Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Erasmus+ Karma Hareketlilik (YENİ)

Erasmus+ Karma Hareketlilik (YENİ)

Karma Hareketlilik:

Karma hareketlilik işbirliğine dayanan ve ekip çalışmasını kolaylaştıran fiziksel ve sanal hareketlilik bileşenlerini biraraya getiren hareketlilik türüdür.

Daha önce sadece fiziksel olarak gerçekleştirilebilen her tür hareketlilik yeni Erasmus+ döneminde (2021 2027) yurtdışında gerçekleştirilecek fiziksel hareketliliği tamamlayan bir sanal öğrenim dönemi ile birleştirilerek Karma Hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Karma Hareketliliğin iki türü vardır:
1) İki taraflı karma hareketlilik
2) Çok taraflı karma hareketlilik (Karma Yoğun Program BIP)

 1- Karma Hareketlilik (İki Taraflı):
- Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.
- Fiziksel + sanal hareketlilik (zorunlu) şeklinde gerçekleştirilir.
- Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler.
- Personel hareketliliği, Eğitim Alma ve Ders Verme faaliyetlerini birleştirebilir. Ders Verme veya Eğitim Alma Faaliyetleri karma hareketlilik (Fiziksel+Sanal) olarak da gerçekleştirilebilir.
- Her tür karma hareketlilik 5-30 günlük fiziki hareketlilik + sanal bileşenden oluşur ve en az 3 AKTS tanımlanır.

2- Karma Yoğun Programlar (BIPs):
- Karma Yoğun Programlar (BIP) çevrimiçi işbirliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır.
- BIP'ler yükseköğretim kurumlarının ortaklaşa bir biçimde akademik ve idari personellerinin ve öğrencilerinin grup halinde eğitim öğretim ve öğrenme programları geliştirmelerini ve bu program ile yenilikçi ve sanal araçlar kullanılmasını mümkün kılar.
- BIP’lerin amacı:
     Uluslararası ve disiplinlerarası müfredat geliştirmek,
     Yenilikçi öğrenim ve öğretim methodları geliştirmek,
     Çevrimiçi sanal işbirliği,
     Araştırmaya dayalı öğrenmek,
     Klasik hareketlilik türlerine katılma imkanı olmayan ya da çok az olan kişi ve programları dahil etmek.
- Özellikleri:
     BIP’ler yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır.
     Disiplinlerarası ve Uluslararası öğrenim ve öğretimi teşvik etmeli ve tek bir yükseköğretim kurumu tarafından sağlanması mümkün olmayan
    özel öğrenim öğretim koşullarından yararlanmalıdır.
     Ulusötesi katılımı sağlamalıdır.
     Katılımcılar için tam zamanlı işyükü sağlamalıdır.
     Akademik personel için eğitim içeriği yeni müfredat yaklaşımları hakkında görüş alışverişinde bulunma imkanı sağlamalı,
     Uluslararası sınıf ortamı içerisinde yeni birleşik derslerin müfredatın bir parçası olabilecek yenilikçi eğitim yöntemlerini test etme olanağı
    sunmalıdır.
- Koşullar:
     Fiziksel hareketlilik 5-30 gün arasında olmalıdır,
     Zorunlu bir sanal bileşen olmalıdır,
     En az 3 ECTS tanımlanacak bir iş yükü olmalıdır,
     En az 3 program ülkesinden, 3 Yükseköğretim Kurumu yer almalıdır (Bu şartı sağlamak kaydıyla ek olarak Programla ilişkili olmayan üçüncü
    ülkelerdeki yükseköğretim kurumları da BIP’e katılımcı gönderebilir.),
     En az 15 katılımcı olmalıdır (üst sınır mevcut olmamakla beraber Kurumsal Destek Hibesi (program kapsamında ev sahibi ülkeye seyahat
    eden) en fazla 20 kişi için verilebilir.)
    NOT: Yerel katılımcılar programın yürütülmesinde görev alan personel ve programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden gelen katılımcılar bu sayıya dahil edilmez.

Karma Yoğun Programlar aşağıdaki hareketlilik faaliyet türleriyle düzenlenebilir:
1- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
2- Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği
3- Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği

Karma Yoğun Program (BIP) hakkında detaylı bilgiyi Avrupa Komisyonu’nun resmi websitesinde bulabilirsiniz:
Blended Intensive Programmes in KA131 Higher Education Projects