Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora Programı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora Programı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TASARIM, TEKNOLOJİ ve TOPLUM  YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/TEZSİZ/DOKTORA) PROGRAMI
 
BAŞVURU İÇİN
https://sis.ozyegin.edu.tr/OZU_GWT/WEB/applicationLogin?locale=en
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz/Doktora) Programı Bilgi için 
alpay.er@ozyegin.edu.tr
 
Başvuru ve Kabul Koşulları
 
1. Mezuniyet Derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.
 
Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.
 
Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Yüksek lisans programına başvuranların lisans diplomasının, doktora programına başvuranların yüksek lisans diplomalarının tanınırlıkları gerekmektedir. Tanınırlık belgesi olmayan ve başvurdukları programa kabul edilen adayların diploma aldıkları kurum, almış oldukları eğitim ve derecenin tanınırlığı için ilgili birime başvuru, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.
 
2.  Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: TC vatandaşı adaylar için aşağıdaki sınav sonuç belgelerinin herhangi birini sağlamak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.
 
 

SINAV SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezsiz Yüksek Lisans Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Geçerlilik Süresi
GMAT - - En az 500 -
GRE-Eski Sistemde En az 610 - En az 685 (Sayısal puan türünde) 5 Yıl
GRE-Yeni Sistemde En az 149 - ?? 5 Yıl
ALES En az 55 (Sözel puan türünde) - En az 70 (Sözel puan türünde) 3 Yıl

 

 
3. İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu: Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birinin sağlaması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.
 

SINAV SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora (başvuru tarihinden itibaren)
TOEFL-IBT En az 66 puan En az 84 puan 2 Yıl
ÜDS/KPDS/YDS* En az  55
 
En az 70 puan 3 Yıl
ÖZÜ İngilizce Yeterlik Sınavı ** En az 50 En az 50 puan 2  Yıl

 
 
*2015 yılında sınava girecek adaylardan YDS belgesi sunmaları istenecektir.
** Özü İngilizce Yeterlilik Sınavı sadece yüksek lisans başvurularında kabul edilmektedir.
*** Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.
 

SINAV SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezsiz Yüksek Lisans*
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora
Mezuniyet Not Ortalaması En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması En az 2,3 / 4 lisans not ortalaması
Mezun Olduğu Bölümler İletişim Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile Mühendislik, Güzel Sanatlar, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri’nin programlarından birinden lisans mezunu olmak İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programlarından birinden lisans mezunu olmak Mimarlık, Güzel Sanatlar, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Hukuk Fakülteleri’nin bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak

 
*Bu alanların dışından başvuran adayların kendileri için İletişim Tasarımı ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans programı derslerinden tanımlanmış bilimsel hazırlık programını başarması gerekmektedir.
 
 
 
Başvuru Belgeleri

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

1.       Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
2.       Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
3.       Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
4.       Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri.
5.       İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri.
6.       Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir.
7.       Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
8.       Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.
9.       Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo .
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat veya yazılı sınav için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata veya sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Adayların başvuruları enstitüce belirlenen kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Enstitü yönetim kurulu, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda adayın program dahilinde yer alması gereken tüm dersler belirtilir.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili enstitü yönetim kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır. Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için YÖK Yurt Dışı Denklik Birimine başvuru, Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

Şartlı Kabul

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programa şartlı kabul edilebilirler:

·         Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu
·         Dil Yeterlik Sınav Sonucu
·         Tanınırlık Belgesi (yurt dışından alınan diplomalar için)
Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma son tarihine kadar tamamlamaları şarttır.

Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin statüleri lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür. Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlamayan öğrenciler, kayıtlı oldukları dönemi özel öğrenci statüsünde tamamlamış sayılırlar ve dönem sonunda özel öğrencilikleri sona erdirilir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının Amacı
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının açılma amacı, öğrencilere tasarım, teknoloji ve toplum arakesitinde alanı ve diğer disiplinlerle  beraber disiplinlerarası bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır.  Nitelikli araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan koşulları; alanında yetkin akademisyenlerin varlığı, yeterli altyapı olanaklarının bulunması ve araştırma-geliştirme ortamının varlığı ile başarılı bir Yüksek Lisans Programı oluşturmaktadır. Lisans programlarından farklı olarak, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı, derinlemesine ve disiplinlerarası eğitim ve araştırma yapılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda, öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.
 
