Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Rektörümüzün Mesajı

Rektörümüzün Mesajı

Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim, Özyeğin Üniversitesi’nin bulundukları ortama katma değer yaratan mezunlar yetiştirme hedefi doğrultusunda yapılandırılmış, farklı ve yenilikçi bir oluşumdur. Bu oluşumun temel amacı, öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkararak kişisel ve akademik gelişimlerine destek olmak, kendi hedefleri yönünde bilinçli olarak farklılaşmaları için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaktır. Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim faaliyetlerimizin iki temel odak noktası bulunmaktadır. Bunlardan ilki, öğrencilerimizin kayıtlı oldukları program derslerine ilave olarak aldıkları Sektörel Eğitim bünyesindeki Sektörel Çözümler dersleridir. Bu derslerde öğrencilerimiz, konuk konuşmacılar, sektör analizleri, vaka çalışmaları, şirket projeleri gibi çeşitli pedagojik araçlar kullanarak farklı sektörleri tanırlar ve değişik çalışma alanları hakkında bilgi edinirler. Sınıf içi uygulamalı sektörel çalışmaları, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine özel tasarladığımız staj programları ile pekiştirip, öğrencilerimizin ders dışında değişik sektörleri ve farklı uzmanlık alanlarını bizzat deneyimlemeleri için çeşitli imkânlar sunuyoruz. Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim faaliyetlerimizin ikinci odak noktası öğrencilerimizin, eğitimleri süresince yararlanabilecekleri çeşitli kişisel gelişim eğitimleri ve atölye çalışmalarıdır. Genel beceri eğitimlerine ilaveten profesyonel, sosyal ve sportif alanlarda verilen teknik eğitimlerle öğrencilerimizin bütünsel gelişimleri dikkate alınıp, desteklenmektedir. Özyeğin Üniversitesi’nin öğretim hayatını sektörlerle ve yaşamla entegre etmeyi amaçlayan özgün Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim modelimizi sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyorum.