Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs

[[{"fid":"3079","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":"129","width":"391","style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

ERASMUS for Young Entrepreneurs

Avrupa genelinde yeni girişimciler ile tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi değişim olanağı sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır.

ERASMUS for Young Entrepreneurs programı ne içerir?

ERASMUS for Young Entrepreneurs programı Avrupa genelinde deneyimli girişimcilerle, yeni girişimcileri bir araya getirmektedir. Katılımcılar karşılıklı bilgi ve tecrübe transferinin yanı sıra Avrupa'da yeni pazarlara erişim olanağından faydalanırlar. Ev sahibi işletmelerde geçirilen 1-6 ay arasındaki değişimler kapsamında yeni girişimciler tecrübeli girişimcilerle etkileşimde bulunurlar ve bir işletmenin nasıl yönetildiğini öğrenirler.

ERASMUS for Young Entrepreneurs Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Özyeğin Üniversitesi Türkiye'den programa katılmak isteyen yeni girişimciler ile ev sahibi olmak isteyen girişimciler için başvuru ve değişim süreci hakkında projeye dahil olduğu 2018 yılına kadar olan süreçte destek sağlamıştır.

Program katılımcılara ne sağlar? 

Yeni girişimci olarak tecrübeli bir girişimcinin yanında geçireceğiniz süre ile küçük - orta boy bir işletmenin başarılı bir yönetimini öğreneceksiniz.
Ev sahibi ülkenin pazarını tanıma ve bağımsız projeler, pazar araştırması ve iş geliştirme vb., gerçekleştirebileceksiniz.
Her iki girişimcinin  ihtiyaçları göz önünde bulundurularak değişim süresi 1-6 ay arasında planlanır ve Erasmus programı kapsamında finansman sağlanır.
Katılımcıların değişim kapsamında elde edecekleri bilgi ve tecrübeleri iş fikirlerini başarılı bir şekilde hayata geçirmelerinde onlara yardımcı olur.

Kimler katılabilir?

Avrupa Birliği ve program ülkelerinde yaşayan veya bir şirket yöneten girişimciler katılabilir.
Yeni Girişimciler:  Ayakları yere basan bir iş planı ile yeni bir iş kurmayı ciddi olarak playan girişimciler veya son 3 yıl içerisinde kendi işini kurmuş kurucular olarak tanımlanmaktadır.
Ev Sahibi Girişimciler: Küçük veya orta boy büyüklükte bir işletmenin sahibi veya yöneticisi olup, misafir edecekleri yeni girişimcilerle deneyimlerini paylaşmya ve mentorluk yapmaya gönüllü kişiler olarak tanımlanmaktadır. 

Daha fazla bilgi ve BAŞVURU için:

Başvurular direkt olarak program websitesine ( www.erasmus-entrepreneurs.eu ) yapılmalıdır.