Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenim Alanları

Öğrenim Alanları

Programımızın sunduğu uzmanlık alanlarından üçü olan Finans, Pazarlama ve Operasyon Yönetimi işletmenin geleneksel işlevsel alanları olarak bilinir. Sunduğumuz dördüncü uzmanlık alanı olan Yönetim ise, işletmenin bütün işlevsel alanları ile bütün insan çabaları kapsar, hatta bunların da ötesine geçer. Bu dört alan, gerek pratikte gerekse akademik anlamda çeşitli şekillerde etkileşim içine girer ve birbiriyle örtüşür. Yalnızca tek bir alanda dikey olarak uzmanlaşabileceğiniz gibi, sürdürülebilir işletme sistemleri gibi konular üzerinde odaklanarak farklı uzmanlık alanları arasında disiplinlerarası ya da disiplinlerötesi çalışmalar yürütebilirsiniz.