Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Finans

Finans

Finans, en basit haliyle, yatırımcıların ve firmaların finansal karar verme süreçlerini inceleyen bir araştırma dalıdır. Finans bilimi; içlerinde kurumsal finans, yatırımlar, varlık fiyatlandırması, varlık tahsisi, portföy eniyilemesi, risk yönetimi, türev fiyatlandırması ve kurumsal fon yönetimi gibi konuların da bulunduğu çok geniş bir konu yelpazesini kapsar. Son 20 yılda, finans piyasalarında ve bu piyasalarda işlem görmekte olan finansal araçların çeşitliliğinde olağanüstü bir büyümeye gözlemlenmiştir. Bilgisayarların işlem gücünün artması, internet üzerinde gerçekleştirilen bilgi alışverişinin giderek hızlanması, ve gelişmiş matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin karmaşık finansal ürünlerin geliştirilmesi ve fiyatlandırılmasında artık daha fazla kullanılması, emtia, hisse senedi, faiz oranları, döviz kurları ve türev ürünlerinin işlem hacimlerinde de büyük artışlara neden olmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde yaşanan bütün bu gelişmeler, finansın işletmenin genel kapsamı içerisinde ayrı bir disiplin olarak önemini de son derece arttırmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Finans doktora programı, öğrencileri finans, istatistik ve ekonometri alanında derin bir bilgi birikimi ile donatır; vadeli işlem, opsiyonlar ve diğer türev ürünleri gibi finansal yatırım araçlarının fiyatlandırılması ve riskten korunması da dahil olmak üzere değerleme için kullanılabilecek sayısal teknikler sunar; portföy yönetimi, varlık tahsisi ve risk yönetiminde eniyilemenin (optimizasyonun) oynadığı önemli rolü ortaya koyar; ve finansal problemlerin çözümü için kullanılabilecek çeşitli sayısal uygulamalara/yöntemlere yer verir.

Araştırma Alanlarımız

Finans araştırmalarının yanıt bulmaya çalıştığı genel sorulardan bazıları şunlardır:

  • Finans sektöründeki aktörler (şirketler, yatırımcılar, finansal aracılar, merkez bankaları ve idari kurumlar) nasıl birbirleriyle etkileşim kurar?
  • Firmalar hissedar değerini nasıl azami düzeye çıkarır?
  • Finansal varlıklar piyasada nasıl fiyatlandırılır?
  • Optimum portföyü oluşturan unsurlar nelerdir ve optimum portföyler nasıl yapılandırılıp yönetilir?
  • Finansal sistemde yaşanan şokların etkisi sistemde nasıl yayılır?
  • Sistematik risk nedir ve nasıl yönetilir?
  • Finansal riskin ölçülmesi ve yönetilmesinde benimsenen yaklaşımlar ve karşı karşıya kalınan zorluklar nelerdir?