Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 301 Sektörel Çözümler: Küresel Uzmanlık

SEC 301 Sektörel Çözümler: Küresel Uzmanlık

Dersin Hedefi:

Dünya çapındaki farklı sektörlerin yapısal, ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik dinamiklerinin iyi anlaşılmasını sağlamak.

Ders İçeriği:

SEC 301, dünya çapındaki önde gelen sektörlerin geçirdiği dinamik evrimin öğrenciler tarafından derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı amaçlar. Bütün sektörlerin işleyişini genel olarak şekillendiren çeşitli dinamiklerin yanı sıra belli sektörlerdeki özel dinamikler de ele alınır. Derste aşağıdaki sektörler üzerinde durulur:

  • Enerji, Malzeme, Sanayi, İhtiyari Tüketim Ürünleri, Zaruri Tüketim Ürünleri, Sağlık, Finans, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon Hizmetleri ve Kamu Hizmetleri

Öğrenim Kazanımları:

Dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

  • Sektörleri, sektör kırılımlarını, şirketleri, rakipleri, müşterileri, tüketicileri ve pazar ortamını gerek makro gerek mikro düzeyde analiz edebilme
  • Vaka çalışması yöntemini kullanarak, önerileri analiz edebilme, değerlendirebilme ve gerekçelendirebilme
  • Genel yönetim, işlevsellik ve liderliğe ilişkin daha etkili yönetim kararları alabilme
  • Strateji, planlama ve işlevsel temel başarı faktörleri ve araçlarının temellerini özümsemiş olma
  • Sözlü ve yazılı yönetim iletişimini etkili biçimde gerçekleştirebilme
  • Belli sektörler ve alt sektörlere dair ilgi ve tercihlerini derste öğrenilen bilgiler ışığında yeniden düzenleyebilme

Öğrenci Yorumları: