Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 302 Sektörel Çözümler: Yerel Uzmanlık

SEC 302 Sektörel Çözümler: Yerel Uzmanlık

Dersin Hedefi:

Türkiye'deki farklı sektörlerin yapısal, ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik dinamiklerinin iyi anlaşılmasını sağlamak için vaka temelli bir sektörel çalışma gerçekleştirmek.

Ders İçeriği:

SEC 301 dersinde Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin dinamik evrimi üzerinde durulur. Bütün sektörlerin işleyişini genel olarak şekillendiren çeşitli dinamiklerin yanı sıra belli sektörlerdeki özel dinamikler de ele alınır. Derste aynı zamanda, sektörlerin geleceğini etkileyen toplumsal istatistikler (demografiler) gibi yatay ve birbiri ile kesişen konular da çalışılır.

Öğrenim Kazanımları:

Dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

  • Sektör analizi gerçekleştirebilme
  • Genel ve sektöre özel performans ölçütlerini belirleyebilme
  • Genel ve sektöre özel performans ölçütlerini değerlendirebilme
  • Türkiye'deki seçili sektörlerin temel performans göstergeleri üzerinde doğrudan ve dolaylı bir etkiye sahip dinamikleri belirleyebilme
  • Seçili sektörlerdeki hakim iş modellerini analiz edebilme
  • Seçili sektörlerdeki hakim iş modellerini eleştirel gözle değerlendirebilme
  • Alternatif sektör/firma büyüme senaryolarını çıkararak yaratıcı tavsiyelerde bulunabilme

Öğrenci Yorumları: