Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerini seçmeliyim?

 • Özyeğin Üniversitesi' nin akademik yetkinliğini; sürdürülebilir üniversiteler, girişimci ve yenilikci üniversiteler, üniversiteler arası yeşil değerlendirme sıralamalarında çok başarılı olarak kanıtlaması,
 • Özyeğin Üniversitesi’ nin sosyal, kültürel ve sportif olanakları, çok fazla sayıda kulüp bulunması, ve diğer kampüs olanakları,
 • Özyeğin Üniversitesi’ nin sektörlerle içiçe eğitim öğretim yaklaşımının fakültedeki uygulamalı eğitimi desteklemesi,
 • Özyeğin Üniversitesi’ nin araştırmaya verdiği önceliğin aynı şekilde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans programlarının tümünde de ele alınması. Bu çerçevede her programda zorunlu araştırma stajı bulunması.
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin yeni ve yenilikçi olması,
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin genç ve dinamik bir kadroya sahip olması,
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel araştırma projelerini lisans öğrencileri ile paylaşmaları,
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde kurum kültürü ve kimliğinin öğretim üyeleri ve öğrencilerce ortak olarak geliştirilmesi,

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ne Zaman Kurulmuştur?

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2008 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi’ nin beşinci fakültesi olarak 2012 yılında Mimarlık Bölümü ile kurulmuştur. İlk öğrencileri Mimarlık (Türkçe) lisans programına alan fakülte ilk mezunlarını 2015-2016 akademik yılı bahar yarıyılında verecektir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde Hangi Bölümler ve Lisans Programları Bulunmaktadır?

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde
Mimarlık Bölümü – Mimarlık (Türkçe), Mimarlık (İngilizce) Lisans Programları,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans Programı (İngilizce),
İletişim Tasarımı Bölümü Lisans Programı (İngilizce),
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı (İngilizce)

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans Programları Ne Tür Puanlarla Öğrenci Almaktadır?

Mimarlık (Türkçe), Mimarlık (İngilizce) Lisans Programları (SAYISAL),
Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı (SAYISAL)
İletişim Tasarımı Lisans Programı (SÖZEL)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı (EŞİT AĞIRLIKLI)

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Lisans Programı Bulunmakta mıdır?

Hayır. Tüm lisans programları puanla öğrenci almaktadır.

Çizim Yeteneğim Yok Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans Programlarını Seçmelimiyim? Seçersem Zorlanır mıyım?

Mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, iletişim tasarımı lisans programları görsel temsiliyet çalışmalarının çok olduğu alanlardır. Ancak buna karşın üniversite adaylarından çizim, resim yapma yeteneğinden çok; eleştirel düşünebilme ve sistem kurabilme becerileri olması beklenmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Nerededir?

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi faaliyetlerini, üniversitenin Çekmeköy Kampüs’ nde Akademik Bina 3 ve Akademik Bina 2 de bulunan derslik, atölye ve laboratuvarlarında yürütmektedir. Fakülte dekanlığı ve akademik kadronun ofisleri Akademik Bina 3 de yer almaktadır. Harita ve ulasim bilgileri için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
http://www.ozyegin.edu.tr/tr/ozude-yasam/cekmekoy-kampus-ulasim

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin Fiziksel Olanakları Nelerdir?

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde öğrencilerin tasarım stüdyoları ve uygulamalı derslerde kullandıkları derslikler her öğrenci için çalışma masası, ofis sandalyesi, dolap ve kesondan oluşan çalışma üniteleri ile donatılmıştır. Fakülte’ nin tam donanımlı (lazer kesici, 3 boyutlu CNC router, 3 boyutlu yazıcı, vakum biçimlendirme makinası, dekupaj, torna, sutunlu matkap, daire testere ve benzeri )makina altyapısı ve öğrenci çalışma alanları bulunan maket atölyesine, PC laboratuvarına, MAC Laboratuvarına sahiptir.

Yakın zamanda inşaatına başlanacak olan Akademik Bina 4 e taşınacak olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; bu binada mevcut stüdyo altyapısını geliştirerek, mevcut laboratuvarlarına ek olarak medya laboratuvarı, tasarla-yap laboratuvarı, kullanıcı deneyimi laboratuvarı, malzeme ve yapı fiziği laboratuvarına sahip olacaktır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinde Yabancı Dil Zorunlu mudur?

Mimarlık (İngilizce), Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programlarında zorunlu hazırlık bulunaktadır. Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı’ nda ise zorunlu İngilizce Hazırlık bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olmakla birlikte tüm öğrencilerin İngilizce eğitimine katılmalarını; uluslararası öğrenci değişiminden faydalanmaları, kaynakları takip etmeleri, üniversitenin ve fakültenin diğer bölümlerinde verilen seçmeli dersleri alabilmeleri için tavsiye etmekteyiz.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans Programlarından Mezuniyet Sonrası İş Olanakları Nelerdir?

