Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu (ScOLa) İngilizce Hazırlık Programı, Lisans İngilizce Dersleri Programı ve Modern Diller Programı olmak üzere üç ayrı dil programından oluşmaktadır. Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin dil gelişimine katkıda bulunan bu programların her biri, misyonları, vizyonları ve felsefeleri ışığında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

a. Misyon

 • İngilizce Hazırlık Programı
  Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (ScOLa) İngilizce Hazırlık Programı’nın misyonu, öğrencilerimize kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak mükemmel seviyede ifade edebilmeleri için gerekli İngilizce donanımını kazandırmak ve gerek lisans gerek lisansüstü düzeyindeki çalışmalarında mükemmeliyete erişebilmek için gerekli akademik becerileri ve çalışma alışkanlıklarını edinmelerine katkıda bulunmaktır. Eleştirel düşünebilen, hem kendi başına hem de grup içinde sürekli öğrenmeye istekli, bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen, ve gerek akademik gerek profesyonel yaşamlarında etik kararlar alabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 • Lisans İngilizce Dersleri Programı
  Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (ScOLa) Lisans İngilizce Dersleri Programı, öğrencilerin akademik yazı, okuma, ve konuşma becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirerek, onları gelecekteki kariyerlerinde sürekli öğrenim ve başarıya hazırlamayı hedefler.
 • Modern Diller Programı
  Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Programı, öğrencilere uluslararası diller olan Arapça, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca ve Türkçe bilgisi kazandırarak, farklı kültürler arasında etkili iletişim kurabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmelerine yardımcı olmayı hedefler.

b. Vizyon

 • İngilizce Hazırlık Programı
  Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (ScOLa) İngilizce Hazırlık Programı, Türkiye’nin en iyi Akademik İngilizce Programı’nı sunmayı hedefler ve programında bütünleşik eğitim teknolojilerinin en verimli düzeyde kullanımını teşvik eder. Ayrıca İngilizce Hazırlık Programı’mızda, bütün Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin bireysel ve toplu olarak dil gereksinimlerini karşılayabilen, özel olarak tasarlanmış bir program oluşturmak, çalışanlarımızın sürekli profesyonel gelişimlerini destekleyip bunun için gerekli olanakları sağlamak ve hem Türkiye’de hem de yurtdışında yabancı dil öğretiminin gelişimine katkıda bulunmak da hedeflerimiz arasındadır.
 • Lisans İngilizce Dersleri Programı
  Lisans İngilizce Dersleri Programı’mız, öğrencileri öğrenmeye teşvik eden, etkin, ve titiz olarak hazırlanmış dersleri ile, öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkına vardığı ve bu potansiyellerini en üst seviyede hayata geçirdiği bir akademik ortam sunarak, onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.
 • Modern Diller Programı
  Modern Diller Programımız, öğencilerin yabancı bir dil öğrenme ve farklı kültürleri deneyimleme fırsatı bulacağı bir ortam sunmayı hedefler.