Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Hakkımızda

Uluslararası ilişkiler, sosyal bilimlerin bir dalı olmakla beraber, tarih, ekonomi ve sosyoloji gibi diğer birçok dalı "disiplinlerarası" olarak kapsar ve devletler, uluslararası örgütler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri inceler. Küresel ve bölgesel güvenlik, uluslararası göç, ekonomik işbirliği, demokratikleşme, vatandaşlık ve kimlik tartışmaları gibi konu başlıkları uluslararası ilişkilerin ilgi alanına girer. Bölüm mezunlarının, akademinin yanı sıra devlet, özel sektör, sivil toplum ve medya kuruluşlarında yönetişim, diplomasi, iletişim alanlarında görev alması mümkündür.

Daha Fazla >>
Etkinlikler
Haberler