Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Finans

Finans

Finans, en basit haliyle, yatırımcıların ve firmaların finansal karar verme süreçlerini inceleyen bir araştırma dalıdır. Finans bilimi; içlerinde kurumsal finans, yatırımlar, varlık fiyatlandırması, varlık tahsisi, portföy eniyilemesi, risk yönetimi, türev fiyatlandırması ve kurumsal fon yönetimi gibi konuların da bulunduğu çok geniş bir konu yelpazesini kapsar. Son 20 yılda, finans piyasalarında ve bu piyasalarda işlem görmekte olan finansal araçların çeşitliliğinde olağanüstü bir büyümeye gözlemlenmiştir. Bilgisayarların işlem gücünün artması, internet üzerinde gerçekleştirilen bilgi alışverişinin giderek hızlanması, ve gelişmiş matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin karmaşık finansal ürünlerin geliştirilmesi ve fiyatlandırılmasında artık daha fazla kullanılması, emtia, hisse senedi, faiz oranları, döviz kurları ve türev ürünlerinin işlem hacimlerinde de büyük artışlara neden olmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde yaşanan bütün bu gelişmeler, finansın işletmenin genel kapsamı içerisinde ayrı bir disiplin olarak önemini de son derece arttırmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Finans doktora programı, öğrencileri finans, istatistik ve ekonometri alanında derin bir bilgi birikimi ile donatır; vadeli işlem, opsiyonlar ve diğer türev ürünleri gibi finansal yatırım araçlarının fiyatlandırılması ve riskten korunması da dahil olmak üzere değerleme için kullanılabilecek sayısal teknikler sunar; portföy yönetimi, varlık tahsisi ve risk yönetiminde eniyilemenin (optimizasyonun) oynadığı önemli rolü ortaya koyar; ve finansal problemlerin çözümü için kullanılabilecek çeşitli sayısal uygulamalara/yöntemlere yer verir.

Araştırmada Önemli Satır Başları

Yardımcı Doç. Emrah Şener, «The Geography of Risk Capital» (Risk Sermayesinin Coğrafyası) adlı makalesini sunmak üzere Berlin’de bulunanMax Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü’ne davet edildi.

Yardımcı Doç. Emrah Şener’in, «The Geography of Risk Capital» (Risk Sermayesinin Coğrafyası) adlı makalesi Review of Financial Studies dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.

Ata Can Bertay’ın makalesi, Eylül ayında Prag’da «Avrupa’da Bankacılık: Mevcut Zorluklar» temasıyla gerçekleştirilen INFER Çalıştayı’nda, Ekim ayında Moskova’da «Yükselen Piyasalar» temasıyla gerçekleştirilen CInSt Bankacılık Çalıştayı’nda, ve Kasım 2014’te Sri Lanka’da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Araştırma Konferansı’nda sunulmak üzere kabul edildi.

Yardımcı Doç. Erkan Yönder’in makalesi 18-19 Eylül 2014 tarihlerinde Rotterdam’da gerçekleştirilen birinci Davranışsal Finans Araştırmaları Konferası’nda sunulmak üzere kabul edildi.

Yardımcı Doç. Erkan Yönder’in Environmental Performance and the Cost of Capital: Evidence from REIT Bonds and Commercial Mortgages («Çevresel Performans ve Sermaye Maliyeti: GYO Tahvilleri ve Ticari İpotekli Konut Kredilerinden Kanıtlar») adlı makalesi, Amerikan Gayrimülk ve Kent Ekonomisi Derneği (AREUEA) tarafından Birleşik Sosyal Bilim Derneği (ASSA) ile birlikte 3-5 Ocak 2015 tarihleri arasında Boston, Massachusetts’te gerçekleştirilen toplantıda sunulmak üzere kabul edildi.

Yardımcı Doç. Emrah Şener, The Geography of Risk Capital (Risk Sermayesinin Coğrafyası) adlı araştırma çalışması için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen 2014 Araştırma Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık bulundu.

Yardımcı Doç. Mehmet Özsoy’un Ambiguity, News and Asymmetric Correlations (Belirsizlik, Haberler ve Asimetrik Korelasyonlar) adlı makalesi, 11-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Maastricht Üniversitesi İşletme ve Ekonomi

Fakültesi’nde gerçekleşen Finansal Yönetim Derneği konferansının «En İyi Makale» ödüllerinden birini almaya hak kazandı.

Yardımcı Doç. Mustafa Çağlayan’ın «The Macroeconomic Risk and Hedge Fund Returns» (Makroekonomik Risk ve Riskten Korunma Fonlarının Getirileri) adlı makalesi, 15-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Nashville, Tennessee’de Gaylord Opryland Oteli ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşen 2014 Uluslararası Finansal Yönetim Derneği Yıllık Toplantısı’nda sunulmak üzere kabul edildi.

Yardımcı Doç. Mustafa Çağlayan’ın iki makalesi, dünyanın en iyi finans dergilerinde yayınlanmak üzere kabul edildi. Yardımcı Doç. Mustafa Çağlayan’ın Macroeconomic Risk and Hedge Fund Returns (Makroekonomik Risk ve

Riskten Korunma Fonlarının Getirileri) adlı makalesi Journal of Financial Economics’te, Emerging Market Exposures and the Predictability of Hedge Fund Returns (Gelişmekte Olan Pazarlarda Riske Maruziyet ve Riskten Korunma Fonlarının Getirisinin Tahmin Edilebilirliği) adlı makalesi ise Financial Management dergisinde yayınlandı.

Araştırma Alanlarımız

Finans araştırmalarının yanıt bulmaya çalıştığı genel sorulardan bazıları şunlardır:

  • Finans sektöründeki aktörler (şirketler, yatırımcılar, finansal aracılar, merkez bankaları ve idari kurumlar) nasıl birbirleriyle etkileşim kurar?
  • Firmalar hissedar değerini nasıl azami düzeye çıkarır?
  • Finansal varlıklar piyasada nasıl fiyatlandırılır?
  • Optimum portföyü oluşturan unsurlar nelerdir ve optimum portföyler nasıl yapılandırılıp yönetilir?
  • Finansal sistemde yaşanan şokların etkisi sistemde nasıl yayılır?
  • Sistematik risk nedir ve nasıl yönetilir?
  • Finansal riskin ölçülmesi ve yönetilmesinde benimsenen yaklaşımlar ve karşı karşıya kalınan zorluklar nelerdir?