Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisans Eğitim Ücretleri ve Bursları

Lisans Eğitim Ücretleri ve Bursları

Lisans Programları ve Yıllık Eğitim Ücretleri

Özyeğin Üniversitesinden (ÖzÜ) kabul almış tüm aday öğrenciler, burs yardımı almaları için kapsamlı bir değerlendirmeden geçer. ÖzÜ, en çok burs veren Türk üniversiteleri arasında yer almaktadır ve burs oranları başvuru sahiplerinin akademik başarılarına göre %25 ten %100’e kadar uzanmaktadır.

Yıllık eğitim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 2018-2019 akademik yılı eğitim ücretleri aşağıda belirtilmiştir.

Yıllık eğitim ücreti her akademik dönemin başında ödenmelidir. Ödeme tarihleri web sitesindeki Akademik Takvim'de yer almaktadır.

FAKÜLTELER PROGRAMLAR Burssuz yıllık eğitim ücreti (KDV dâhil)* %75 burs almış öğrenciler için yıllık eğitim ücreti %50 burs almış öğrenciler için yıllık eğitim ücreti %25 burs almış öğrenciler için yıllık eğitim ücreti

 
 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Bankacılık ve Finans

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Ekonomi

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Girişimcilik

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Yönetim Bilişim Sistemleri

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Uluslararası İlişkiler

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

 
 
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Endüstri Mühendisliği

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Bilgisayar Mühendisliği

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Makine Mühendisliği

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

İnşaat Mühendisliği

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Hukuk Fakültesi

Hukuk (Türkçe)

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

 
 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık (Türkçe)

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Mimarlık

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Endüstri Ürünleri Tasarımı

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

İletişim Tasarımı

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sivil Havacılık Yönetimi

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

Pilot Eğitimi **

13.000 $

-

-

-

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği***

10.000 $

2.500 $

5.000 $

7.500 $

Gastronomi ve Mutfak Sanatları****

12.000 $

3.000 $

6.000 $

9.000 $

* Yillik eğitim ücretine sağlık sigortası, teknoloji ücreti, yemek ve yurt ücreti dahil değildir.

** Pilot Eğitimi’nde yıllık öğrenim ücretlerine zorunlu uçuş eğitimi ücretleri dahil değildir. Öğrencilerin, uçuş ücretlerini lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte Üniversitenin anlaşmalı olduğu kuruma ayrıca ödemeleri gerekmektedir. Uçuş okulu tarafından uçuş eğitimi ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, öğrenciler lisans öğreniminin 4 üncü dönemi başında belirlenen ücrete tabi olacaklardır. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için Üniversitenin anlaşma yaptığı Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dahil 54.000 EUR karşılığı Türk Lirasıdır.

*** Otel Yöneticiliği Programına kayıt olan tüm öğrencilerin KDV dahil 188 TL üniforma takımı ücretleri bulunmaktadır. Öğrenciler, bu ücreti mutfak derslerinin başladığı 1.yıl, 2.dönem başı itibari ile ödemekten sorumludurlar.

**** Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans programına kayıt olan tüm öğrencilerin Uygulamalı Yiyecek Üretimi derslerinde kullanacakları üniforma takımının ücreti KDV dahil 195 TL, bıçak seti ücreti ise KDV dahil 626 Euro'dur. Öğrenim ücretleri için sunulan taksitlendirme imkanlarından yararlanılabilir.

Lisans Giriş Bursları Koşul ve Şartları

Başvuru değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, öğretim üyeleri, başvurunuzda sağladığınız bilgilerden yola çıkarak, akademik başarıya dayalı giriş bursları verir. Bu burslar, Burs Koşul ve Şartları bölümünde belirtilen kriterlere göre her yıl yeniden göz geçirilir.

Burs bilgisi, kabul e-postanız ile birlikte gönderilir.