Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Direktörün Mesajı

Direktörün Mesajı

Nergis Uyan
Nergis UYAN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Türkiye’de yabancı dilde yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının önemli bir bölümü İngilizce dilinde eğitimi tercih ediyor. Özyeğin Üniversitesi de dünyada bilgi ve eğitimin en yoğun takip edildiği dil olan İngilizceyi eğitim dili olarak kabul ederek İngilizce öğretiminin düzeyli bir yapıya ulaşabilmesi için nitelikli bir program geliştirmeye karar verdi.

“Amaçladığımız eğitimi öğrencilerimize aktarabilmek için, nasıl bir kadro oluşturmalı, nasıl bir yöntem uygulamalı ve bu öğretim sürecinde nelere öncelik vermeliyiz?” sorusundan hareketle eğitim kadromuzu alanlarında en iyi eğitimleri tamamlamış, nitelikli, gelişime ve öğrenmeye açık, dil eğitimindeki yenilikleri takip eden ve kullanan, ana dili İngilizce olan veya İngilizce’yi ana dili gibi kullanabilen öğretim görevlilerinden oluşturduk.

Dil eğitimi konusunda dünyada uygulanan en iyi yöntemlerin eksiksiz olarak üniversitemize aktarılması ve buna ait her türlü yeniliğin, araç gereç ve donanım da dahil olmak üzere üniversitenin bünyesine alınmasını sağladık. Böylelikle öğ- rencilerimize ileri teknoloji ile donatılmış sınıf ortamında dil öğrenme olanağı sunuyoruz.

Nitelikli kadromuz ve çağdaş eğitim uygulamaları ile iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, öğrencilerimizi eleştirel düşünen, sorgulayan, kendi öğrenmelerinden sorumlu, yaratıcı, üniversite eğitimine ve çalışma hayatına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konularda öğrencilerimizle birebir çalışma yöntemiyle, ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlıyor ve onları kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyoruz.