Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Sadece ekonomik gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak düşünmek yerine, iyi çalışan finansal piyasaları sürdürelebilir ekonomik büyümenin tetikleyicisi olarak tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Hızla birbirine entegre olan ve gelişmeye devam eden finansal piyasalarda, sektördeki yetişmiş iş gücü ihtiyacı da hızla artmaktadır. Günümüzün rekabetçi iş piyasalarında aranan profesyonel yetkinlik ve güvenilirlik özelliklerinin ışığında, mezunlarımızın bilgi, beceri ve etik değerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Uluslararası Finans Lisans Programı, öğrencilerine araştırma odaklı öğretim üyelerinin gözetiminde, esnek bir öğrenim ortamı sunmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizin günümüzün ekonomik ve sosyal olgularına hakim, etik değerleri üst seviyede profesyoneller olarak mezun olmalarına yardımcı olmaktır. Özenli kurgulanmış müfredatı, öğrenme ve öğretime odaklanmış akademik kadrosu, ve finans sektörü ile olan işbirlikleri sayesinde lisans programı mezunlarına çalışma hayatlarında başarıyı sağlayacak alt yapıyı vermektedir.

Akademik Program

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Programı, öğrencilerin finansın üç ana çalışma grubu olan bankacılık ve diğer finansal kurumlar, kurumsal finans ile finansal ürünler ve portföy yönetimi alanlarında uzmanlaşmalarına imkan tanımaktadır. Programı ülkedeki diğerlerinden ayıran en temel özellik, esnek yapısı ile öğrencilerin kendi eğitim programlarını planlamalarına imkan tanıması ve farklı uzmanlık alanları oluşturmalarına imkan vermesidir. Toplam 10 adet seçmeli ders vasıtası ile öğrencilerimiz kendi programlarını oluşturmada önemli ölçüde söz sahibi olabileceklerdir.

Birinci sınıf müfredatı çoğunlukla diğer programlar ile birlikte alınan zorunlu derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıflarında İşletme Fakültesi için tasarlanan temel dersleri alacaklardır. Üçüncü sınıflarında ise finansal ekonomi alanın temel dersleri çerçevesinde, farklı finansal uzmanlık alanı dersleri ile öğrencilerimiz alan temelini oluşturacaklardır. Öğrencilerimiz dördüncü sınıflarında çok sayıda alan ve diğer disiplin seçmeli dersleri ile finans ve ilgi duydukları diğer uzmanlık alanlarına odaklanacaklardır.

Programdan mezun olabilmek için, lisans öğrencileri toplamda 46 adet ve 240 AKTS kredi yükümlülüğünü karşılamalıdırlar. Aşağıdaki tablo program içerisindeki değişik ders gruplarının sayısı ve toplam kredi yükümlülükleri hakkında özet bir bilgi sunmaktadır.

Ders KategorisiDers SayısıToplam AKTS Kredi Sayısı
Temel ve Zorunlu Dersler34176
Program İçi Seçmeli 4 24
Fakülte İçi Seçmeli 2 12
Fakülte Dışı Seçmeli 2 12
Serbest Seçmeli 2 12
Staj / Sertifila24
TOPLAM46240