Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenciler İçin

Öğrenciler İçin

Akademik Dürüstlük Kuralları

Üniversiteler bilgi üretimini ve yayımını misyon edinmiş akademik kurumlar olup aynı zamanda yüksek öğretim ve araştırma merkezleri olarak hizmet verirler. Bu misyonun başarıyla yerine getirilebilmesi ise ancak akademik dürüstlük ile mümkündür. Akademik dürüstlük, kısaca sınıf içi de dahil olmak üzere tüm akademik ortamlarda dürüst ve etik davranış sergilemek olarak tanımlanabilir. Akademik dürüstlük olmazsa, yani akademik davranışlarda doğruluk, dürüstlük ve ahlak gözetilmediğinde, akademik dünyanın parçası olan kişi ve kurumlar, güvenirliklerini, inandırıcılıklarını ve itibarlarını yitirirler. Bu nedenle, bir üniversite, toplumdaki işlevini yerine getirebilmek için, akademik usulsüzlük ve hatalı davranışlara müsamaha gösteremez. Özyeğin Üniversitesi'nin Etik Davranış İlkeleri (https://www.ozyegin.edu.tr/en/about-us/principles-and-policies/code-ethics) üniversitenin bütün üyelerinin akademik dürüstlük ilkelerine kati suretle uymasını gerektirir.

Daha Fazla

Dilekçe ve Formlar

Öğrenci Dilekçe Formu

Staj Bilgileri