Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Yüksek lisans ve doktora programlarının sayısını hızla arttırmayı hedefleyen Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, halen Hukuk, Psikoloji ve Tasarım Teknoloji Toplum yüksek lisans eğitimlerini yürütmektedir. Bu ve açacağımız yeni programlarda bilim dünyasına ve topluma katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Devam etmekte olan programlarımızın temel işleyişi şu şekildedir:

Hukuk:

Türkçe eğitim veren Hukuk Fakültemizde, tezli Yüksek lisans programları yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku dalları altında Kamu, Özel, Enerji , Sağlık ve Spor alt modüllerinde uzmanlaşabilirler. İki dönem seminer derslerinin sonrasında, öğrenciler kendi alanlarında bir tez hazırlarlar.

Psikoloji:

Her yıl farklı konsantrasyon alanlarında yürütülen Psikoloji Programı İngilizcedir. Uygulamalı Gelişim Psikolojisi alanında 2013/14 ve 2014/15 yıllarında eğitim programlarımız başlamıştır. Amacımız, bilimci-uygulamacı modeline uygun uzman psikologlar yetiştirmektir. Öğrencilerimizden tezli programı seçenler doktora çalışmalarına devam edebilmekte; tezsiz programı seçenler ise uygulamalı kariyerlere yönelebilmektedirler. Uluslararası alanda iddialı programlar gerçekleştirmekte olan Enstitümüz, bilim dünyasına önemli katkılar sunulması ve bilginin toplumla paylaşılması hedeflerini benimsemiştir.

Tasarım Teknoloji ve Toplum:

ÖzÜ Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora Programı, tasarımı yaratıcı sosyal bir pratik olarak ele alır.Yaratıcı sosyal bir pratik olarak tasarım, farklı dinamiklerle beslenmekte teknolojik, toplumsal ve ekonomik anlamda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu amaçla, program teknolojik, kültürel, ekonomik ve politik dinamiklerinin ve aralarındaki etkileşimin kavranmasına yönelik yeni bilgi, fikir, kavram ve stratejiler için yerel ve küresele aynı anda dokunabilen, öncü bir akademik platform olmayı hedefler. Bu bağlamda, program öğrencilere tasarım, teknoloji ve toplum arakesitinde uluslararası düzleme göre yapılandırılmış disiplinlerarası bir eğitimi ile uluslararası ölçekte bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını amaçlar.