Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

“İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak, İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili Yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’nun Yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

Üyeler;

Prof. Dr. Esra Gençtürk (Rektör) (Başkan)
Prof. Dr. Tanju Erdem (Rektör Yrd.) (Sosyal Bilimler Enst. Md. V.) (Başkan Yrd.)
Prof. Dr. H. Fatih Uğurdağ (Mühendislik Fak. Dekan V./Fen-Bilimleri Ens. Müd. V.)
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut (Hukuk Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Canan Sümer (Sosyal Bilimler Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Aslıhan Ünlü (Mimarlık ve Tasarım Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Atakan Yalçın (İşletme Fak. Dekanı-İşletme Enst. Müd.)
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Uğur Dalay (Öğrenci Dekanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Küçükönal (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekan Yard.)
Öğr. Gör. Teoman Alemdar (UBYO Müd.)
Öğr. Gör. Nergis Uyan (Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.)
Ahmet Barış Özel (Genel Sekreter)
Yasemin Kilit (Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koord.)
Öğrenci Birliği Temsilcisi