Kendi kuracakları mimarlık, iç mimarlık, tasarım ofisleri, kamu kurum ve kuruluşları (belediye, bakanlıklar), sanayi (yapı, imalat, malzeme vb sektörlerde), özel mimarlık ve tasarım firmaları, sanat ve tasarım organizasonları, gayrimenkul firmaları, proje ve yapım yönetimi firmaları, KOBİ’ ler Mİmarlık ve Tasarım Fakültesi lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri iş olanakları fazla olan alan ve sektörlerdir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde Çift anadal/Yandal Programları var mıdır? Hangi Programlar Arasında Yapılabiliyor? Özel Şartı var mıdır?

Çift anadal ve yandal programları bulunmaktadır. Tüm lisans programlarının yan dal seçeneği vardır. Öğrencilerin taleplerine göre çift anadal programları senato kararı ile açılmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin Hangi Yurtdışı Öğrenci Değişim Programları Bulunmaktadır?

ERASMUS + öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile GLOBAL EXCHANGE öğrenci değişimi bulunmaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz üniversitelerle öğrenci değişimi yapmaktadır.
http://www.ozyegin.edu.tr/tr/uluslararasi/degisim-ogrencileri/ortak-kuru...

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans Programlarında Zorunlu Staj var mı?

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin bölümlerinde aşağıdaki zorunlu stajlar bulunmaktadır.
MİMARLIK Araştırma Stajı (10 gün), Büro Stajı (30 gün), Şantiye Stajı (30 gün)
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Tasarım Stajı (10 gün), Büro Stajı (30 gün), Fabrika Stajı (30 gün)
İLETİŞİM TASARIMI Araştırma Stajı (10 gün), Büro Stajı (30 gün), Stüdyo Stajı (30 gün)
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI Araştırma Stajı (10 gün), Büro Stajı (30 gün), Şantiye Stajı (30 gün)

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde Ders Dışında Ne Tür Etkinlikler Gerçekleştirilmektedir?

Özyeğin üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Akademisi ve ÖzÜ / İstanbul Tasarım Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilen çeşitli atölye çalışmaları ve sertifika programları bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte Dekanlığı, bölüm başkanlıkları, Mimarlık ve Tasarım Kulübü organizasyonları ile ulusal ve uluslararası konferanslar, profesyonellerin katılımı ile seminerler, sergiler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin Öğrenci Kulübü var mı?

Mimarlık ve Tasarım Külübü (OzU Club of Architecture and Design – OzU-CAD) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin kurduğu ve geliştirdiği öğrenci külübüdür. Fakülte öğrencileri üniversitedeki diğer külüplere üye ve yönetici olabilmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde Oryantasyon Programı var mı? Nasıl Yürütülüyor?

Özyeğin Üniversitesi’ nde akademik dönemin başlamasından önce düzenlenen genel lisans öğrenci oryantasyonu kapsamı içinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi oryantasyon programı da yer almaktadır. Ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu’ nda İngilizce hazırlık eğitimine devam etmekte olan öğrenciler için de Fakülte Zamanı (Faculty-Time) başlıklı çalışmalar yapılmakta ve lisans eğitimi ile ilgili hazırlık öğrencilerinin soruları yanıtlanmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans Programlarında Hangi Dersler Bulunmaktadır?

Her programın ayrı ders planı olmasına karşın, genel hatları ie zorunlu lisans programı dersleri arasında en yüksek kredi ve saate sahip olan tasarım stüdyoları, ders planlarının omurgasını oluşturmaktadır. Tasarım stüdyolarını destekleyen zorunlu dersler; konvansiyonel ve dijital anlatım ve sunum tekniklerine ilişkin uygulamalı dersler, sanat tarihi ve mimarlık-endüstriyel tasarım-iletişim tasarımı tarihi, mimari koruma, yapı, yapım ve imalat ile ilgili derslerdir. Bunların dışında bölüm, fakülte ve fakülte dışı seçmeli dersler ve üniversite zorunlu dersleri bulunmaktadır.

Başka bölümden ders alabilir miyim?

Fakülte dışı seçmeli ders kapsamında diğer fakülte lisans programlarındaki dersler veya fakültenin diğer lisans programlarından seçmeli dersler alınabilmektedir.

Lisans Programlarında Uzmanlık Alanları var mı?

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin lisans programlarında aşağıdaki uzmanlık alanları bulunmaktadır.
ENDÜSTRI ÜRÜNLERI TASARIMI Lisans Programı

 • Etkileşimler ve Hizmetler için Tasarım
 • Ambalaj Tasarımı
 • Mobilya Tasarımı
 • Moda ve Aksesuar Tasarımı

İLETIŞIM TASARIMI Lisans Programı

 • Oyun Tasarımı
 • Sayısal Yayıncılık ve Sanat Yönetmenliği
 • Etkileşimli Mekanlar

Bu uzmanlık alanlarını tercih etmeyen öğrenciler standart ders planını takip edebilmektedir.

Bu belgede yanıtını bulmadığınız sorularınız için iletişim adresi:
Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı: orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys