Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

Birimin Amacı

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu ile arasındaki bağlantıyı kurmak ve Üniversite faaliyetlerinin, stratejik planlara ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, risk esaslı olarak değerlendirme ve önerilerde bulunmak, karşılaşılan sorunlar karşısında hızlı, etkin ve çağdaş çözümler üretmek, Yükseköğretim Kurumu ve diğer Kurumlardan Rektörlüğü gelen tüm yazışmaların sürecini yürütmek, Üniversitenin Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurul toplantılarına YÖK mevzuatı çerçevesinde yönetim desteği vererek alınan kararların kurum içinde yürütülmesine sağlamak, Üniversite’nin gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir mekanizma olmasına destek veren kilit bir yönetim birimidir.

Birimin Görevleri

Akademik İşler Yönetimi;

1. Mütevelli Heyet, Senato ve ÜYK Gündemlerini, kararlarını, yazışmalarının hazırlanmasını ve Duyurulmasını sağlamak,
2. Mütevelli Heyet, Senato ve ÜYK Üyelerinin atanma sürelerini takıp ederek yenilenmelerini sağlamak,
3. Rektör, Dekanların, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlerinin atanma sürelerini takip ederek yenilenmelerini sağlamak,
4. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Kurul üyeleri oluşumunda destek sağlamak, danışmanlık yapmak,
5. Profesör ve Doçent atama işlemlerini yürütmek,
6. Yabancı uyruklu öğretim üyesi/elemanı ve araştırma görevlisi atama süreçlerini yürütmek,
7. Üniversitede Komisyonların kurulması ve üye sürelerinin koordinasyonunu sağlamak,
8. Aşağıda Belirtilen Komisyonların Koordinasyon İşlerini yürütmek,
     * Yönetmelik Komisyonu
     * Müfredat Komisyonu
     * Üniversite Terfi Komisyonu
     * Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Değerlendirme Komisyonu
9. Aşağıda belirtilen Komisyonlarda üye olarak bulunmak,
     * BEK
     * Yönetmelik Komisyonu
     * Müfredat Komisyonu
     * Engelli Birimi Komisyonu
     * Yurt Disiplin Kurulu
     * Öğrenci Birliği Seçim Kurulu Başkanı
10. Genel Disiplin İşlemlerini Yürütmek,
     * Öğrenci Disiplin
     * İdari ve Akademik Disiplin
11. Gelen Dilekçeler Hakkında Bilgi Edinmek ve Gerektiğinde Yönlendirmek veya cevaplamak;
     * Öğrenci Dilekçeleri
     * İdari ve Akademik Dilekçeler
12. ÜAK doçentlik başvurularında destek sağlamak, yönlendirme yapmak.

YÖK İşleri

1. Üniversite içindeki YÖK mevzuatı kapsamı konularındaki İşleyişlerde görüş bildirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak,
2. Yükseköğretim Akademik Teşkilatlanmada kurulacak olan veya kurulmuş olan birimin (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm/Merkez) isim değişikliği raporlarını hazırlamak ve YÖK’e sunmak,
3. Bölüm/Program açmalarda rapor hazırlamak, YÖK’e sunmak,
4. İnsan Kaynaklarının hazırlamış olduğu aylık atama raporlarının YÖK’e gönderilmeden önce kontrol etmek ve onaylamak,
5. YÖK’e sunulan ilanlara onay vermek (Ar. Gör. ve Öğr. Gör. Atama İlanı)
6. Ataması yapılacak olan öğretim üyelerinin ilanına onay vermek
7. YÖK Denetleme için ön denetim yapmak,
8. ÜAK Doçentliğe başvuracak öğretim üyelerine yönlendirme ve doçentlik yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapmak,
9. Denklik İşlemleri konularında yardımcı olmak,
10. Öğrenci Birliği Seçimlerini yürütmek, Seçim Kurulu Başkanlığı yapmak,

Yazı İşleri 

1.EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi) aracılığı ile gelen giden evrak akışını yönetmek,
2.Üniversitenin KEP (Kayıtl Elektronik Posta) hesabını yönetmek,
3.Kurum dışından gelen yazıları konularına göre ilgili birimlere bilgi ya da gereği için havale etmek,
4.Kurum dışından Rektörlüğe gelen tüm evrakları kayda almak,
5.Kurum dışına cevap gönderilecek yazıları takip etmek,
6.Kurum dışından Rektörlüğe gelen yazıları arşivlemek,
7.Rektörlük Makamından Kurum dışına ve kurum içine yazılan yazıları standart dosya planına göre kontrol etmek ve kayıt altına almak,
8.Kurum içinden Rektörlüğe gelen tüm yazıları standart dosya planına göre kontrol etmek ve kayda almak,
9.Doçentlik jüri üyeliği yapan öğretim üyelerini takip etmek,
10.İstanbul Valiliğine ve İlçe Kaymakamlığına İl Brifing hazırlamak,
11.Kanunlar ve Mevzuat işlemlerini takip etmek ve görüşmeler yapmak,
1
2.TUIK tarafından istenilen rapor ve anketlerin tamamlanmasını sağlamak,

 

 Bilgi Edinme

1. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen dilekçelere verilen cevapların bir yıllık raporunu hazırlamak ve YÖK’e sunmak,
2. Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme (CİMER) ile temasta bulunmak,
3. Bilgi Edinmeden gelen yazılara gerektiğinde cevap hazırlamak,
4. Birimler tarafından Bilgi Edinme başvurularına verilen cevap yazılarını gerektiğinde kontrol etmek,