllü stajların ilgili belgelerle birlikte Sosyal Bilimler Fakültesi İdari Ofisine ve sigorta primi işlemleri için İnsan Kaynakları Ofisine bildirilmesi gerekmektedir. Bunun haricinde staj danışmanlarından onay alınmasına gerek yoktur. Staj tamamlandıktan sonra gönüllü stajlar için istenen dökümanlar yine Sosyal Bilimler Fakültesi İdari Ofisine sunulmalıdır. 

Kamu Kurumlarında (Kamu Hastaneleri Dahil) Stajlar

Kamu hastaneleri de dahil kamu kurumları stajyer başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Ulusal Staj Programı internet sayfaları üzerinden almaktadır. Bu stajlar için Psikoloji Bölümünün diğer stajlarda olanlardan farklı bir sorumluluğu (ek belge hazırlama vs.) bulunmamaktadır. Öğrenciler bu programın her yıl açılış ve kapanış tarihleri ile başvurularda dikkat edilmesi gerekenler konusunda ÖzÜ Profesyonel Gelişimin duyurularını takip etmelidir.  

Akademik Başarı için “Ödül Stajları”

Ödül stajı kapsamında ancak bir kez staj yapılabilir. Ödül stajı kapsamında staj yapacak Psikoloji Bölümü öğrencilerinin Fransız LAPE Hastanesinde staj veya yurtdışında stajdan birini tercih etmeleri gerekmektedir.

 1. PSY 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar ve PSY 303 Yetişkin Psikopatolojisi derslerinden en az 'C+' notu almış olan Psikoloji Bölümü öğrencileri arasından en yüksek Genel Not Ortalamasına sahip olanlar önceden belirlenmiş kota elverdiği ölçüde Fransız LAPE Hastanesinde ücretsiz staj yapabilir. Bu staj yaz aylarında (genelde Temmuz-Ağustos aylarında) gerçekleşir ve tam tarihler LAPE tarafından belirlendiğinde (genelde Nisan ayında) duyurulur. Hangi öğrencilerin LAPE stajına hak kazandığı her akademik yıl sadece bir kez belirlenir. Bu Güz dönemi için belirlenen ‘Eksik Not Girişleri için Son Gün’ sonrasında ve aynı akademik yılın Bahar dönemi ders kayıtları başlamadan önce yapılır ve ilgili öğrencilerle iletişime geçilir. Bu değerlendirmede staja hak kazanmayan öğrenciler Bahar veya Yaz dönemi tamamlandığında kriterleri sağlar hale gelseler dahi staja hak kazanmış sayılmazlar. Staja hak kazandığı bildirilen öğrencilerden staj başlamadan önce mezun olanlar staj hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu stajda çok iyi derecede Türkçe bilmek şartı bulunmaktadır. LAPE Hastane stajının PSY 300 Psikolojide Staj dersi kapsamında yapılması zorunludur. 
 2. Ortalaması 4 üzerinden 3.5 ve üzeri olan öğrenciler diğer bölüm öğrencilerine de açık olan yurt dışı şirket stajı yapabilirler. Daha fazla bilgi almak ya da bu stajdan yararlanmak isteyen öğrenciler Üniversitenin Profesyonel Gelişim birimi ile temasa geçmelidirler.