Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Etkinlikler
Haberler

"Hızla dönüşüm geçiren küresel düzlemdeki gelişmeleri takip etmek ve nesnel veriler ışığında bu gelişmelere yönelik doğru aksiyonları tasarlayabilmek; kamu, özel sektör, sivil toplum ve medya kuruluşları için hayati bir gereklilik. Uluslararası ilişkiler bölümü, bu kuruluşların ihtiyaç duyduğu çağdaş, sorgulayıcı, evrensel nitelikli kadroları yetiştirmeyi ve iyi yurttaşlar ortaya çıkarmayı amaçlar."

Evren BALTA