Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Programı

*** Programa 2022-23 akademik döneminde öğrenci kabul edilecektir. *** 

HAKKINDA

Günümüzde artık küresel boyutta ortaya çıkan siyasi, ekonomik, çevre ve sağlık ile ilgili sorunlar, kamu hayatının her alanında problem çözümü konusunda yerel, ulusal ve küresel bağlantıları kurarak çok düzlemli düşünmeyi gerektiren yeni yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans programı yerel, ulusal ve uluslararası kurumların küresel sorunlarla nasıl başa çıktığını kavramanızı, gelişen sorunları değerlendirebilecek kuramsal donanımı edinmenizi ve dünyadaki en iyi yönetişim örneklerini anlamak için ampirik veriye dayalı araştırma yapma becerilerini kazanmanızı hedeflemektedir.

Küresel yönetişimin çok boyutlu doğası nedeniyle, verilen eğitim, çok disiplinli bir bakış açısıyla, uluslararası ilişkiler, kamu politikaları, siyaset teorileri, politik ekonomi ve sosyolojiyi de kapsamaktadır. Program, uluslararası, ulusal ve bölgesel kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve küresel sorunları ele alan özel şirketlerde çalışmak isteyenler için akademik ve profesyonel bir kariyere giden ideal bir eğitim sunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Programı, Araştırma Yöntemleri ve Etiği, Sosyal Bilimlerde İleri Nitel Yöntemler, Veri Analitiği, Küreselleşmenin Teorisi, Küresel Güvenlik, Diplomasi ve Çatışma Analizi, Siyasi Şiddet ve Terörizm, Uluslararası Hukuk, Küresel Finans ve Ticaret, Göç Yönetişimi, Küresel İnsan Hakları Siyaseti, Dış Politika Analizi, Avrupa Birliği ve Çok Katmanlı Yönetişim, İnsani Müdahale, Kamu ve Küresel Sağlık Politikaları, Küresel Gıda ve Tarım Sistemlerini Yönetmek, Küresel Sürdürülebilir Gelişme, Küresel Çevre Yönetişimi, Küresel Ortadoğu, Seminer ve Bitirme Tezi başlıklı zorunlu ve seçmeli dersleriyle öğrencilerine alanında geniş bir portföy sunmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Programı 2022-2023 akademik yılında eğitime başlayacaktır.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Evren Balta

City University of New York / Doktora, 2007


Doçent Dr. Ebru Ertugal

Katholieke Universiteit Leuven / Doktora, 2005


Doçent Dr. Deniz Sert

City University of New York / Doktora, 2008


Doçent Dr. Akın Ünver

University of Essex / 2010


Dr. Öğretim Üyesi T. Deniz Erkmen

University of Michigan, Ann Arbor / Doktora, 2009


Dr. Öğretim Üyesi Arda Güçler

Northwestern University / Doktora, 2015


Dr. Öğretim Üyesi Faik Gür

The University of Texas at Austin / Doktora, 2006


Dr. Öğretim Üyesi Erzen Öncel

Boston University / Doktora, 2015


Dr. Öğretim Üyesi Konstantinos Travlos

University of Illinois at Urbana Champaign / Doktora, 2013


Öğretim Görevlisi Samarjit Ghosh

University of Minnesota / Doktora


Öğretim Görevlisi (Post Doc.) Ezgi Elçi

Koç Üniversitesi / Doktora, 2019