Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

  • Milletlerarası Hukuk Konferansları...
  • İhtiyari İhtisas Kurları – Üstün Başarılılar Sınıfı
  • Karşılaştırmalı Hukuk Öğrenci Seminerleri

    19- 20 Mayıs 2021

  • ADLİ TIP SÖYLEŞİLERİ
  • 2020-2021 ÖzÜ Kurgusal Dava Sunumları

    3 -7 Mayıs 2021

  • Hukuk Fakültesine Hoşgeldiniz
Etkinlikler

"Hukuk, sosyal bilimler alanında, sorun çözmeyi, devleti biçimlendirmeyi ve en önemlisi insan onurunu gözetmekle kalmayıp bireyler için iyi bir yaşam alanı inşa etmeyi en çok hedefleyen bilim dalıdır. Özyeğin Üniversitesi'nde küreselleşmeyi azami dikkate alan; hem ulusal hukuku hem de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuku içeren fakültemizle, dünyaya ve insanlığa yararlı bilinçli gençler yetiştiriyoruz."

Prof. Dr. Yener ÜNVER