Türkiye dinamik ve gelişmekte olan bir teknolojik altyapıya ve piyasa ekonomisine sahip olduğu gibi, kendine özgü güçlü kültürel ve sosyal dinamikler de barındırır. Bu konjonktür içinde bu dinamiklerle beslenen tasarım teknolojik, toplumsal ve ekonomik anlamda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programı mezunları, dünya standartlarında verilen eğitimle, hem ulusal hem de uluslararası nitelikte bilimsel araştırmalarda ve tasarım, teknoloji geliştirme projelerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır. Buna ek olarak, program mezunlarının eğilimleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde doktora programlarına kabul edilmeleri ve doktora sürecinde ÖzÜ’de almış oldukları eğitim sayesinde üsün nitelikli bilimsel çalışmalar yapmaları  beklenmektedir. Türkiye’nin dünyada yapılan bilimsel çalışmalardaki rolünün yayınlarla, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek  araştırma-geliştirme projeleriyle teşvik edilerek arttırılması Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programının temel amaçlarındandır.
 
Eğitim dilinin İngilizce olacağı Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programında, Türk öğrencilerin yanında yabancı öğrencilere de eğitim verilmesi hedeflemektedir. Bu doğrultuda program içeriği            uluslararası standartlarda oluşturulmuştur. Program kapsamında yürütülen araştırmaların Tübitak gibi ulusal kuruluşlar ile Avrupa Birliği ve farklı uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmelerinin sağlanması, araştırmaların niteliklerini arttıracağı gibi, öğrenciler uluslararası araştırmalarla farklı kültürlerden çalışma arkadaşlarıyla etkileşim yoluyla öğrenecek ve uluslararası bakış açısı kazanacaklardır.
 
Öğrencilerin yeterli bilgi düzeyi oluşturarak, kendi araştırma alanlarının konumunu ve disiplinlerarası etkileşimini kavraması, ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi     esastır. Bu doğrultuda, mevcudun değerlendirilerek yeni ve disiplinlerarası tasarım bilgi ve becerilerinin üretilmesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programının açılma gerekçelerindendir. Araştırma yöntemlerini kullanarak karşılaşılan problemlerin çözülmesi, bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği, kişinin karmaşık ve beklenmedik sorunları çözmek için yeni ve stratejik yaklaşımlar geliştirebilmesi ÖzÜ Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans öğrencilerinden beklenmektedir. Bunun yanında, öğrencinin araştırma alanı ile ilgili sorunlarda liderlik rolünü üstenebilmesi, kendi bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmesi ve öğrenme sürecini ilgi alanları doğrultusunda yönlendirebilmesi büyük önem taşımaktadır. Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı, öğrenciler tarafından tasarım, teknoloji ve toplum arakesitindeki güncel gelişmeleri  farklı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme; İngilizce yazılı ve sözlü ifade yetkinliğinin kazanılması; bilgisayar yazılımlarının ihtiyaçlar doğrultusunda verimli kullanabilmesinin üst düzeyde ve detaylı olarak aktarabilme olanağını sunacaktır.
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı
 
Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunacaktır.  Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.
 
ZORUNLU DERSLER

1.        DÖNEM 2.        DÖNEM
ARCH 501 Research Methods/Araştırma Yöntemleri 3-0
(7,5 AKTS)
DIS
502
Design in Social Context/Toplumsal Bağlamda Tasarım 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 501 Social Theory of Science and Technology/Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Teorisi 3-0
(7,5 AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5 AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5 AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5 AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 590 Seminar/Seminer 3-0
(7,5 AKTS)
Toplam 30 AKTS Toplam 30 AKTS
3.        DÖNEM 4.        DÖNEM
DIS 591 Thesis/Tez 30 AKTS DIS 591 Thesis/Tez 30 AKTS
Total 30 AKTS   30 AKTS
Genel TOPLAM
 3 zorunlu ders (7,5AKTSx3) 24+ 4 seçmeli ders (7,5 AKTS X4) 28, seminer 7,5+ tez 60 kredi
120 AKTS

 
SEÇMELİ DERSLER

Güz Bahar
DIS 511 Typographic Dialogues: City, Culture, Language/ Tipografik Diyaloglar: Kent, Kültür, Dil 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 512 Music Production and Sound Design/ Müzik Üretimi ve Ses Tasarımı 3-0
(7,5AKTS)
DIS 513 Innovation by Design/ Tasarım Aracılığıyla İnovasyon 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 514 Sociology of Design and Designing: A Critical Introduction/ Tasarım ve Tasarlamanın Sosyolojisi: Eleştirel Bir Giriş 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 515 Film, Video and Photography in Contemporary Art/ Güncel Sanatta Film, Video ve Fotoğraf 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 516 Ways of Seeing/Görme Biçimleri 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 517 Video Sketching for Design/ Tasarım İçin Eskizleme                   3-0
(7,5 AKTS)
DIS 518 Consumer Economy/Globalization
Tüketim Ekonomisi/Küreselleşme
3-0
(7,5 AKTS)
DIS 519 Multiple Modernisms: Visual Experience of Turkey/ Çoklu Modernlikler: Türkiye’nin Görsel Deneyimi 3-0
(7,5
AKTS)
DIS 520 Brand Interaction Strategy/Marka İletişim Stratejisi 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 521 Urban Narratives and Spatial Communications/ Kentsel Anlatılar ve Mekansal İletişim 3-0
(7,5
AKTS)
DIS 522 Political Economy of Design in Turkey/ Türkiye’de Tasarımın Ekonomi Politiği 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 523 Concepts and Methods for Designing Interactions/ Etkileşim Tasarımı için Kavramlar ve Metotlar 3-0
(7,5 AKTS)
     
DİĞER PROGRAMLAR
ARCH 513 Istanbul; Planning, Architecture and Design/İstanbul; Planlama, Mimarlık ve Tasarım 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH
512
Landscape Design and Planning/ Peyzaj Tasarımı ve Planlama 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 517 Urban Design Lab I:
Contemporary Theory at
the Interfaces/Kentsel Tasarım Laboratuvarı: Arakesitlerde Güncel Kuram
3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 520 Urban Design Lab II:
Explorations and experiments in the critical topographies/ Kentsel Tasarım Laboratuvarı II: Kritik topografyalarda keşifler ve deneyler
3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 519 Computational Design in Architecture/ Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 526
 
Current Issues on Architecture and Design/ Mimarlık ve Tasarımda Güncel Konular 3-0
(7,5
 AKTS)
ARCH 527 Cultural Studies in Architecture/ Mimarlıkta Kültürel Çalışmalar 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 528 Integrated Design and Environment/Bütünleşik Tasarım ve Çevre 3-0
(7,5
 AKTS)
ARCH 611 Design and Politics/ Tasarım ve Politika
 
3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 611 Design Computing through Natural Systems/Doğal Sistemler ile Tasarım Hesaplaması 3-0
(7,5 AKTS)
CS 525 Human Computer Interaction/İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 
3-0
(6 AKTS)
CS 526 Game Design and Development/Oyun Tasarımı ve Geliştirme
 
