Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Direktörün Mesajı

Direktörün Mesajı

Prof. Dr. Reha CİVANLAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Vekil Direktör

XXI. yüzyıl küreselleşme olgusu ve bilgi teknolojilerindeki süratli değişim ile birlikte, uluslararası sermaye ve hizmetlerin bütünleştiği rekabetçi paylaşımdaki yeni dinamiklerin ihtiyaç duyduğu; yaratıcı, yenilikçi ve zamanın ruhunu iyi okuyabilen uzman insan gücü potansiyelinin istihdam edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla Enstitümüz; Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ülkemizin sosyal, hukuki, ekonomik ve stratejik kalkınma hedeflerine cevap verebilecek yüksek kaliteli eğitim standartları ile donatılmış kadroların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Programlarımız halen, “Hukuk-Psikoloji-Tasarım Teknoloji ve Toplum” disiplinlerini kapsamaktadır. Enstitümüz çatısı altındaki zengin akademik programlara kayıtlı bulunan öğrencilerimiz; her biri kendi alanında uzman, seçkin, nitelikli öğretim üyelerinin paylaştığı bilgi ve tecrübeler ile yarının sorunlarına yönelik araştırmalarında çözüm odaklı akademik uzmanlık yeteneği ile donatılmaktadırlar. Sınırlı sayıdaki sınıflarımızda öğrencilerimiz, modern, interaktif öğrenim yöntemleri ışığında, teorik ve uygulamalı alanlarda uzmanlık kazanmaktadırlar.

Mezunlarımız aldıkları yüksek kaliteli eğitim sayesinde; Kamu ve Özel sektörde yeni bilgi, fikir ve kavramları hayata geçirecek, topluma değer katabilecek, akademik analiz yeteneğine, AR-GE bilgi ve becerisine sahip, objektif, içinde yaşadığı toplumla uyumlu bir anlayış içinde ekonomik katkıda bulunacak bireyler olarak kazandığı mesleki bilgi birikimi ile uzmanlık alanlarında birer lider olarak yetişmektedirler. Stratejik hedefimiz; ulusal ve uluslararası ortamda yenilikçi, vizyoner, özgüveni yüksek, üretken, cesaretli, rekabetçi ve sorun çözme yeteneğine sahip akademisyenler ve kendi alanlarında farkındalık yaratabilen profesyonel gençlerin ülkemize kazandırılmasıdır. Bu yüksek hedefleri birlikte yakalamak için sizleri aramızda bekliyoruz.