Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın amacı işletmelerin ve bireylerin her türlü bilgiyi yaratma, bilgiyi depolama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşım ihtiyaçlarını ve bu bilgi ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları yöntem, süreç ve sistemlerin planlaması, tasarımı, kurulması ve yönetilmesini kurumsal işletmeler bünyesinde veya kendi şirketlerini kurarak karşılayacak; ayrıca bu gereksinimlerin hem teknik hem ekonomik hem de stratejik açıdan taratılması, alınması, ve idaresini yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.

İşletme ve Teknoloji Alanında Uzmanlar

Türkiye’de kendi alanındaki en kapsamlı ve güncel akademik program olarak tasarlanmıştır. Sanayi ve teknoloji firmaları işbirliği sonucu oluşturulan ders programları hem ülke hem de uluslararası faaliyet gösteren kurumların yönetim bilişim sistemlerinin etkin olduğu fonksiyon alanlarında sağlam bir temel kazandırırken, iç ve dış ticaret operasyonlarını destekleyen ve küresel yönetim bilişim sistemlerin konularında da uzmanlık sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine farklı coğrafi bölgelerdeki iş kültürü konusunda deneyimli uluslararası öğretim üyeleri sunarak, söz konusu bölgelerde uygulamalı eğitim fırsatı yaratarak, programa kabul ettiği yüksek oranda yabancı uyruklu öğrenci vasıtasıyla öğrencileri için gelecekte birlikte iş yapabilecekleri uluslararası bir iş ortağı ağı oluşturarak, öğrencilerinin uluslararası deneyim kazanması için onlara yurtdışında öğrenim / staj fırsatları sunarak, uluslararası bilişim sistemleri proje yarışmalarına katılımlarını destekleyerek, yurt içi ve dışı bilişim teknolojisi kurumlarında araştırma gölgeleme faaliyetlerinde bulunma aktiviteleri ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir. Özyeğin Üniversitesi, gerek Türkiye’nin gerekse dünyanın en nitelikli ve en aranılan mezunlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dünyada en büyük ve en hızlı büyüyen eğitim programlarının başında gelen işletme programları doğal olarak yönetim bilişim sistemleri uzmanlığı ihtiyacını da tetiklemektedir. İşletmelerde, yönetim bilişim sistemleri Genel Yönetim, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Finansman Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Personel Yönetimi gibi fonksiyonel alanların entegre olarak kontrol ve koordine edilmesi ve şirketin misyonuna göre yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda bilişim ürünleri ve bu ürünlere destek sağlayan kuruluşlara talep hızla çoğalmakta ve bu talebi karşılayabilen şirketler piyasalarda önemli isimler haline gelmektedirler. Bu talebi ateşleyen etkenler arasında küresel rekabet zorunluluğu ile tetiklenen bilgiye her an ve şekilde erişim isteği ve bu erişim için kullanılan teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, genç nüfusun teknoloji ürünleri tüketimindeki artış ve yeni pazarların hızla bu teknolojilere açılmasını sayabiliriz. Şirketler bilişim teknolojilerini ve sistemlerini ve geleceğini anlayan eğitimli bireyleri en önemli stratejik değerlerden birisi olarak görmektedirler.

Mezunlarımızın Çalışabilecekleri Alanlar

Programda ağırlık verilecek olan konular Türkiye’de güncellik kazanan sektörler arasında olan finansal hizmetler, perakende hizmetleri, lojistik ve ulaşım, sağlık hizmetleri, turizm, entelektüel hizmetler (danışmanlık, araştırma-geliştirme, iletişim ve bilişim teknolojileri, eğitim), yaratıcı endüstriler (reklam, tasarım, yayıncılık, vb.) ve kamu hizmetleri (devlet ve sivil toplum kuruluşları) olduğu göz önünde bulundurularak mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmının bu sektörlerde istihdam edileceği düşünülmektedir. Mezunlarımızın Türkiye’de son yıllarda artan İnternet tabanlı yeni girişimlere hem iş gücü hem de kurucu ortak olarak katılmaları üniversitemiz bünyesinde kurulan Girişim Fabrikası aracılığıyla motive edilecektir.

Akademik Programlar

Bu programın diğer programlardan en önemli farkı üniversitemizin önemli bir misyonu olan girişimcilikle yoğrulmuş olacak olmasıdır. Yönetim Bilişim Sistemleri programı ve üniversitemizin işletme programı, mühendislik fakültesinin öncelikle bilgisayar ve sonra endüstri mühendisliği programları arasında ciddi miktarda destekleyici ortaklıklar vardır. Yönetim Bilişim Sistemleri programı bu sinerjiden hem yaralanacak hem de diğer programlara kendi açtığı bilişim ağırlıklı dersler vasıtasıyla yardımcı olacaktır.

İlk yıl derslerinin çoğu üniversitedeki diğer programlar ile ortak olacaktır.

İkinci yıl programı, fakülte öğrencilerine yönelik temel derslerden oluşacaktır.

Öğrenciler üçüncü yılda seçecekleri seçmeli derslerle belirli alanlarda uzmanlaşacaklardır. Bu dersleri alırken öğrenciler yeni iş kurma fikirleri ile de motive edilecek ve dersler girişimcilik perspektifi de düşünülerek planlanacak ve verilecektir. Öğrencilere ikinci sınıftan başlayarak üniversitemizin yoğunlaştığı hizmet sektörleri hakkında da yoğun bilgi verilecektir. Üçüncü sınıfta öğrenciler sektörler hakkında seçmeli dersler alarak şirket ve fabrika gezileri, misafir konuşmacılar ve vaka çalışmaları ile sektörel bilgilerini derinleştireceklerdir.

Dördüncü sınıfta ise seçmiş oldukları sektörlerin bir tanesinde uygulamalı bir proje ve bitirme tezi yapacaklardır. Böylelikle öğrenciler bir sektör konusunda derin bilgi birikimi ile mezun olacaklardır.

Türkiye’deki mühendislik programlarının çoğunda staj zorunluğu olmasına karşın, işletme fakültesi programlarının önemli bir kısmında bu zorunluk bulunmamaktadır. Önerilen programda sekiz haftalık bir staj bulunmaktadır. Bu staj, yukarıdaki öğeler ile birlikte düşünüldüğünde programı tamamlayıcı bir unsur olacaktır.