3-0
(6 AKTS)
CS 577   Android Application Development/Android Uygulama Geliştirme 3-0
(6 AKTS)
ECON 501 Macroeconomics for Global Economy/Küresel Ekonomi için Makroekonomi   3-0
(7 AKTS)
EEE 535 Materials Perspective in Industrial Design/ Endüstriyel Tasarımlar İçin Malzeme Seçimi 3-0
(6 AKTS)
EEE 530 Advanced Computer Aided Design/İleri Bilgisayar Destekli Tasarım 3-0
(6 AKTS)
EEE 537 Product Design and Methodology/Ürün Tasarımı ve Yöntemleri 3-0
(6 AKTS)
ENTR 502 Ideation/Fikir Geliştirme 3-0
(6 AKTS)
ENTR 501 Entrepreneurial Innovation/Girişimci Yenilikçilik 3-0
(3AKTS)
ENTR 506 Technology Management/Teknoloji Yönetimi 3-0
(6 AKTS)
ENTR 505 Usability and User Experience/Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi 3-0
(3 AKTS)
ENTR 508 Organizational Behaviour & Leadership/ Örgütsel Davranış ve Liderlik 3-0
(6 AKTS)
ENTR 507 New Venture Marketing/Yeni Girişimlerde Pazarlama Yönetimi 3-0
(3 AKTS)
ENTR 512          Entrepreneurial Strategy/Girişimci Stratejileri 3-0
(6 AKTS)
IE 573 Innovation and Technology Management/ İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 3-0
(6 AKTS)
ME 536 Design for Manufacturability/İmalat İçin Tasarım 3-0
(3 AKTS)
ME 529 Product Design and Methodology/Ürün Tasarımı ve Yöntemleri 3-0
(6 AKTS)
MGMT 522 New Venture Creation/Yeni Girişim Yaratımı 3-0
(6 AKTS)
ME 531 Materials And Engineering Design/Malzeme ve Endüstriyel Tasarım 3-0
(6 AKTS)
MGMT 602 Entrepreneurship/Girişimcilik 3-0
(6 AKTS)
MGMT 743 Technology and Innovation Management/Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3-0
(6 AKTS)
MGMT 736 New Product Development/Yeni Ürün Geliştirme 3-0
(6 AKTS)
MKTG 909 Marketing Communication/Pazarlama İletişimleri 3-0
(3AKTS)
MKTG 910 Marketing Strategy/Pazarlama Stratejileri 3-0
(6 AKTS)

 
 
 
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezsiz) Yüksek Lisans Programının Amacı
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezsiz) Yüksek Lisans Programının açılma amacı, öğrencilerin bağımsız olarak, profesyonel düzeyde tasarım proje geliştirme yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktır.  Nitelikli tasarım projelerin üretilmesi için gerekli olan koşullar nitelikli bir yüksek lisans programından mezuniyet ile oluşturulabilir. Lisans programlarından farklı olarak, Yüksek Lisans Programı hem disiğplinlerarası hem de derinlemesine eğitim, araştırma ve uygulamaya yöneliktir. Bu doğrultuda, öğrencilere uzmanlaşmaya yönelik, spesifik tasarım uygulama alanlarında kullanabilecekleri ileri düzeyde tasarım bilgi ve becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı mezunları, dünya standartlarında verilen eğitimle, hem ulusal hem de uluslararası ortamlarda tasarım, geliştirme ve uygulamalarda görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır.
 
 
Çok disiplinli yeni  ürünve hizmet geliştirme projelerinin gerektirdiği  profesyonel  bilgi ve becerilerin  edinilmesi ve ileri düzeyde uygulama yapılması Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezsiz) Yüksek Lisans Programının asli amaçlarından birisidir. Tasarım sürecinde karşılaşılan disiplinlerararsı problemlerin çözülmesi, bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği, tasarımcının karmaşık ve beklenmedik sorunları çözmek için yeni ve stratejik yaklaşımlar geliştirebilmesi ÖzÜ  Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezsiz) Yüksek Lisans programının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği nitelikler arasındadır. Bunun yanında, tasarım uygulama alanıyla ilgili sorunlarda liderlik üstenebilmesiyle, kendi bilgi ve yeteneklerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirmesi ve kendi öğrenme sürecini ilgi alanları doğrultusunda yönlendirebilmesi de büyük önem taşımaktadır. ÖzÜ Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı, öğrenciler tarafından alandaki güncel gelişmeleri farklı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme; İngilizce yazılı ve sözlü ifade yetkinliğinin kazanılması; bilgisayar yazılımlarının ihtiyaçlar doğrultusunda verimli kullanabilmesinin üst düzeyde ve detaylı olarak aktarabilme olanağını sunacaktır.
 
