Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Fakülte Danışma Kurulu

Fakülte Danışma Kurulu

2018/2019 Eğitim Yılı DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018/2019 yılı Danışma Kurulu toplantısını 30 Kasım 2018 günü Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası 486F numaralı Seminer Salonunda yapmıştır. Toplantıya iştirak eden Danışma Kurulu üyeleri hukuk eğitimini geliştirme ve ÖzÜ Hukuk Fakültesi’nin ders programı ile bilimsel etkinlikleri hakkında görüşlerini ve önerilerini açıklamışlardır. Yapılan önerilerin Fakülte YK üyeleri tarafından değerlendirilerek bir sonraki yıl için yapılması gereken değişiklikler ve eğitim türlerinin tespiti kararlaştırılmıştır.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILAN ÜYELERİMİZ:

Prof. Dr. Teoman Akünal (E. Öğretim Üyesi)
Av. Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı) (Toplantıya Baro Başkanı’nı temsilen Av. Sinan NAİPOĞLU katılmıştır)
Hk. Doç. Dr. Selami Demirkol (Danıştay Drl. Krl. Üyesi)
Av. Kerim Yardımcı (Deris Hukuk Bürosu)
Av. Bilge Aydın Temiz (Vona Hukuk Bürosu)
Hk. Yaşar Gündüz (E. Hakim)
Ferah Türel (Noter)
Av. Nermin Ceylan (Türk Eğitim Vakfı Hukuk Müşaviri)
Prof. Dr. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut (Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sendi Yakuppur (Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi)