Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Destekleri

Araştırma Destekleri

ÖzÜ Psikoloji Bölümünde Yürütülen Araştırmalar ve Sağlanan Destek

  • 7 TÜBİTAK Projesi ve 2 uluslararası ortaklı proje için toplam 1.272.456 TL’lik araştırma desteği sağlanmıştır.

Araştırma Destekleri

Prof. Dr. H. Canan Sümer, TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "Nezaketsizlikten Tacize, İş Yerinde Kötü Muamele: Kültürel Bağlamda Sonuçlar ve Müdahale Yöntemleri" başlıklı projenin yürütücüsüdür (Kasım 2019-Temmuz 2022). 

Doç. Dr. İbrahim Acar, Dr. Gizem Arıkan, Dr. Fatma Özge Uysal ve Prof. Dr. Asiye Kumru ile birlikte Kovid-19 Salgını Bağlamında Ebeveynlerin Bireysel ve Çevresel Stres Faktörlerinin Çocukların Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi başlıklı projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. Projenin hedefi salgın sürecindeki ebeveynleri etkileyen bireysel, ailesel ve toplumsal/çevresel stres kaynaklarını tespit etme ve bunların çocuklarına etkilerini boylamsal olarak incelemektir. 

Doç. Dr. Nilüfer Kafescioğlu, Yard. Doç. Dr. Gizem Arikan ve Doç. Dr. Asiye Kumru ile birlikte 1 Haziran 2014-1 ile Haziran 2017 yılları arasında yürüteceği “Evliliğin İlk Yıllarında Evlilik İlişkisini Etkileyen Faktörler [Factors Influencing the Marital Relationship in the First Years of Marriage]” adlı çalışması için TUBITAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı‘ndan [The Support Program for Scientific and Technological Research Projects] araştırma ödeneği almışlardır.

Prof. Dr. Asiye Kumru, “Basic Research Initiative” TTA: Reliance Optimization for Autonomous Systems programının bir parçası olarak, eş baş araştırmacı olarak yürüttüğü “Özişlerliğe Güvende Kültürel Faktörlerin Etkisi” adlı araştırma projesi için ödenek almıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Gizem Arıkan ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin diğer üyeleri “Türkiye'deki Demokratikleşme Tarihine Literatürün Tanıklığı: İhtilaller ve Romanlar” adlı disiplinarası projeleri için TÜBİTAK’ tan araştırma ödeneği almışlardır.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Tahiroğlu “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yap-İnan Oyun Davranışlarının Gelişimi ve Bu Oyun Türünün Sosyal ve Bilişsel Gelişimle İlişkisinin İincelenmesi” adlı projesi için TÜBİTAK’tan araştırma ödeneği almıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Justin Marcus ve eş-baş araştırmacı Barbara A Fritzshce (Central Florida Üniversitesi) “Kocamış Kurt ve Kuzular: Türkiye'de Yaşlı Çalışanların Deneyimleri ve Çalışma Neticelerine İlişkin Bir İnceleme" adlı projeleri için TÜBİTAK ödeneği almışlardır.

Dr. Öğretim Üyesi Gizem Arıkan, ve Prof. Dr. Asiye Kumru ve Prof. Dr. Feyza Çorapçı ile birlikte yürüteceği anne-çocuk bağlanma ilişkisini güvenlik çemberi ebeveyn eğitim programı ile geliştimek üzerine olan araştırması için TÜBİTAK’tan araştırma ödeneği almıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Dost Gözkan, 15 Kasım 2015-15 Kasım 2017 yılları arasında “Ergenlerin ebeveynleri ile bilgi paylaşma davranışları: Bireysel ve aileye ilişkin belirleyici faktörler ve olumlu gelişim başlıklı araştırması için TÜBİTAK 3501 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı‘ndan araştırma desteği almıştır.

Dr. Öğr. Gör. Alper Açık 2016-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu destekli bir Ufuk 2020 projesi olan PLOTINA'nın Özyeğin Üniversitesi'nde yürütücülüğünü Doç. Dr. Berna Zengin Arslan ve Dr. Öğr. Gör Leyla Kayhan Elbirlik ile birlikte yapmıştır.  Açılımı 'araştırma, inovasyon ve eğitimde toplumsal cinsiyet dengesi ve katılımını teşvik' olan proje kapsamında Özyeğin Üniversitesi'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı da hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.