Eğitim dilinin İngilizce olacağı Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı, Türk öğrencilerin yanında yabancı öğrencilere de eğitim verilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda program içeriği uluslararası standartlarda oluşturulmuştur. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde yurt içinde ve yurt dışında ileri düzeyde tasarım proje ve uygulama deneyimi kazanmaları teşvik edilmektedir.
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezsiz) Program Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı
Mezuniyet için dört adet zorunlu ders, altı adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunacaktır.  Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer fakülte programlarından seçme hakkına sahiptir.
 

 1. Dönem
 1. Dönem
ARCH 501 Research Methods 3-0
(7,5 ECTS)
DIS
532
Advanced Design Project I 6-0
(7,5 ECTS)
DIS
531
Advanced Design Project I 6-0
(7,5 ECTS)
DIS
502
Design in Social Context 3-0
(7,5 ECTS)
  Elective 3-0
(7,5 ECTS)
  Elective 3-0
(7,5 ECTS)
  Elective 3-0
(7,5 ECTS)
  Elective 3-0
(7,5 ECTS)
Total 30 ECTS Total 30 ECTS
 1. Dönem
 
  Elective 3-0
(7,5 ECTS)
 
  Elective 3-0
(7,5 ECTS)
DIS
597
Term Project (15 ECTS)
Total 30 ECTS
  90 ECTS
             

 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programının Amacı
Teknolojik gelişmelere paralel bir ivme ile ilerleyen günümüz pazar ekonomisi, daha efektif ürünlerin, hizmetlerin, etkleşimlerin ve çevrelerin tasarlanmasında teknolojiyi talep etmekten öte, artık zorlamaktadır. Türkiye, bu küresel ekonomiye eklemlenen, dinamik ve gelişmekte olan bir piyasa ekonomisine sahip olmakla birlikte, kendine özgü çok güçlü kültürel ve sosyal dinamikleri ile coğrafi, politik ve ekonomik benzerliğe sahip diğer ülkelerden farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu konjonktür içinde teknolojik olduğu kadar kültürel dinamiklerle de beslenen tasarım ve teknolojinin Türkiye’de disipliner ve disiplinlerarası alanlarda uygulama ve araştırma potansiyelinin hem toplumsal hem de ekonomik anlamda  yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Özgün, farklılaşmış ve farklı alanlara aynı anda katkı sağlayacak araştırma  ve fikirlerin yaratılması ancak tasarıma ve teknolojik altyapıya dayalı teknoloji becerilerinin ve kültürünün kentsel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde gelişimiyle ve tüm bu sürecin kültürel, ekonomik ve politik bağlamı içerisinde, yaratıcı bir sosyal pratik olarak anlaşılması ile mümkündür.
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Türkiye’nin ve benzer ülkelerin ekonomik, toplumsal, teknolojik ve kültürel gelişiminde, yerel ve ulusal kalkınmasında giderek daha fazla ve kapsamlı roller üstlenen tasarım ve teknoloji kabiliyetlerini, küresel ve yerel unsurları birlikte bir sistem ve toplumsal pratik ve araştırma alanı olarak ele alabilecek, disiplinlerarası çalışmaların gerektirdiği kuramsal donanıma sahip, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen, yenilikçi, farklılaşmış ürün ve hizmetleri gerektirdiği toplumsal ve kültürel dinamikleri kavrayabilen, tasarımı iktisadi ve ticari bağlamıyla olduğu kadar düşünsel ve politik bağlantılarıyla eleştirel olarak da yorumlayarak mevcut alandaki bilgiye katkıda bulunacak uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Bu nitelikleriyle Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Özyeğin Üniversitesi’nin (ÖzÜ) dünya standartlarındaki girişimcilik ve yenilikçilik vizyonundan kuvvet alarak, günümüz teknolojilerini kullanarak ve geliştirerek,  sosyal teoriler ışığında geliştirilecek araştırmacı eğitim yaklaşımı ile Türkiye ve dünyadaki pek çok tasarım doktora programından ayrışmaktadır. Program, yaratıcı bir sosyal pratik olan tasarımı teknolojik, toplumsal, politik ve ekonomik unsurlarla etkileşim içinde olan kültürel bazlı bir teknoloji tetikleyicisi ve aktörü olarak ele almanın yanısıra, tasarımı içinde bulunduğumuz maddi kültürün yapıcı unsurlarısından birisi olarak kabul etmektedir. Bu doğrultuda, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Mimarlık, Güzel Sanatlar, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim, Hukuk başta olmak üzere farklı altyapı ve disiplinlerinden gelen araştırmacılara bütünsel eğitimiyle kapsayıcı ve besleyici bir diyalog alanı sunacak, belirtilen alanların biraraya gelmesi ile araştırma fırsatları açığa çıkaracak ve üst seviyede ve uluslararası nitelikte özgün bilginin üretilmesini mümkün kılarak ülkemizin ve benzer ülkelerin küresel hızda ilerlemesine olanak sağlayacaktır.
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı
 
·         Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 7 seçimlik ders ve seminer dersi (toplam 24 yerel kredilik) almaları, Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
·         Doktora Programına Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler ise en az 300 AKTS’lik krediyi tamamlayacak şekilde en az 15 ders (48 yerel kredi), bir seminer dersi, Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları  gerekmektedir. (Tezin ve seminer dersinin yerel kredisi bulunmamakta, bu ders Başarılı/ Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
·         Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için  en az C  notu almış olması gerekmektedir.
·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından başarılı olmakla yükümlüdürler.
 
Toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırkiki kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
 
 

 1. DÖNEM
 1. DÖNEM
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5 AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5  AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5  AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5  AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5  AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5  AKTS)
  Elective/Seçmeli 3-0
(7,5  AKTS)
DIS 690 Research Seminar/ Araştırma Semineri 3-0
(7,5  AKTS)
Toplam 30 AKTS Toplam 30 AKTS
 1. DÖNEM
 1. DÖNEM
DIS 691 Thesis/Tez 30 AKTS DIS 691 Thesis/Tez 30 AKTS
Total 30 AKTS   30 AKTS
 1. DÖNEM
 1. DÖNEM
DIS 691 Thesis/Tez 30 AKTS DIS 691 Thesis/Tez 30 AKTS
Total 30 AKTS Total 30 AKTS
 1. DÖNEM
 
 1. DÖNEM
 
DIS 691 Thesis/Tez 30 AKTS DIS 691 Thesis/Tez 30 AKTS
  30 AKTS   30 AKTS
Genel TOPLAM
7 seçmeli ders (7,5 AKTS X7) + seminer (7,5 AKTS) + tez (30 AKTSx6)
 
240 AKTS

 
 
SEÇMELİ DERSLER

Güz Bahar
DIS 551 The Exhibitionary Complex/ Sergi(leme) Kompleksi                  3-0
(7,5 AKTS)
DIS 552 Anthropology of Affect/ Tesirin Antropolojisi                        3-0
(7,5 AKTS)
DIS 553 Media Theory/ Medya Kuramları 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 554 Mediators of Spatial Interaction/ Mekansal Etkileşimin Aracıları 3-0
(7,5  AKTS)
DIS 555 Science, Technology and Visuality/ Bilim, Teknoloji ve Görsellik 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 556 Service Design Theory/ Hizmet Tasarımı Teorileri 3-0
(7,5  AKTS)
DIS 557 Statistical reasoning for design research/ Tasarım Araştırmalarında İstatistik 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 558 Film Theory/ Sinema Kuramları 3-0
(7,5  AKTS)
DIS 501 Social Theory of Science and Technology/Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Teorisi 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 502 Design in Social Context/Toplumsal Bağlamda Tasarım 3-0
(7,5  AKTS)
DIS 511 Typographic Dialogues: City, Culture, Language/ Tipografik Diyaloglar: Kent, Kültür, Dil 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 512 Music Production and Sound Design/ Müzik Üretimi ve Ses Tasarımı     3-0
(7,5AKTS)
DIS 513 Innovation by Design/ Tasarım Aracılığıyla İnovasyon 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 514 Sociology of Design and Designing: A Critical Introduction/ Tasarım ve Tasarlamanın Sosyolojisi: Eleştirel Bir Giriş 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 515 Film, Video and Photography in Contemporary Art/ Güncel Sanatta Film, Video ve Fotoğraf 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 516 Ways of Seeing/Görme Biçimleri 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 517 Video Sketching for Design/ Tasarım İçin Eskizleme                   3-0
(7,5 AKTS)
DIS 518 Consumer Economy/Globalization
Tüketim Ekonomisi/Küreselleşme
3-0
(7,5 AKTS)
DIS 519 Multiple Modernisms: Visual Experience of Turkey/ Çoklu Modernlikler: Türkiye’nin Görsel Deneyimi 3-0
(7,5
AKTS)
DIS 520 Brand Interaction Strategy/Marka İletişim Stratejisi 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 521 Urban Narratives and Spatial Communications/ Kentsel Anlatılar ve Mekansal İletişim 3-0
(7,5
AKTS)
DIS 522 Political Economy of Design in Turkey/ Türkiye’de Tasarımın Ekonomi Politiği 3-0
(7,5 AKTS)
DIS 523 Concepts and Methods for Designing Interactions/ Etkileşim Tasarımı için Kavramlar ve Metotlar 3-0
(7,5 AKTS)
     
