Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik kadrosunun
araştırma alanları aşağıdaki gibidir:

 
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme Eğitimi, Menü Planlaması, Halk Sağlığı Beslenmesi, Otistik Çocukların Gıda Alımları ve Beslenme Alışkanlıkları

Gıda Bilimi ve Teknolojileri
Sürdürülebilir Gıda, Sağlıklı Gıda İnovasyonu, Gıda İşleme Sonrası Makromoleküllerin Yapısında ve Besleyici Değerinde Oluşan Değişiklikler, Duyusal Analiz, Toplu Beslenmede Hijyen ve Sanitasyon
 
Hizmet Pazarlaması
Otel Pazarlaması, Turizm Sektöründe İçsel Markalaşma, Marka Değeri ve Marka Yönetimi, Deneyim Yönetimi, Online Pazarlama, Online Dağıtım, Hizmet Sektöründe Tüketici Davranışları
 
Muhasebe / Finans
Kar Yönetimi, KOBİ'ler için UFRS, Sermaye Piyasaları, Halka Arz Süreci ve Getirileri, Otel  Değerlemesi, Kurumsal Yönetişim, Sermaye Yapısı, Finansal Varlık Fiyatlandırması, Davranışsal Finans
 
Örgüt Teorisi / Örgüt Sosyolojisi
Sosyal Sermaye, Güven, Kültürel Çalışmalar, Örgütsel Davranış, Endüstriyel Örgütler
 
Turizm
Sürdürülebilir Turizm, Yeşil Anahtar, Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde Gelirler Yönetimi, Otel İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri, Otel İşletmelerinde Performans Yönetimi
 
Strateji / Yönetim
Toplam Kalite Yönetimi, Şirketlerin Uluslararasılaşma Stratejileri ve Süreçleri

Yemek Kültürü ve Tarihi
Modernleşme Döneminde Osmanlı Mutfak Kültürü- İstanbul Mutfak Kültürü- Osmanlı ve Türk Yemek Tarihi- Yemek Tarihi ve Kültürü Çalışmaları

 

 Basım aşamasında olan çalışmalar

 1. Tekin Bilbil, E. (2018)  “The Politics of Noise: A Case Study of the Commercialization of the Alaçati Village, Turkey”, Tourism Management Perspectives. 25, January 2018. (SSCI)
 2. Tekin Bilbil, E. (2018).  “Platform coopetition in the tourism industry: conflicts and tensions caused by the closure of Booking.com in Turkey”, Current Issues in Tourism, DOI: 10.1080/13683500.2018.1461199. (SSCI)

 

SCI,  SSCI, Scopus ve WoS'da taranan yayınlar (2012 yılından itibaren)

2018

 1. Tekin Bilbil, E. (2018)    "Methodology for the Regulation of Over-the-top (OTT) Services: The Need of A Multi-dimensional Perspective”, International Journal of Economics and Financial Issues, 8(1).  (Scopus)

2017

 1. Wang, X.; Guchait, P.; Madera, J.; Paşamehmetoğlu, A. (Forthcoming). Is ‘do it right the first time’ necessarily right?The importance of error management culture in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 10.1108/IJCHM-01-2017-0038
 2. Ozdemir O.  The effect of geographic dispersion on the ınitial and long-run IPO performance. Journal of Hospitality ve Tourism Research. DOI: 10.1177/1096348014563395. V.41, N.7, 869-897.

  2016

 1. Alsaffar, A. A. (2016). Sustainable diets: The interaction between food industry, nutrition, health and the environment. Food Science and Technology International, 22(2): 102-111.
 2. Biçer, A. H. and Alsaffar, A. A. (2016). Dietary intake and physical activity levels of male adolescents with autism spectrum disorder (ASD) and normal to high body mass index (BMI) – A case series study. Research in Autism Spectrum Disorders, 31: 1-10. doi:10.1016/j.rasd.2016.07.002.
 3. Madanoglu, M., ve Ozdemir, O. (2016). Is more better? The relationship between meeting space capacity and hotel operating performance. Tourism Management, 52, 74-81.
 4. Guchait, P., Paşamehmetoglu, A., Madera, J. (2016). Error management culture: Impact on cohesion, stress and turnover intentions. The Services Industries Journal.  36,3-4: 124-141.
 5. Ozdemir, O. ve Upneja, A. The role of internationalization on the IPO performance of service firms: Examination of initial returns, long-run returns, and survivability. International Business ReviewDOI: 10.1016/j.ibusrev.2016.01.009. (SSCI)
 6. Türegün, N. (2016). Effects of borrowing costs, firm size, and characteristics of board of directors on earnings management types: A study at Borsa Istanbul. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics.(SSCI)
 7. Şanlıöz-Özgen, H.K. & Günlü, E. (2016). Irritation or disappointment: Host attitudes towards tourism development in villages. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events (Non-SSCI)
 8. Guchait, P., Simons, T., Pasamehmetoglu, A. (2016). Error recovery performance: The impact of leader behavioral Integrity and job satisfaction. Cornell Hospitality Quarterly. 1-12.
 9. Cetin, G., Demirciftci, T., & Bilgihan, A. (2016). Meeting revenue management challenges: Knowledge, skills and abilities. International Journal of Hospitality Management, 57, 132-142.
 10. Şanlıöz-Özgen, H.K. (2016). European quality award winning companies: A situational analysis. In M. Kozak & N. Kozak (Ed.) (pp. 3-17). Tourism & Hospitality Management. Wagon Lane, Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.

2015

 1. Erkmen, E. ve Hancer, M. (2015). “Do your internal branding efforts measure up?”: Consumers’ response to brand supporting behaviors of hospitality employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5), 878-895.
 2. Erkmen, E. ve Hancer, M. (2015). Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees: “The role of trust”. Journal of Air Transport Management, 42, 47-54.
 3. Guchait, P., Paşamehmetoglu, A., Simons, T. (2015). Error recovery performance: The impact of leader behavioral integrity and job satisfaction. Cornell Hospitality Quarterly. DOI: 10.1177/1938965515613858

 
2014

 1. Erkmen, E. (2014). All consumers are same for the effect of brand citizenship behaviors?: The role of nationality. International Journal of Marketing Studies, 6(3), 65-75.
 2. Kalyoncu Z.B. , Pars H., Bora-Güneş N., Karabulut E., Aslan D. (2014). A systematic review of nutrition-based practices in prevention of hypertension among healthy youth. Turkish Journal of Pediatry, 56(4):335-46.
 3. Lee, S., Upneja, A., Ozdemir, O. and Sun, K. (2014).  A synergy effect of internationalization and firm size on performance: US hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(1), 35-49. DOI: 10.1108/IJCHM-09-2012-0173
 4. Upneja, A. and Ozdemir, O. (2014).  Compensation Practices in the lodging industry: Does top management pay affect corporate performance? International Journal of Hospitality Management, 38, 30-38. DOI: 10.1016/j.ijhm.2013.12.007
 5. Guchait, P., Paşamehmetoğlu, A., Dawson, M. (2014). Perceived supervisor and co-worker support for error management: Impact on perceived psychological safety and service recovery performance. International Journal of Hospitality Management. 41:28-37.

 
2013

 1. Biçer, A. H. and Alsaffar, A. A. (2013). Body mass index, dietary intake and feeding problems of Turkish children with autism spectrum disorder (ASD). Research in Developmental Disabilities, 34: 3978-3987.
 2. Deniz, M. Ş. and Alsaffar, A. A. (2013). Assessing the validity and reliability of a dietary fibre knowledge questionnaire in a Turkish student population. Journal of Health, Population and Nutrition, 31(4):497-503.
 3. Ozdemir, O., Kizildag, M., Upneja, A. (2013).  Does risk matter in CEO compensation contracting? Evidence from US restaurant industry.  International Journal of Hospitality Management, 34, 372-383. DOI: 10.1016/j.ijhm.2012.11.012

2012

 1. Ozdemir, O. and Upneja, A. (2012). Board structure and CEO compensation: Evidence from US lodging industry.  International Journal of Hospitality Management, 31(3), 856-863. DOI: 10.1016/j.ijhm.2011.10.004


