Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

  • Sosyal Bilimler Fakültesi'ne Hoşgeldiniz

“Bölümümüzün amacı, yeni yaşam ve profesyonellik becerilerinin talep edildiği çağdaş dünyada, öğrencilerimizin bilgiyi evrensel etik ve mantık ilkelerine göre sorgulayan, edinen, üreten, özümseyen ve uygulayan donanımlı araştırmacı ve psikologlar olarak yetişmeleri için gerekli destek ve rehberliği sunmaktır.”

Ayfer Dost GÖZKAN, Psikoloji

"Hızla dönüşüm geçiren küresel düzlemdeki gelişmeleri takip etmek ve nesnel veriler ışığında bu gelişmelere yönelik doğru aksiyonları tasarlayabilmek; kamu, özel sektör, sivil toplum ve medya kuruluşları için hayati bir gereklilik. Uluslararası ilişkiler bölümü, bu kuruluşların ihtiyaç duyduğu çağdaş, sorgulayıcı, evrensel nitelikli kadroları yetiştirmeyi ve iyi yurttaşlar ortaya çıkarmayı amaçlar."

Evren BALTA, Uluslararası İlişkiler