             
DİĞER PROGRAMLAR
ARCH 513 Istanbul; Planning, Architecture and Design/İstanbul; Planlama, Mimarlık ve Tasarım 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH
512
Landscape Design and Planning/ Peyzaj Tasarımı ve Planlama 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 517 Urban Design Lab I:
Contemporary Theory at
the Interfaces/Kentsel Tasarım Laboratuvarı: Arakesitlerde Güncel Kuram
3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 520 Urban Design Lab II:
Explorations and experiments in the critical topographies/ Kentsel Tasarım Laboratuvarı II: Kritik topografyalarda keşifler ve deneyler
3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 519 Computational Design in Architecture/ Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 526
 
Current Issues on Architecture and Design/ Mimarlık ve Tasarımda Güncel Konular 3-0
(7,5
 AKTS)
ARCH 527 Cultural Studies in Architecture/ Mimarlıkta Kültürel Çalışmalar 3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 528 Integrated Design and Environment/Bütünleşik Tasarım ve Çevre 3-0
(7,5
 AKTS)
ARCH 611 Design and Politics/ Tasarım ve Politika
 
3-0
(7,5
AKTS)
ARCH 611 Design Computing through Natural Systems/Doğal Sistemler ile Tasarım Hesaplaması 3-0
(7,5 AKTS)
CS 525 Human Computer Interaction/İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 
3-0
(6 AKTS)
CS 526 Game Design and Development/Oyun Tasarımı ve Geliştirme
 
3-0
(6 AKTS)
CS 577   Android Application Development/Android Uygulama Geliştirme 3-0
(6 AKTS)
ECON 501 Macroeconomics for Global Economy/Küresel Ekonomi için Makroekonomi   3-0
(7 AKTS)
EEE 535 Materials Perspective in Industrial Design/ Endüstriyel Tasarımlar İçin Malzeme Seçimi 3-0
(6 AKTS)
EEE 530 Advanced Computer Aided Design/İleri Bilgisayar Destekli Tasarım 3-0
(6 AKTS)
EEE 537 Product Design and Methodology/Ürün Tasarımı ve Yöntemleri 3-0
(6 AKTS)
ENTR 502 Ideation/Fikir Geliştirme 3-0
(6 AKTS)
ENTR 501 Entrepreneurial Innovation/Girişimci Yenilikçilik 3-0
(3AKTS)
ENTR 506 Technology Management/Teknoloji Yönetimi 3-0
(6 AKTS)
ENTR 505 Usability and User Experience/Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi 3-0
(3 AKTS)
ENTR 508 Organizational Behaviour & Leadership/ Örgütsel Davranış ve Liderlik 3-0
(6 AKTS)
ENTR 507 New Venture Marketing/Yeni Girişimlerde Pazarlama Yönetimi 3-0
(3 AKTS)
ENTR 512          Entrepreneurial Strategy/Girişimci Stratejileri 3-0
(6 AKTS)
IE 573 Innovation and Technology Management/ İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 3-0
(6 AKTS)
ME 536 Design for