Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İş Sağlığı ve Çevre Kurulu

İş Sağlığı ve Çevre Kurulu

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili üniversite mensuplarını ve öğrencilerini kaza ve tehlikelerden uzak tutulmasını, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla”

Üyeler;

Öğr. Gör. Nergis Uyan (Yabancı Diller Yüksekokulu Md.)
Öğr. Gör. Leyla Adiloğlu (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak.)
Prof. Dr. Gülay Altay (Mühendislik Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Semra Tokay (Mim. ve Tas. Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Bige Açımuz (Hukuk Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Başak Altan (İşletme Fak.)
Alican Saygı (Uyg. Bil. Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Erzen Öncel Yükleyen (Sosyal Bilimler Fak.)
Tolga Önder (Genel Sekreter)
Hikmet Taşdemir (Güvenli Yaşam ve Çevre Koor.)
Müge Belbes (İnsan Kaynakları Koor.)
Cemalettin Gürel (Operasyon Direktörü)
Beste Ersun (Kurumsal İletişim Koordinatörü)
Recep Uzal (Operasyon Birim Formeni)
Murat Ustabaşı (Çalışan Temsilcisi)
Gökçe Gökbalkan (Sürdürülebilir Kalkınma Forumu İdari Sorumlusu)
Yasemin Somuncu (EÇEM Uzman Araştırmacısı)
Yasemin Kilit Aklar (Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörü)
İş yeri Hekimi
Soluto Yetkilisi (Alt İşveren Temsilcisi)
Öğrenci Temsilcisi