SCI ve SSCI tarafından taranmayan yayınlar (2012 yılından itibaren)

2018

 1. Samancı, Ö. (2018). Ortaçağ Arap Mutfağından Günümüze Tirit. Yemek ve Kültür, Yaz, (52), 34-47.

017

 1. Bozaykut, T., Atakan-Duman, Ş., Paşamehmetoğlu, A., (2017). The University Identity: Communication of Identity Themes. International Business and Accounting Research Journal, 1(2), pp. 55-70. 
 2. Kaya, C.T & N. Türegün, 2017. Dünyada KOBİ Finansal Raporlama Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi'ne Bakış (International Assessment of Financial Reporting Practices And Interpretations for. Muhasebe ve Denetime Bakış (Accounting and Auditing Review), 16(50), pp. 97-114.                           Note: TÜBİTAK / ULAKBİM yayınıdır.
 3. Kaya, C.T & N. Türegün, 2017. Associations between Earnings Management Manipulation Types and Debt Contracts, Political Costs and Characteristics of Board of Directors. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(2), pp. 208-214.
 4. Türegün, N. & O. Türegün. 2017. Management Issues of SMEs in Turkey from the Perspective of Sustainability. Management and Organizational Studies, 4(3), pp.25-33.

2016

 1. Türegün, N. ve Kaya, C. (2016). Revisiting the association between corporate governance and earnings management. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(2), 115-127.

2015

 1. Biçer, A. H., Alsaffar, A. A. (2015). Dietary intake of adolescents with autism spectrum disorder (ASD) and normal to high body mass index (BMI). Integrative Food Nutrition and Metabolism, 2(4): 231-238.
 2. Paşamehmetoğlu, A. (2015). ‘Örgütsel vatandaşlık davranışı, duygusal örgütsel bağlılık,  psikolojik sözleşme ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma’ (An analysis to examine the relationship between, organizational citizenship behavior, affective organizational commitment, psychological contract and organizational justice). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1(1):176-189.
 3. Guchait, P., Paşamehmetoğlu, A., and Abbott, J.  (2015). The importance of error management culture in organizations: Impact on employee helping behaviors during service failures and recoveries in restaurants. Journal of Human Resources in Hospitality. 14:45-67.
 4. Günlü, E., Şanlıöz-Özgen, H. K., Dilek, S.E., Kaygalak, S., Türksoy, S.S., ve Lale, C. (2015). Turkish visitors in Armenia: Any changes in attitudes and perceptions? Journal of Tourism and Hospitality Management, 3(1): 29-43.
 5. Şanlıöz-Özgen, H. K., ve Kozak, M. (2015). Social media practices applied by city hotels: A comparative case study from turkey. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 7(3): 229-241.
 6. Dilek, S.E., Kaygalak, S., Lale, C., ve Şanlıöz-Özgen, H. K. (2015). Otel İşletmelerinde Küreyelleşme Yaklaşımı: İzmir İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 16(1): 1-22.

2014

 1. Alsaffar, A. A. (2014). Exploring the level of nutrition knowledge and influencing factors in a Turkish community sample. International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research / Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 45-57.
 2. Kalyoncu Z.B. (2014). Pediyatrik obezite: Tanımlar, nedenleri, sonuçları, tedavisi ve önleme stratejileri, Clinic Pediatri, 9: 38-45.
 3. Paşamehmetoğlu, A. and Atakan- Duman, Ş. (2014). Knowledge sharing through social media: The relationship between social trust and social capital. Journal of Business Economics and Political Science. 3(5): 17-34.


 2013

 1. Alsaffar, A. A. (2013). Dirençli nişasta ve sağlığımız / Resistant starch and our health. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi  / TUBITAK Science and Technology Journal. 543: 54-57. (Türkçe)
 2. Atakan-Duman, Ş., Paşamehmetoğlu, A.  ve Poyraz, A.B. (2013). Örgütsel kimlik algısı, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma.  Journal of Business Economics and Political Science. 2(4) : 75-89.
 3. Şanlıöz-Özgen, H. K. (2013). Otel işletmelerinde müşteri yönlülük uygulamaları: Antalya ilindeki beş yıldızlı oteller örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 14(2): 109-126.

2012

 1. Aytar, H.T., Alsaffar, A.A. (2012). Yetişkinlerin besin intolerans testlerine yaklaşımının saptanması / Determination of the approach of adults toward food intolerance tests. Uluslararası Hakemli Akademik Spor, Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi / SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, 3(2): 20-30. (Türkçe)

 Basım aşamasında olan kitaplar ve/veya kitap bölümleri

 1. Şanlıöz-Özgen, H.K. (2016). European Quality Award Winning Companies: A Situational Analysis. In M. Kozak & N. Kozak (Ed.) Tourism & Hospitality Management. Wagon Lane, Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.
 2.  Samancı, Ö.  (2017).  Food Culture in Balkan Peninsula through the Exotic Views of the 19th Century Traveler’s Accounts”, From Kebab to Ćevapčići Interdisciplinary Studies on Eastern Europe, Harrassowitz  Publishing House, Wiesbaden.

 
Kitaplar ve/veya kitap bölümleri

2018

 1. Samancı, Ö., Sauner, M. H. "Mütareke Döneminde İstanbul'da Beyaz Ruslar ve Yemek Kültürüne olan Etkileri". In Koç, Y, & Cengiz, M (Eds.), 100. yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası.
 2. Samancı, Ö.,  "Geç Dönem Osmanlı Saray Mutfak Kültüründe Ziyafetler ve Yemekler". In Zülfikar-Aydın, M, & Aydın, R (Eds.), Osmanlı'da Mimari Sanat ve Yemek Kültürü, 339-356.
 3. Samancı, Ö., “ The Cuisine of Istanbul between East and West a during the 19th Century ”, Earthly Delights  Economics and Cultures of Food in Ottoman and Danubian Empire c. 1500-1900, Brill, 2018, 77-98. (Scopus)

 2017

 1. Gökoğlu, M., Paşamehmetoğlu, A. (2017). Organizational Epistomology. Örgüt Kuramları. BETA : İstanbul.
 2. Samancı, Ö. (2017 Kasım).  Yeni Yemek Kitabı 1880- (çeviriyazı) Çiya Yayınları.

2015

 1. Alsaffar, A. A., Kalyoncu, Z. B. (2015). Pişirme Yöntemleri / Cooking Methods. Trakya Bölgesi’ndeki Yiyecek ve İçecek Mesleki Eğitim Okullarında Kalitenin Arttırılması Projesi kapsamında yazılmıştır / Written as a part of the project: Improving the Quality of Food and Beverage Vocational School Education in the Thrace Region (Proje no /Project code: TRH2.2.IQVETII/P-03/487). 182 sayfa. (Türkçe)
 2. Erkmen, E. (2015). Otel İşletmelerinde Yönetim. Otel İşletmeciliği. Karman, A. (Ed.). Eğitim Yayınevi, Ankara. Sayfa 46-65.
 3. Kalyoncu, Z. B. (2015). Dünyada Kullanılan Tahıl Türleri, Ürünleri, Kullanım Alanları ve Besin Değeri Farklılıkları (Bölüm 7). Temel Beslenme ve Diyetetik. Merdol, T.K (Ed.). Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa 207-227.

2014

 1. Paşamehmetoğlu, A. ,Yeloğlu, H. O.  (2014). Motivasyon. Örgütsel Davranış,  Sığrı, Ü., Gürbüz, S. (Ed.s). Beta, İstanbul. Sayfa 137-174.
 2. Şanlıöz-Özgen, H. K. (2014). Sürdürülebilir Turizm ve Ulusal Örgütler. Kozak, M. (Ed.) Sürdürülebilir Turizm: Kavramlar – Uygulamalar. Detay Yayıncılık,  Ankara. Sayfa 311-328.

 2013

 1. Alsaffar, A. A. (2013). Nutrition Tutorial Book. Özyeğin University Publication, Altan Basım Ltd., İstanbul, 135 sayfa.