Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu 7 (yedi) üyeden oluşmaktadır. Her akademik yıl içerisinde bir kez toplanması kararlaştırılan Danışma Kurulu ilk toplantısını 26 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirmiştir. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu Üyeleri

  • Sinem Açıkmeşe, Bölüm Başkanı, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Rafet Akgünay, Emekli Büyükelçi, Fakülte Üyesi, ODTÜ Kıbrıs
  • Evren Balta, Bölüm Başkanı, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Muhip Ege Çağlıdil, Mezun, Araştırmacı, IOM Germany
  • Hale Hatipoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı, TUSİAD
  • Deniz Sert, Fakülte Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • İdil Yıldız, Mezun, Doktora Öğrencisi, Graduate Institute of Geneva